Kestävän kehityksen data

Ympäristötiedot

Tällä sivulla

Materiaalien käyttö painon mukaan

Sivutuotteet ja jätteet terästuotannosta

Sivutuotteet rautamalmipohjaisesta teräksentuotannosta

Sivutuotteet kierrätysteräspohjaisesta teräksentuotannosta

Jätteiden kokonaismäärä jätelajeittain

Organisaation energiankulutus (GWh)

Polttoaineet

Sähkö, lämpö ja höyry

Myyty sähkö ja lämpö

Kokonaisvedenotto vesilähteittäin

Päästöt veteen

Kasvihuonekaasupäästöt

Suorat päästöt tuotannosta (Scope 1)

Epäsuorat päästöt ostosähkön, -lämmön ja -höyryn tuotannosta (Scope 2)

Muut epäsuorat (Scope 3) kasvihuonekaasupäästöt

Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti

Muut merkittävät päästöt ilmaan