Avainluvut

Avainluvut 2016 - 2020 2020  2019  2018  2017  2016 
Liikevaihto Milj.kruunua 65 396  76 485  74 941  66 059  55 354 
Liikevoitto Milj.kruunua -325  2 159  5 181  3 838  1 213 
Tulos rahoituserien jälkeen Milj.kruunua -802  1 770  4 644  2 863  324 
Tilikauden tulos Milj.kruunua -490  1 279  3 805  2 311  937 
Liiketoiminnan kassavirta Milj.kruunua 2 859  3 447  5 969  6 511  2 293 
Nettovelka Milj.kruunua 10 278  11 696  8 582  11 574  17 887 
Varat yhteensä Milj.kruunua 88 601  93 978  92 487  87 476  90 913 
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja % 2,0  3,0  7,0  6,0  2,0 
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen % -1,0  2,0  4,0  2,0 
Nettovelkaantumisaste % 19  19  14  22  34 
Henkilöstö vuoden lopussa 13 974  14 514  15 223  14 925  13 974 

 

Ilman vertailukelpoisuuten vaikuttavia eriä
Vuodesta 2019 sisältäen IFRS16 vaikutukset