Ladattavat tiedostot Ympäristövastuu ja kestävä kehitys

Ympäristövastuu ja kestävä kehitys

SSAB kehittää uusia tuotteita ja palveluita asiakkaidensa liiketoiminnan kestävyyden ja tehokkuuden parantamiseksi.

SSAB:n tuotteiden elinkaariarviot ovat saatavilla ympäristöselosteiden (EPD) muodossa. Hallitsemme valmistusketjuamme huolellisesti raaka-aineiden käsittelystä aina lopullisen tuotteen valmistukseen.

SSAB on ottanut CE-merkinnät käyttöön infrastruktuurituotteissaan. CE-merkittyjen tuotteiden tekniset ominaisuudet käyvät ilmi suoritustasoilmoituksista (DoP).

Product type
22 Kb
22 Kb
22 Kb
23 Kb
16 Kb
381 Kb
English
515 Kb
English
433 Kb
English
469 Kb
English

Infrastruktuurituotteiden arvoketju

Hallitsemme ja valvomme valmistusketjuamme huolellisesti raaka-aineiden käsittelystä aina lopullisen tuotteen valmistukseen.

SSAB valmistaa Pohjoismaissa oman teräksensä ja putkensa paaluille ja profiileille. Paalut valmistetaan ja varustellaan Suomessa. Näin voimme varmistaa, että sekä tuotannonvalvonta että itse tuotteet ovat huipputasoa.

SSAB on edelläkävijä erikoislujien teräslajien valmistuksessa. Uusien ratkaisujen avulla voimme vähentää päästöjä ja pienentää hiilijalanjälkeä.

Elinkaariarviot

Me SSAB:llä vastaamme elinkaariarvioiden kasvavaan kysyntään rakennusalalla.

SSAB toimittaa tuotteidensa ympäristötiedot ympäristöselosteessa (EPD), joka laaditaan EN ISO 15804- ja EN ISO 14025 -standardien mukaisesti ja jonka tarkastaa kolmas osapuoli.
Lue lisää

Elinkaariarviot

 

Me SSAB:llä vastaamme elinkaariarvioiden kasvavaan kysyntään rakennusalalla.

SSAB toimittaa tuotteidensa ympäristötiedot ympäristöselosteessa, joka laaditaan ISO EN 15804- ja EN ISO 14025 -standardien mukaisesti ja jonka tarkastaa kolmas osapuoli. SSAB:n putkituotteiden ympäristöseloste (EPD) kattaa palkit, rakenneputket, ohutseinäputket, virtausputket ja teräsprofiilit. Kaikki SSAB:n elinkaariarviossa (LCA) olevat tiedot perustuvat todellisiin valmistusprosesseihin Raahen terästehtaalla ja putkitehtaillamme.

 

Rakennusmateriaalien arvioinnit Ruotsissa

SSAB:n teräspaalut on sisällytetty ruotsalaisiin Byggvarubedömningen- ja SundaHus-rekistereihin. Ruotsalaisessa Byggvarubedömningen-luokituksessa SSAB:n teräspaalut ovat saaneet korkeimman luokituksen ”Suositeltu”. Ruotsalaisessa SundaHus-rekisterissä SSAB:n teräspaalut ovat saaneet luokituksen B (asteikolla A–D), mikä tarkoittaa tuotetta, joka ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle eikä ympäristölle.

 

Norjalainen tuotteiden ja palveluiden EPD-rekisteri

SSAB:n palkit, rakenneputket, ohutseinäputket, virtausputket ja teräsprofiilit on sisällytetty Norjan EPD-rekisteriin. Rekisterissä kuvataan tuotteiden ympäristötiedot standardoidusti ja objektiivisesti. SSAB:n selosteen tarkastaa hyväksytty itsenäinen tarkastaja, ja norjalainen EPD-säätiö hyväksyy sen vielä erikseen. Seloste laaditaan tiettyjen tuoteryhmäsääntöjen (PCR) mukaisesti. Eurooppalaisen EN 15804 -standardin vaatimusten lisäksi PCR edellyttää, että kuljetusmatka tuotantopaikasta käyttäjälle (moduuli A4) ja kansallisesti tuotetun sähkön käyttö otetaan huomioon EPD:ssä. Lisätietoja on EPD:ssä.

Teräspaalujen LEED-pisteet

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) on kansainvälisesti tunnustettu ekologisen rakentamisen sertifiointiohjelma.

