SSAB Domex 355MC Plus

SSAB Domex® 355 MC Plus

Luja kylmämuovattava teräs

SSAB Domex® 355MC Plus on tavallista sitkeämpi HSLA-teräs, jonka paikallinen muovattavuus on erinomainen.

Uuden sukupolven HSLA-teräkset valmistetaan tarkkaan valvottuja tuotantoparametreja käyttäen. Lopputuloksena syntyy tavallista hienompi mikrorakenne ja teräs, jonka mekaaniset ominaisuudet vaihtelevat hyvin vähän. Hieno mikrorakenne parantaa leikkausreunan laatua ja paikallista muovattavuutta merkittävästi – säilyttäen yleisen muovattavuuden ja parantaen iskusitkeyttä.

Mitta-alue

SSAB Domex 355MC Plus -terästä on saatavana paksuusalueella 3,00–12,00 mm ja maksimileveydellä 1 860 mm. Teräs toimitetaan keloina, rainana tai nauhalevyinä aina 16 metriin saakka.

Saatavilla olevat standardit

EN 10149-2

SSAB Domex 355MC Plus

SSAB Domex 355MC Plus

KÄYTTÖKOHDE
MITAT
STANDARDIT
TEKNISET OMINAISUUDET
KÄYTTÖKOHDE

Rakenneteräkset

Alhaiset lämpötilat (-60 °C:seen asti)

MITAT

PAK: 3 - 12 mm

L: Enintään 1860 mm

P: Enintään 16000 mm

STANDARDIT

EN 10149-2

TEKNISET OMINAISUUDET