SSAB:n hallituksen puheenjohtaja Sverker Martin-Löf on ilmoittanut yhtiön suurimmalle osakkeenomistajalle Industrivärdenille, ettei hän kevään 2015 yhtiökokouksissa ole käytettävissä udelleenvalintaa varten niissä pörssiyhtiöissä, joissa hänellä on hallituspaikkoja. Sverker-Martin Löf on ollut SSAB:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2003.

Industrivärden yhdessä pääomistajansa kanssa aikoo ehdottaa SSAB:n nimitystoimikunnalle Bengt Kjelliä nimitettäväksi hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi tulevassa yhtiökokouksessa. Bengt Kjell on Handelsbankenin kokonaan omistaman tytäryhtiön AB Handel och Industrin toimitusjohtaja ja on toiminut vuosina 2002-2010 Industrivärdenin johtajistossa.


SSAB julkistaa nämä tiedot Suomen arvopaperimarkkinalain ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot on jätetty julkaistavaksi klo 08.00 (CET) 22.01.2015.