SSAB:llä on pitkä kokemus rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmistä, ja haluamme toimia asiakkaidemme tukena, kun nämä hakevat sertifiointia.
Lue lisää

Teräspaalujen LEED-pisteet

Teräksellä on rakennusaineina monia ekologiseen rakentamiseen liittyviä etuja: rakenteet ovat kevyitä, rakennusajat lyhyitä ja materiaalit erittäin pitkälti kierrätettävissä.

SSAB toimittaa asiakkailleen kaikki tarvittavat tuotetiedot sekä ohjeet, joiden avulla ratkaisujamme käyttävät asiakkaat voivat saada korkean ympäristöluokituksen. SSAB:llä on pitkä kokemus rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmistä, ja haluamme toimia asiakkaidemme tukena, kun nämä hakevat sertifiointia. SSAB:llä on kaikki tarvittava asiantuntemus ja osaaminen asiakkaidensa tukemiseksi esimerkiksi LEED:n kaltaisissa ympäristöluokitusjärjestelmissä.

Kaikki paalut

Kohta 4 Kierrätysmateriaalin osuus, 1–2 pistettä

Kierrätysmateriaalin osuus tuotteesta lasketaan kokonaismateriaalikustannusten perusteella, ja LEED-pistevaatimukset ovat seuraavat:

  • 1 LEED-piste: kierrätysmateriaalin osuus kaikista raaka-aineista on 10 prosenttia
  • 2 LEED-pistettä: kierrätysmateriaalin osuus kaikista raaka-aineista on 20 prosenttia

Arvioitu kierrätysmateriaalin osuus terästuotteissa – paalut, palkit, pilarit, ristikot, kantavat poimulevyt ja teräsverhoukset – on 25 prosenttia.

Kohta 5 Alueelliset materiaalit, 1–2 pistettä

Alueellisesti tuotettujen materiaalien osuus tuotteesta lasketaan kokonaismateriaalikustannusten perusteella, ja LEED-pistevaatimukset ovat seuraavat:

  • 1 LEED-piste: alueellisesti tuotettujen materiaalien osuus kaikista raaka-aineista on 10 prosenttia
  • 2 LEED-pistettä: alueellisesti tuotettujen materiaalien osuus kaikista raaka-aineista on 20 prosenttia

Pisteitä myönnetään, kun tuotteen raaka-aineiden kuljetusmatka on yhteensä alle 800 km.

Energiapaalut

Kohta 2 Uusiutuva energia työmaalla

Käytä uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä järjestelmiä työmaalla rakennuksen energiakustannusten kattamiseksi.Laske projektin suorituskyky ilmoittamalla uusiutuvaa energiaa hyödyntävien järjestelmien tuottama energia prosenttiosuutena rakennuksen vuosittaisista energiakustannuksista, ja arvioi saavutettujen pisteiden määrä alla olevan taulukon avulla.

Käytä EA:n kohdassa 1 laskettua rakennuksen vuosittaisten energiakustannusten arvoa: Optimoi energiatehokkuus tai arvioi sähkönkulutus Yhdysvaltain energiaministeriön liikerakennusten energiakyselyn tietokannan perusteella. Pistekohtaiset uusiutuvan energian käytön prosenttivaatimukset ovat seuraavat:

Uusiutuvan energian prosenttiosuus Pisteet 
 1 %  1
 3 %  2
 5 %  3
 7 %  4
 9 %  5
 11 %  6
 13 %  7

 

Teräspaalujen BREEAM-pisteet

Building Research Establishmentin ympäristön arviointimenetelmä (BREEAM) on yleisesti käytetty rakennusten ympäristöystävällisyyden arviointi-, luokitus- ja sertifiointijärjestelmä.

SSAB:llä on pitkä kokemus rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmistä, ja haluamme toimia asiakkaidemme tukena, kun nämä hakevat sertifiointia.
Lue lisää

Teräspaalujen BREEAM-pisteet

Teräksellä on rakennusaineina monia ekologiseen rakentamiseen liittyviä etuja: rakenteet ovat kevyitä, rakennusajat lyhyitä ja materiaalit erittäin pitkälti kierrätettävissä.

SSAB toimittaa asiakkailleen kaikki tarvittavat tuotetiedot sekä ohjeet, joiden avulla ratkaisujamme käyttävät asiakkaat voivat saada korkean ympäristöluokituksen. SSAB:llä on pitkä kokemus rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmistä, ja haluamme toimia asiakkaidemme tukena, kun nämä hakevat sertifiointia. SSAB:llä on kaikki tarvittava asiantuntemus ja osaaminen asiakkaidensa tukemiseksi esimerkiksi BREEAM:n kaltaisissa ympäristöluokitusjärjestelmissä.

