Rakentamisen tulevaisuus on kestävä

Tulevaisuuden kaupunkimme on rakennettava entistä kestävämmällä tavalla. Avainasemassa ovat paremmat rakennusmateriaalit, kuten fossiilivapaa teräs ja biopohjaiset pinnoitteet.

Vain harvat teollisuudenalat ovat kietoutuneet niin tiiviisti toisiinsa kuin terästeollisuus ja rakentaminen. Nämä kaksi alaa ovat kehittyneet yhdessä yli vuosisadan ajan, ja nyt tämän suhteen tulevaisuuden nimittäjänä on kestävyys.

"Maailma kaupungistuu. Vuoteen 2050 mennessä noin 70 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa", sanoo SSAB:n rakentamisen segmentin markkinointipäällikkö Anke Meyer. "Meidän on rakennettava uutta infrastruktuuria, kunnostettava vanhoja rakennuksia ja rakennettava paljon uutta, ja tämä on tehtävä vastuullisesti."

Teräs on erinomainen rakennusmateriaali. Sen lujuus-painosuhde on mainio, se on 100-prosenttisesti kierrätettävää, kulutusta kestävää ja muotoiltavaa, ja sitä voidaan käyttää yhdessä muiden materiaalien kanssa. Teräs on myös monipuolinen ja helppokäyttöinen materiaali, joka soveltuu esimerkiksi elementtirakennusten nopeaan rakentamiseen paikan päällä. SSAB:n kestävästi kehitetyn fossiilivapaan, biopohjaisella väripinnoitteella varustetun teräksen roolista tulee rakentamisessa entistäkin tärkeämpi.

Anke Meyer

SSAB:n rakentamisen segmentin markkinointipäällikkö Anke Meyer.

Kestävyys on edellytys

Aiemmin monet rakentamisen keksinnöt liittyivät suoraan teräksen innovaatioihin, kuten teräsrunkoihin, jotka johtivat pilvenpiirtäjän keksimiseen. Nykyään yksi rakentamisen kantavista voimista on kestävyys.

"Kestävä kehitys ei ole enää valinta. Se on edellytys", Anke Meyer selittää.

"Paikalliset lait ja kansainväliset sopimukset ovat jo tuottaneet monia kestävyyteen liittyviä rakennusmääräyksiä, ja pian niitä on vielä enemmän. Arkkitehtien ja rakentajien on minimoitava rakennusten hiilijalanjälki ja todistettava se yksityiskohtaisesti."

Lainsäätäjät eivät kuitenkaan ole ainoita, jotka vaativat kestävämpää rakentamista. Yhdysvaltain Green Building Councilin mukaan kysyntä on yksi suurimmista ympäristöystävällisen rakentamisen vauhdittajista. Suuri osa tästä kysynnästä tulee organisaatioilta, jotka vaativat hankinnoiltaan yhä enemmän kestävää kehitystä. 

Kestävä rakentaminen voi vaikuttaa myönteisesti myös maineeseen ja kannattavuuteen. Ympäristöystävälliset rakennukset voivat olla aiempaa tehokkaampia käyttää, niiden arvo voi olla korkeampi ja kysyntä voi olla suurempaa edistysmielisten vuokralaisten ja sijoittajien ansiosta.

Fossiilivapaalle teräkselle on kysyntää

Ekologinen rakentaminen edellyttää ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja, jolloin teräksen merkitys korostuu. Nykyaikaisia rakennuksia ei olisi olemassa ilman terästä. Terästä käytetään yleisesti esimerkiksi rakennusten rungoissa, paalutuksessa, katoissa, seinäverhouksissa ja räystäskouruissa. Yli puolet maailman teräksen kysynnästä tuleekin nykyään rakennusalalta. Fossiilivapaan teräksen käyttö olisi merkittävä edistysaskel kestävässä uudis- ja korjausrakentamisessa.

HYBRIT on SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin hanke, jossa teräksenvalmistuksessa perinteisesti käytetty koksihiili korvataan uusiutuvasta energiasta valmistetulla vedyllä. Näin teräksen valmistuksen sivutuotteena syntyy hiilidioksidin sijaan vettä. SSAB:n tavoitteena on tuoda fossiilivapaa teräs markkinoille ensimmäisenä teräsyhtiönä vuonna 2026 ja päästä suurelta osin eroon oman toimintamme hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030.

"Rakennusteollisuuden kumppanimme, arkkitehdit, urakoitsijat ja rakentajat ovat innoissaan fossiilivapaasta teräksestä. He kyselevät jo nyt, milloin sitä on saatavilla", Anke Meyer sanoo.

"Rakennusteollisuuden osuus on 38 prosenttia maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä. SSAB:n fossiilivapaan teräksen avulla voimme elää kestävämmässä maailmassa."

Fossiilivapaa teräs ja biopohjaiset pinnoitteet – ympäristöystävällisempää elämää varten

GreenCoat® on SSAB:n uudenlaisten, kestävästi väripinnoitettujen terästen tuotemerkki. Siitä on saatavana yli 400 eri väriä, ja sitä käytetään laajalti katoissa, julkisivuissa ja katon vedenpoistossa. Väripinnoitetussa teräksessä on biopohjainen pinnoite, jonka maalissa käytetään fossiilisten öljyjen sijasta huomattava määrä ruotsalaista rypsiöljyä. Tämä SSAB:n ainutlaatuinen, patentoitu ratkaisu pienentää ympäristöjalanjälkeä merkittävästi.

Vuodesta 2026 alkaen GreenCoat®-väripinnoitettuja teräksiä on saatavilla fossiilivapaina teräksinä. Uusi tuote tarjoaa saman erinomaisen suorituskyvyn kuin nykyään, mutta on huomattavasti kestävämmän kehityksen mukainen.

"Kestävän kehityksen vaatimus rakentamisessa vain voimistuu tulevaisuudessa", Anke Meyer sanoo. "Resurssien niukkuus ja säädökset aiheuttavat sen, että perinteisestä rakennusteollisuudesta on tultava kestävää. Kaikkien on tehtävä yhteistyötä, sillä meidän on pelastettava planeettamme."

Lisätietoa fossiilivapaasta teräksestä

steel bridge over water

Fossiilivapaan teräksen avulla kohti kestävää tulevaisuutta

Ilmastonmuutoksen nykytahdin pysäyttäminen ja suunnan kääntäminen on maailmanlaajuinen haaste, johon on vastattava kiireesti. Terästeollisuudella on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä tuotantovaiheessa että tukemalla nykyistä kierrätysastetta.

facade

GreenCoat® Colorful Steel

GreenCoat® offers a wide range of innovative, sustainable color coated steel solutions for roofs, façades and rainwater systems.

facade made of COR-TEN®

COR-TEN®

COR-TEN® is a striking choice of weathering steel for building façades with practically zero need for maintenance.