Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä

SSAB:n liiketoiminnan ydin on kehittää ja valmistaa kehittyneitä erikoislujia teräksiä (AHSS) ja nuorrutusteräksiä (Q&T), jotka ovat vahvempia kuin tavalliset teräslaadut. Niiden avulla asiakkaamme voivat valmistaa entistä kevyempiä ja kestävämpiä tuotteita, mikä vähentää myös heidän ympäristöjalanjälkeään. SSAB:n asiakkaat voivat vähentää myös hiilijalanjälkeen käyttämällä terästä SSAB:n masuunipohjaisesta tuotannosta, joka on maailman hiilidioksiditehokkaimpia. Lisäksi pyrimme HYBRIT-teknologian avulla tuomaan fossiilivapaan teräksen markkinoille ensimmäisenä vuoteen 2026 mennessä.

Käytä parempaa terästä: SSAB:n asiakkaat hyötyvät hiilidioksiditehokkaasta tuotannosta

SSAB:n masuunipohjainen tuotanto on maailman hiilidioksiditehokkaimpia. Tämä luo kilpailuetua sekä SSAB:lle että asiakkaille.

Käytä terästä paremmin: SSAB:n terästen ympäristöhyödyt

SSAB:n liiketoiminnan ydin on kehittää ja valmistaa pitkälle kehitettyjä erikoislujia teräksiä (AHSS) ja nuorrutusteräksiä (Q&T). Niiden avulla asiakkaamme voivat valmistaa entistä kevyempiä ja kestävämpiä tuotteita, mikä vähentää myös heidän ympäristöjalanjälkeään.

car in front of sunset

Siirry fossiilivapaaksi: SSAB:n tavoitteena on tuoda fossiilivapaa teräs ensimmäisenä markkinoille vuonna 2026

SSAB pyrkii siirtymään fossiilivapaaseen teräksentuotantoon HYBRIT-hankkeen avulla ja tuomaan fossiilivapaan teräksen markkinoille vuonna 2026. Yhteistyössä rautamalmitoimittajamme LKAB:n ja energiayhtiö Vattenfallin kanssa tavoitteenamme on muodostaa fossiilivapaa arvoketju.

EcoUpgraded

EcoUpgraded

SSAB päivittää jatkuvasti yhdessä asiakkaidensa kanssa eri sovelluksissa käytettäviä materiaaleja ja muotoilua uudempiin. Erikoislujaan teräkseen vaihtamisen etuja ovat esimerkiksi tuotteiden kevyempi paino, parempi polttoainetehokkuus ja pidempi käyttöikä. Kaikki nämä ovat keskeisiä tekijöitä tuotteiden hiilijalanjäljen pienentämisessä.