Läsnäolo hallituksen kokouksissa ja riippumattomuus

    Läsnäolotilastot 2021 Riippumaton seuraavista:
Hallituksen jäsen  Valittu
hallitukseen
Hallituksen
kokoukset
Palkitsemis-
valiokunta
Tarkastus-
valiokunta
yhtiö ja sen johto yhtiön suurimmat
osakkeenomistajat
Valittu yhtiökokouksessa            
Lennart Evrell2), puheenjohtaja lokakuusta 2021 2021 9 2 1 Kyllä Kyllä
Bo Annvik 2019 11 6 Kyllä Kyllä
Petra Einarsson  2014 12 6 6 Kyllä Kyllä
Marie Grönborg 2019 12 5 Kyllä Kyllä
Pasi Laine
2017 11  
Kyllä Kyllä
Maija Strandberg3) 2021 3
Kyllä Kyllä
Martin Lindqvist, President and CEO 2011 12
    Ei,yhtiön toimitusjohtaja Kyllä
Työntekijöiden edustajat
Mikael Henriksson
2017 12 - -
Tomas Jansson
2014 12 - -
Tomas Karlsson
2015 11 - -
Varajäsenet
Sven-Erik Rosén2)
2021 9
- -
Patrick Sjöholm
2011 12 - -
Tomas Westman
2015 12 - -

1) Palkkioista katso Tilinpäätöksen liite 2.
2) Valittu uudeksi hallituksen jäseneksi yhtiökokouksessa 14.4.2021
3)Valittu uudeksi hallituksen jäseneksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 28.10.2021