SSAB:n kestävän kehityksen malli

Haluamme olla maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräsyhtiö. SSAB:n toiminnan ytimessä on visiomme. Pyrimme luomaan vahvemman, kevyemmän ja kestävämmän maailman. Kestävä kehitys on tärkeää sekä meille että asiakkaillemme. Sen vuoksi pyrimme varmistamaan sen, että toimimme eettisellä ja ympäristöystävällisellä tavalla kaikilla markkinoillamme.

Kestävän kehityksen strategia

Liiketoimintamme johtaminen kestävällä tavalla vahvistaa mahdollisuuksiamme saavuttaa hyviä taloudellisia ja operatiivisia tuloksia. Uudistimme kestävän kehityksen strategiamme vuonna 2020. Uusi strategia perustuu etenkin SSAB:n Taking the Lead -strategiaan, mutta myös SSAB Way -menettelytapaan, SSAB:n arvoihin ja tavoitteeseemme olla ensimmäinen fossiilivapaa teräksentuottaja. Strategian nimi on ”With the future in mind”, ja siinä on kaksi pääteemaa: ”Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä” ja ”Johtajuus kestävässä kehityksessä”.

Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä

Käytä parempaa terästä

SSAB on sitoutunut minimoimaan toiminnastaan aiheutuvat negatiiviset ympäristövaikutukset. SSAB keskittyy jatkuvaan parantamiseen päästöjen vähentämiseksi sekä materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseksi. SSAB:n masuunipohjainen tuotanto on maailman hiilidioksiditehokkaimpia. Tämä luo kilpailuetua sekä SSAB:lle että asiakkaille. Esimerkiksi SSAB:n kylmävalssatun teräksen tuotannon hiilidioksidipäästöt ovat noin 6 % pienemmät kuin Euroopassa keskimäärin ja peräti 17 % pienemmät kuin Kiinassa keskimäärin.

Sustainability objectives

Käytä terästä paremmin

SSAB:n liiketoiminnan ydin on kehittää ja valmistaa pitkälle kehitettyjä erikoislujia teräksiä (AHSS) ja nuorrutusteräksiä (Q&T), jotka ovat vahvempia kuin tavalliset teräslaadut. Niiden avulla asiakkaamme voivat valmistaa entistä kevyempiä ja kestävämpiä tuotteita, mikä vähentää myös heidän ympäristöjalanjälkeään.

Käyttämällä SSAB:n erikoislujia teräksiä asiakkaamme voivat keventää tuotteidensa painoa ja parantaa polttoainetaloutta, mikä vähentää lopputuotteiden käytönaikaisia hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Tavoitteenamme on, että vuoden 2021 loppuun mennessä (aiempaa vuoteen 2020 asetettua määräaikaa siirrettiin koronapandemian vaikutusten vuoksi) asiakkaidemme vuosittaiset hiilidioksidipäästöt ovat 10 miljoonaa tonnia pienemmät kuin ennen. Määrä vastaa suunnilleen SSAB:n omia suoria hiilidioksidipäästöjä.

Siirry fossiilivapaaksi

SSAB pyrkii siirtymään fossiilivapaaseen teräksentuotantoon HYBRIT-hankkeen avulla ja poistamaan myös muut fossiiliset päästöt niin, että se voi tuoda fossiilivapaan teräksen markkinoille vuonna 2026. Yhteistyössä rautamalmitoimittajamme LKAB:n ja energiayhtiö Vattenfallin kanssa tavoitteenamme on muodostaa fossiilivapaa arvoketju. Vuonna 2020 aloitimme tulevaisuuden fossiilivapaita toimituksia koskevia kumppanuusneuvotteluja avainasiakkaiden ja -sidosryhmien kanssa.

Johtajuus kestävässä kehityksessä

Turvallisuus ensin

SSAB:n päämääränä on olla maailman turvallisin teräsyhtiö. Tavoitteenamme on, ettei yhtiössämme sattuisi yhtään tapaturmaa tai työstä johtuvaa vammaa tai sairautta. Kaikilla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön SSAB:llä. Tavoitteenamme on estää kaikki työtapaturmat ja työperäiset sairaudet. Minimoimme niin pitkälti kuin mahdollista terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit kaikissa toimipaikoissamme.

Tehokkuus ja vastuullisuus

Resurssitehokkaat toiminnot

SSAB:lle kiertotalous on tärkeä osa tehokasta ympäristövaikutusten minimointia. Teemme jatkuvaa työtä optimoidaksemme sivutuotteiden, kierrätysteräksen ja jätteen arvon. SSAB on sitoutunut raaka-aineiden ja energian tehokkaaseen käyttöön. Energiatehokkuuden parantamiseksi energiavirrat kierrätetään tuotantoprosessissa.

Vastuulliset hankinnat

SSAB:n toimittajaverkostoon kuuluu noin 20 000 aktiivista toimittajaa yli 60 eri maassa. Toimittajien on noudatettava SSAB:n periaatteita sekä kansainvälisiä sosiaalisen ja ympäristövastuun ohjeistuksia pysyäkseen SSAB:n valtuutettuina toimittajina.

Kunnioitus ja lahjomattomuus

Nollatoleranssi lahjontaa ja korruptiota kohtaan

Noudatamme toiminnassamme SSAB:n hyvän liiketavan periaatteita. Ne luovat perustan ympäristö- ja yhteiskuntavastuullemme. Johdon näkemys viestitään selkeästi, ja kaikkien työntekijöiden on käytävä liiketoiminnan etiikkaa koskeva verkkokoulutus.

Liiketoiminnassa on tärkeää noudattaa korruptionvastaisia käytäntöjä. SSAB on laatinut henkilöstölle selkeät ohjeet, jotka ohjaavat meitä päivittäisessä työssämme ja siinä, miten toimimme liikekumppaneitamme kohtaan. Nämä ohjeet auttavat varmistamaan sen, että liiketoimintamme on aina eettistä ja laillista. SSAB on ottanut käyttöön Ethics Line -ilmoitusjärjestelmän. Sen avulla työntekijät voivat jättää ilmoituksia epäillyistä hyvän liiketavan ohjeiden rikkomuksista anonyymisti verkossa tai soittamalla maailmanlaajuiseen numeroon vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä.

Osallistaminen ja monimuotoisuus

Yksi SSAB:n liiketoimintastrategian peruselementeistä on rakentaa tehokkaasti toimiva organisaatio, johon työntekijät ympäri maailmaa sitoutuvat. SSAB jatkaa johtajuuden ja osaamisen kehittämistä sekä pyrkii edistämään osallistamista ja henkilöstön moninaisuutta.