Teräksen elinkaari

Teräs on maailman kierrätetyin materiaali, ja sitä voidaan kierrättää lähes loputtomiin ilman, että sen ominaisuudet heikkenevät. Kestävyytensä ansiosta terästuotteilla on pitkä käyttöikä, ja ne voidaan usein kierrättää ja käyttää muissa käyttökohteissa resursseja säästäen. SSAB pyrkii vähentämään terästuotteidensa ympäristövaikutusta niiden elinkaaren jokaisessa vaiheessa raaka-aineiden louhinnasta tuotteen elinkaaren lopussa tapahtuvaan kierrätykseen.

Steel life cycle

1. Vastuullisuus raaka-aineiden hankinnassa

SSAB:llä on paljon toimittajia eri puolilla maailmaa. Rauta- ja terästuotannossa käytetyt raaka-aineet muodostavat tärkeimmät ostoerämme. SSAB ostaa rautapellettejä ruotsalaiselta toimittajalta ja pienemmissä määrin venäläiseltä toimittajalta.

2. Tehokasta teräksen valmistusta

SSAB:n teräksiä valmistetaan kahdella eri prosessilla: terästä valmistetaan rautamalmipohjaisesti masuuneissa Ruotsissa ja Suomessa, ja kierrätysteräspohjaisesti valokaariuuneissa Yhdysvalloissa. Vaikka Pohjoismaiden masuunimme ovatkin tehokkuudeltaan jo huipputasoa maailmanlaajuisesti, etsimme jatkuvasti mahdollisuuksia parantaa toimintaa. Koko toimialan kattava yhteistyö on tärkeää saatavilla olevan teknologian kehittämiseksi ja näin päästöjen vähentämiseksi. Valokaariuunituotannon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat alle 10 prosenttia rautamalmipohjaisen terästuotannon aiheuttamista päästöistä.

3. Sivutuotteiden kierrätys terästuotannossa

Aina kun mahdollista, raudan- ja teräksenvalmistusprosessissa syntyneet sivutuotteet kierrätetään takaisin teräksenvalmistusprosessiin korvaamaan luonnosta saatuja raaka-aineita. Suurin osa masuuniterästuotannossa syntyvästä pölystä palautetaan takaisin prosessiin. Tämä vähentää jätteen määrää ja parantaa materiaalitehokkuutta. Kierrätysteräs vähentää ympäristövaikutusta koko lopputuotteen elinkaaren ajan. Se korvaa rautamalmin raaka-aineena teräksenvalmistusprosessissa. Myös syntyneet energiavirrat palautetaan takaisin tuotantoprosessiin.

Kaikkia sivutuotteita ei voida kierrättää teräksen valmistusprosessissa, jolloin sivutuotteita voidaan jalostaa ja myydä hyödynnettäviksi yrityksen ulkopuolella. Tuotannon sellaiset materiaalivirrat, joita ei voida kierrättää tai myydä, sijoitetaan kaatopaikoille. Sivutuotteet kierrätetään sisäisesti tai jalostetaan myytäviksi sivutuotteiksi, ja uusia käyttöalueita kehitetään jatkuvasti vaihtoehdoiksi jätteiden kuljettamiselle kaatopaikalle.

4. Tuotteiden valmistus resursseja säästäen

Erikoislujat teräkset ovat lujempia kuin tavalliset standarditeräkset. Kuorman kantamiseen tarvitaan vähemmän erikoislujaa terästä kuin standarditerästä. Tästä syystä erikoislujia teräksiä hyödyntävät suunnitteluratkaisut ovat kevyempiä, millä saadaan aikaan kustannussäästöjä. Korkeamman myötölujuuden ansiosta uudistetuissa osissa voidaan saavuttaa jopa 30 prosentin painoon liittyvät säästöt.

Lisäksi lopputuotteen valmistuksessa käytettävän teräsmateriaalin määrä vähenee, ja myös teräksenvalmistusprosessissa tarvittavien resurssien määrä (rautamalmi, seosmateriaalit, hiili ja energia) on huomattavasti pienempi. Tuotesuunnittelu tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa voi kasvattaa ympäristö- ja kustannusetuja, joita saadaan käyttämällä erikoislujia teräksiä.

5. Vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma

Käyttämällä erikoislujia teräksiä asiakkaat pystyvät valmistamaan vähemmällä materiaalilla tuotteita, jotka ovat kestävämpiä, kevyempiä ja kokonaistaloudellisesti parempia. Energiaa käyttävissä sovelluksissa merkittävä osa tuotteen elinkaaren ympäristövaikutuksista syntyy käyttövaiheessa.

Kevyemmästä painosta on eniten hyötyä esimerkiksi kuormaa käsittelevissä laitteissa. Monissa tapauksissa kevyemmän painon aikaansaamat vähennykset päästöissä saattavat olla suuremmat kuin teräksen tuotantoprosesseista syntyneet päästöt, kun laskelmissa huomioidaan lopputuotteen koko elinkaari.

6. Teräksen kierrätettävyys

Teräs on maailman kierrätetyin materiaali ja ainutlaatuinen siksi, että se säilyttää ominaisuutensa riippumatta siitä, kuinka monta kertaa se kierrätetään. Kierrätysteräksen käyttö terästuotannossa säästää luonnonvaroja ja vähentää samalla hiilidioksidipäästöjä. Kierrätysteräs ei kuitenkaan riitä kasvavan terästarpeen tyydyttämiseksi, ja siksi uutta terästä on valmistettava rautamalmista myös tulevaisuudessa.

SSAB:n Yhdysvaltain tehtaissa valmistetaan ainoastaan kierrätysteräspohjaista terästä. Tuotantoprosessissa käytetään vähän hiiltä ja maakaasua, mutta kierrätysteräksen sulatukseen käytetään pääasiassa sähköä. Kaiken kaikkiaan hiilidioksidipäästöt jäävät alle kymmenesosaan rautamalmipohjaisen teräksen päästöistä. SSAB:n Ruotsin ja Suomen terästuotannosta noin 20 % ja Yhdysvaltain tuotannosta 100 % on kierrätysteräspohjaista.