Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöprojektit ovat osa SSAB:n rekrytointiprosessia. Tämän mahdollisuuden avulla opiskelijat voivat tutustua meihin ja me opiskelijoihin. Ilmoitamme avoimista opinnäytetyömahdollisuuksista Avoimet työpaikat -sivuillamme. Lue täältä kolme esimerkkiä opiskelijoiden opinnäytetyötarinoista.

Amanda Lindblad

Amanda Lindblad, tekee lopputyötä SSAB:n Oxelösundin tehtaalla

Miten päädyit tekemään opinnäytetyötäsi SSAB:lle?
Pidän SSAB:tä erittäin mielenkiintoisena organisaationa, jossa on lisäksi juuri nyt käynnissä haastava ja tapahtumarikas vaihe. Opiskelen Mälardalenin yliopistossa tuote- ja prosessikehitystä ja suhtaudun intohimoisesti kestävään kehitykseen. Haluan olla mukana siihen liittyvässä työssä, ja SSAB herätti mielenkiintoni.

Kuvaile lopputyösi aihetta.
Luon karkaisulinjalle 2 virtaussimulaation, jossa selvitän, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita prosessiin liittyy, sekä miten digitaalista mallia voidaan kehittää edelleen koko linjaston digitaaliseksi "kaksoseksi". Tämä voi helpottaa päätöksentekoa, sijoitusmateriaalien luomista ja prosessimuutosten tekemistä.

Mitä olet tähän mennessä oppinut lopputyön kirjoittamisen aikana?
Ymmärrän nykyistä valmistusprosessia paljon paremmin, esimerkiksi mihin mahdollisia pullonkauloja ja jonoja voi syntyä. Olen myös alkanut havaita, miten voisimme Teollisuus 4.0:n kehittämisen yhteydessä kehittää automatisoidun prosessin, jossa pystyisimme tunnistamaan virheet ennen niiden syntymistä historiatietojen avulla.

Mikä on ollut haastavin osa tähän mennessä?
Sanoisin, että projektin laajuuden rajoittaminen. Valmistavan teollisuuden digitalisaatiossa ja uusien digitaalisten työkalujen kehittämisessä on paljon mielenkiintoista

Keneltä saat tukea lopputyön tekemiseen?
Saan arvokasta apua erityisesti ohjaajaltani SSAB:llä, mutta koko työtiimi on erittäin avulias. Saan tuntea itseni osaksi ryhmää. Minulla on myös yliopistolla ohjaaja, joka auttaa minua lopputyöhön liittyvissä vaatimuksissa.

Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia sinulla on?
Haluan jatkaa työtä kehityksen ja digitalisaation parissa sekä olla mukana edistämässä kestävämpää yhteiskuntaa.

Väitöskirjatutkimus antaa ohjeita seuraavan sukupolven terästen ominaisuuksista

SSAB:n Hämeenlinnan tuotekehitysinsinööri Olli Oja (MSc Tech) tutki lujien ja muovattavien terästen mikrorakenteen ja mekaanisten ominaisuuksien välistä yhteyttä väitöskirjassaan.

Tutkimukset osoittivat, että tiettyjen erikoislujien kylmämuovattavien terästen koostumus- ja lämpökäsittely-yhdistelmiä voidaan käyttää mikrorakenteen ja muovattavuuden tasapainottamiseen eri tarkoituksiin. Tulokset johtivat muovattavuuskarttaan, joka osoittaa muovattavuustyypin ja mikrorakenteen välisen yhteyden.

Olli Oja

"Asiakkaille tämä näkyy optimoidussa muovattavuudessa ja mikrorakenneominaisuuksissa. Asiakkaiden tuotteet ovat kevyempiä ja monimutkaisempia osia on helpompi muovata. Kehittyneet teräkset auttavat vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista", Olli Oja sanoo.

"Tutkimuksessani keskityn erityisesti autoteollisuudessa
käytettäviin erikoislujiin, kylmämuovattuihin teräksiin, jotka on seostettu piillä ja alumiinilla. Tutkimuksessa tutkitut teräkset ovat osa pitkälle kehitettyjen erikoislujien terästen (AHSS) tuoteperhettä.
Havainnot antavat suuntaviivat tulevien tuotteidemme ja uuden sukupolven terästemme kehittämiselle", hän lisää.

Väitöskirjan voit lukea täältä https://URN.fi/URN:ISBN:978-952-03-2455-1

Tiina Riskilä, opinnäytetyöntekijä SSAB:n Raahen tehtaalla

Miten päädyit tekemään diplomityötäsi SSAB:lle?
Työskentelin kesän ajan kehitysinsinööriharjoittelijana. Sen jälkeen minulle tarjottiin mahdollisuutta tehdä diplomityöni SSAB:lle. Olen opiskellut prosessimetallurgiaa Oulun yliopistossa, joten SSAB oli luonnollinen valinta.

Voisitko kertoa lyhyesti opinnäytetyösi aiheesta?
Opinnäytetyössäni tutkin, voidaanko koksin hienoainesta ja puuhiiltä käyttää hiilensekoitukseen, ja miten ne vaikuttavat koksin laatuun. Tein pienen mittakaavan koksauskokeita erilaisilla kivihiiliseoksilla. Koksin hienoaineksen käyttö hiiliseoksessa nostaisi kierrätysastetta, mikä olisi hienoa.

Mitä vaiheita diplomityön tekemisessä oli?
Opin paljon koksausprosessista ja sen ilmiöistä. Kun olin tehnyt tutkimussuunnitelman, aloitin koksauskokeet, ja varsinaisen kirjoitusprosessin aikana ymmärsin, miten teoria toimii käytännössä.

Mikä oli vaikeinta opinnäytetyön tekemisessä?
Aiheeni oli laaja, joten projekti oli haastava. Myös aikataulussa pysyminen oli tärkeää.

Ketkä auttoivat sinua ja keiden kanssa työskentelit?
Sain apua ohjaajiltani SSAB:llä ja yliopistolla. Työskentelin myös tutkimuskeskuksen ja koksaamon laboratorion henkilökunnan kanssa.

Mitä tulevaisuudensuunnitelmia sinulla on?
Ensin valmistun ja sitten toivon löytäväni töitä!

Tiina Riskila