Kaikki paalut

MAT 03 Materiaalien vastuullinen hankinta – 1–3 pistettä

Tuotannon raaka-aineina ovat kuumavalssatut teräskelat, jotka on valmistettu SSAB:n Raahen terästehtaalla Suomessa. Raaka-aineet on jalostettu paalutustuotteiksi SSAB:n eri tuotantolaitoksissa. Kaikki tuotantoprosessimme on ISO 14001 -sertifioitu.

CE-merkintä

SSAB otti ensimmäisenä teräspaaluvalmistajana CE-merkinnät käyttöön paalutuotteissaan toukokuussa 2013. Myös SSAB:n suojakaiteet on CE-merkitty.

CE-merkintä kattaa koko paalurakenteen ja siitä käyvät ilmi mekaanisia jatkoksia koskevat vaatimukset ja jatkosten vaatimustenmukaisuus. Merkintä takaa, että tuote on valmistettu erityisesti paalutusta varten. Suojakaiteille on tehty EN 1317 -standardin mukaiset törmäystestit.

CE-merkittyjen tuotteiden tekniset ominaisuudet käyvät ilmi suoritustasoilmoituksesta (DoP). Kaikki sellaiset rakennusalan tuotteet, joita koskee jokin yhdenmukaistettu eurooppalainen standardi tai joille on tehty eurooppalainen tekninen arviointi, tarvitsevat em. ilmoituksen ja CE-merkinnän.

Lue lisää

CE-merkintä 

Taattu turvallisuus ja kestävyys, helppo suunnittelu ja käyttö 

SSAB otti ensimmäisenä teräspaaluvalmistajana CE-merkinnät käyttöön paalutuotteissaan toukokuussa 2013. SSAB:n ETA-12/0526-hyväksyntä kattaa koko paalurakenteen ja siitä käyvät ilmi mekaanisia jatkoksia koskevat vaatimukset ja jatkosten vaatimustenmukaisuus. Hyväksyntä myös takaa, että tuote on valmistettu nimenomaan paalutusta varten. Putkipaalut täyttävät vähintään EN 10219 -standardin vaatimukset, ja niiden muototoleranssit ovat jopa näitä vaatimuksia tiukempia. Tiukoilla valmistustoleransseilla taataan, että paalujen jatkokset täyttävät aina kestävyys- ja jäykkyysvaatimukset. Lisäksi niiden avulla parannetaan yhteensopivuutta koneistettujen komponenttien, esimerkiksi porapaalujen maakenkien kanssa. Tuotteille myönnetty CE-merkintä kattaa soveltuvissa tapauksissa myös teknisen suunnittelun standardin EN 1090 mukaisesti.

Eurooppalaiseen tekniseen arviointiin perustuva CE-merkintä edellyttää, että paalujen tuotanto on kaikissa vaiheissa huipputasoa, ja että paaluille tehdään perusteelliset kuormitustestit. Valmistaja valvoo itse tarkkaan tuotannon laatua, jonka kolmas osapuoli on alustavasti tarkastanut ja hyväksynyt ja arvioi säännöllisesti uudelleen. Mekaanisille jatkoksille tehtävien kuormitustestien avulla varmistetaan, että tuotteet kestävät ja ovat turvallisia kaikissa olosuhteissa. SSAB:n CE-merkityt teräspaalut täyttävät suomalaisissa PO-2011-paalutusohjeissa paaluille asetetut tekniset vaatimukset. Näin on helppo selvittää, voidaanko tiettyä tuotetta käyttää haluttuun tarkoitukseen. SSAB:n laatimat, eurokoodeihin perustuvat suunnittelu- ja asennusohjeet helpottavat tuotteiden suunnittelua, asennusta ja käyttöä.

SSAB:n suojakaiteet on CE-merkitty. Suojakaiteille on tehty EN 1317 -standardin mukaiset törmäystestit.

Suoritustasoilmoitus (DoP)

CE-merkittyjen tuotteiden tekniset ominaisuudet käyvät ilmi suoritustasoilmoituksesta (DoP). Kaikki sellaiset rakennusalan tuotteet, joita koskee jokin yhdenmukaistettu eurooppalainen standardi tai joille on tehty eurooppalainen tekninen arviointi, tarvitsevat em. ilmoituksen ja CE-merkinnän.