Läsnäolo hallituksen kokouksissa ja riippumattomuus

    Läsnäolotilastot 2022 Riippumaton seuraavista:
Hallituksen jäsen  Valittu
hallitukseen
Hallituksen
kokoukset
Palkitsemis-
valiokunta
Tarkastus-
valiokunta
yhtiö ja sen johto yhtiön suurimmat
osakkeenomistajat
Valittu yhtiökokouksessa            
Lennart Evrell, puheenjohtaja lokakuusta 2021 2021 9 6 8 Yes Yes
Bo Annvik 2019 9 6 Yes Yes
Petra Einarsson  2014 9 6 8 Yes Yes
Bernard Fontana2) 2022 7
Yes Yes
Marie Grönborg 2019 9   2 Yes Yes
Maija Strandberg 2021 9 6 Yes Yes
Mikael Makinen2) 2022 7 Yes Yes
Martin Lindqvist, President and CEO 2011 9
    No,  CEO at the company Yes
Työntekijöiden edustajat
Mikael Henriksson
2017 9 - -
Sven-Erik Rosén
2021 9 - -
Tomas Westman
2015 9 - -
Varajäsenet
Tomas Jansson
2014 9
- -
Tomas Karlsson
2015 9 - -
Patrick Sjöholm
2011 9 - -

1) Palkkioista katso Tilinpäätöksen liite B.4..
2) Valittu uudeksi hallituksen jäseneksi yhtiökokouksessa 06.4.2022.