Kestävän kehityksen data

Sosiaalisen vastuun tiedot

  Tapaturmien määrä, tapaturmataajuus ja kuolemaan johtaneet tapaturmat

  Tapaturmien määrä ja kuolemaan johtaneet tapaturmat

  Tapaturmataajuus

  Organisaation hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus

  Organisaation hallintoelinten henkilöiden jakaantuminen sukupuolen mukaan

  Organisaation hallintoelinten henkilöiden jakaantuminen ikäryhmän mukaan

  Henkilöstön osuus henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen ja ikäryhmän mukaan

  Sukupuolen mukaan

  Ikäryhmän mukaan