Kestävän kehityksen data

Sosiaalisen vastuun tiedot

Tällä sivulla

Tapaturmien määrä, tapaturmataajuus ja kuolemaan johtaneet tapaturmat

Tapaturmien määrä ja kuolemaan johtaneet tapaturmat

Tapaturmataajuus

Organisaation hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus

Organisaation hallintoelinten henkilöiden jakaantuminen sukupuolen mukaan

Organisaation hallintoelinten henkilöiden jakaantuminen ikäryhmän mukaan

Henkilöstön osuus henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen ja ikäryhmän mukaan

Sukupuolen mukaan

Ikäryhmän mukaan