Autoteollisuuden yritykset kiihdyttävät kohti kestävää tulevaisuutta

Tuotteiden elinkaaren kestävyys on avainasemassa, jos autoteollisuuden yritykset aikovat saavuttaa sekä kasvuun että ympäristöystävälliseen tuotantoon liittyvät tavoitteensa. SSAB:n fossiilivapaa teräs voi olla ratkaiseva tekijä autoteollisuuden kestävän kehityksen edistämisessä.

Teräs- ja autoteollisuus ovat kehittyneet yhdessä yli vuosisadan ajan, ja kumpikin on auttanut toista kasvamaan ja uudistumaan. Ne ovat edelleen tiiviisti sidoksissa toisiinsa, ja nykyään autoteollisuuden osuus maailman teräksen kulutuksesta on noin 12 prosenttia. 1

"Teräksen käyttö autoteollisuudessa on kehittynyt koko 1900-luvun ajan"

toteaa Jonas Adolfsson, joka johtaa SSAB:n mobility-liiketoiminnan kehityshankkeita. "Markkinoille tulee jatkuvasti uusia ja parempia teräksiä, ja nykyään toimittamamme ultralujat Docol-teräkset ovat 4–6 kertaa vahvempia kuin perinteiset teräkset."

Autoteollisuus on jatkuvasti laajentanut teräksen käytön rajoja, mikä on vaatinut terästuotantoa kehittymään ja luomaan uutta. Painon, suorituskyvyn, kestävyyden ja kustannustehokkuuden parantuminen ovat auttaneet alaa parantamaan turvallisuutta ja kannattavuutta.

"Uusin haaste, joka korostuu tulevaisuudessa, on kestävä kehitys"

Adolfsson sanoo. "Aiemmin on keskitytty paljon teräksen ominaisuuksiin, kuten tuotteen vahvistamiseen ja keventämiseen. Nyt painopiste on siirtymässä teräksen elinkaareen. Päästöjä on pystyttävä vähentämään materiaalin koko elinkaaren ajalla, myös tuotannossa. Jos perustekijänä oli aiemmin laatu, tulevaisuudessa kyse on kestävästä kehityksestä."

Tarve entistä kestävämmille materiaaleille ja tuotannolle

Asiakkaat, sijoittajat ja valtioiden hallitukset painostavat voimakkaasti autoalan yrityksiä kohti kestävää kehitystä. Kestävämmät ajoneuvot ovat myös valtava liiketoimintamahdollisuus: vuonna 2020 sähköautojen maailmanlaajuinen myynti oli 3,2 miljoonaa, mikä tarkoittaa 400 prosentin kasvua viidessä vuodessa. 2

Tähän asti kestävässä kehityksessä on keskitytty pääasiassa ajoneuvojen käyttöön. Autot ovat vuosikymmenien aikana tehostuneet, mutta edes käyttövaiheessa täysin kasvihuonekaasupäästötön ajoneuvo, kuten uusiutuvalla energialla ladattava sähköauto, ei enää riitä.

"Jatkossa suuntauksena on kestävämpien ratkaisujen kehittäminen materiaaleissa ja autojen valmistuksessa", Adolfsson toteaa. "Kestävämmän teräksen tuottamiseksi on olemassa menetelmiä, kuten hiilidioksidin talteenotto, uudelleenkäyttö ja varastointi tai teräksen valmistaminen romusta. Nämä eivät kuitenkaan riitä Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen."

Fossiilivapaa teräs on ratkaiseva tekijä autoteollisuuden menestykselle

Yhtä ajoneuvoa kohden käytetään keskimäärin 900 kilogrammaa terästä, joten teräksen kestävyyden parantaminen on ratkaisevan tärkeää koko teollisuudenalalle. 3 Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan raakateräksen hiilidioksidi-intensiteetin on laskettava vuosittain 2,5 prosenttia, jotta järjestön määrittämä kestävän kehityksen skenaario (SDS) saavutetaan. 4 Energiatehokkuuden parantaminen ei riitä, ja IEA toivookin merkittäviä uudistuksia tuotantomenetelmiin.

Fossiilivapaa teräs on yksi näistä merkittävistä innovaatioista. SSAB on kehittänyt HYBRIT-tekniikan yhdessä rautamalmia tuottavan LKAB:n ja energiayhtiö Vattenfallin kanssa. HYBRIT®-teknologia malmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti käytetty koksihiili korvataan fossiilivapaalla sähköllä ja vedyllä.

"Ympäristöystävällisten tuotteiden kysyntä kasvaa autoteollisuudessa niin paljon, että niistä tulee alalle perusvaatimus"

Adolfsson ennustaa. "Jos et voi tarjota niitä, et voi edes toimia autoteollisuudessa." 

Nopeilla toimijoilla mahdollisuus isoihin voittoihin

Ne, jotka omaksuvat kestävämmät ratkaisut varhain, voivat päihittää kilpailijat myös markkinoilla. Yksi parhaista esimerkeistä on se, miten Teslan markkina-arvo haastoi perinteiset autoyhtiöt. Kuluttajat ja sijoittajat näyttävät odottavan, että kestävä kehitys on koko autoteollisuuden tulevaisuuden liikkeellepaneva voima. Kun kestävyys on yksi autojen avaintekijöistä ja teräs yksi tuotteen pääkomponenteista, fossiilivapaa teräs on todennäköisesti olennainen osa alan tulevaisuutta.

"Entistä ympäristöystävällisempien autojen kysyntä perustuu moniin eri lähteisiin", Adolfsson sanoo. "Ensinnäkin kyse on nuoren sukupolven vaikuttajien, kuten Greta Thunbergin ja opiskelijoiden, ponnisteluista. Myös hallitukset vaativat entistä vihreämpiä ratkaisuja. Lisäksi mielipiteisiin vaikuttavat suuret toimijat, kuten Toyota ja Volvo, jotka voivat muuttaa koko alan. Viime kädessä parempien ratkaisujen kysyntä lähtee kuitenkin yksilöistä. Se on meistä jokaisesta kiinni."

 
  1. www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f7982217-cfde-4fdc-8ba0-795ed807f513/
  2. www.weforum.org/agenda/2021/01/electric-vehicles-breakthrough-tesla-china/
  3. www.worldsteel.org/steel-by-topic/steel-markets/automotive.html
  4. www.iea.org/reports/iron-and-steel

Ota yhteyttä ja liity osaksi fossiilivapaata tulevaisuutta

Lue, miten SSAB:n fossiilivapaa teräs voi tehdä liiketoiminnastasi entistä kestävämpää. Täytä alla oleva lomake, niin otamme sinuun yhteyttä.