Hyvä tietää SSAB:n fossiilivapaasta teräksestä

Fossiilivapaa teräs on tulossa! SSAB pyrkii tuomaan markkinoille uraauurtavan fossiilivapaan premium-teräksensä vuonna 2026. Tämä teräs mullistaa toimialan, sillä sen myötä teräksenvalmistuksen hiilidioksidipäästöt voidaan eliminoida.

1. Mikä on SSAB:n päätavoite fossiilivapaan teräksen kehittämisessä?

Terästeollisuus on nykyään yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista, ja sen osuus kaikista hiilidioksidipäästöistä on 7 %. SSAB on jo nyt yksi maailman hiilidioksiditehokkaimmista teräksentuottajista, mutta tiedämme, että teollisuudella on vielä pitkä matka edessään. Tavoitteenamme on johdattaa terästeollisuus kohti hiilipäästötöntä tulevaisuutta.

2. Mitä on fossiilivapaa teräs?

Fossiilivapaa tarkoittaa, että tuote tai palvelu on luotu käyttämättä tai tuottamatta fossiilisia polttoaineita. Fossiilivapaa teräs valmistetaan tuottamatta hiilidioksidipäästöjä ja käyttämällä fossiilivapaita energialähteitä..

stone structure

3. Mitkä ovat fossiilittoman teräksen edut ja haitat asiakkaalle?

Fossiilivapaan teräksen tärkein etu on, että se ei ole materiaalina tuottanut hiilidioksidipäästöjä. Fossiilivapaan teräksen tuotannossa ei käytetä fossiilisia polttoaineita, minkä ansiosta sinusta ja tuotteittesi loppukäyttäjistä tulee osa fossiilivapaata arvoketjua. Fossiilivapaan teräksen ainoa haittapuoli on se, että sen tuotantokustannukset ovat perinteistä terästä korkeammat ja hankintahinta on siten korkeampi.

employees discussing

4. Mistä tiedän, että SSAB:n teräs on todella fossiilivapaata?

SSAB on panostanut voimakkaasti fossiilivapaaseen teräkseen, ja tähän kuuluu tuotantoprosessin dokumentoiminen ympäristöselosteeseen (EPD). Ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen tarkastamia asiakirjoja, joissa noudatetaan tiukkoja eurooppalaisia ja kansainvälisiä standardeja.

5. Mitä on vihreä teräs?

Vihreällä teräksellä ei ole virallisesti tunnustettua määritelmää. Termi "vihreä teräs" ei tarkoita, että tuote täyttäisi mitään ennalta hyväksyttyjä tai määriteltyjä kriteerejä.

6. Onko rautamalmin louhinta fossiilivapaata?

Kyllä, kaikki SSAB:n fossiilivapaassa teräksessä käytetty rautamalmi on peräisin sertifioiduista fossiilivapaista kaivoksista.

7. Miksi terästä ei valmisteta kierrätysteräksestä?

Monilla markkina-alueilla eri puolilla maailmaa teräksen kierrätysaste on yli 90 %. Teräksen käyttö kuitenkin lisääntyy jatkuvasti, ja saatavilla oleva kierrätysteräs riittää kattamaan vain 25 prosenttia teräksen maailmanlaajuisesta kysynnästä. Lyhyesti sanottuna teräksen kysyntä ylittää nykyiset kierrätysterästoimitukset.

8. Missä asiakastuotteissa ja millä teollisuudenaloilla fossiilivapaata terästä voidaan käyttää?

Fossiilivapaan teräksen laadun ansiosta sitä voidaan käyttää kaikissa asiakastuotteissa ja kaikilla teollisuudenaloilla.

9. Paljonko fossiilivapaa teräs maksaa?

Fossiilivapaan teräksen tuotantokustannukset ovat korkeammat kuin tavanomaisen teräksen, mikä tarkoittaa, että sen hinta on korkeampi. Tarkat kustannukset saat SSAB:n myyntiedustajalta.

steel plates

10. Miksi fossiilivapaan teräksen hinta on korkeampi?

Fossiilivapaa teräs on premium-tuote, jonka hinta on korkeampi kuin tavanomaisten fossiilipohjaisten terästuotteiden. Fossiilivapaan teräksen merkittävimpiä kustannustekijöitä ovat tuotantoon ja infrastruktuuriin tehtävät investoinnit, joiden myötä siirrytään hiilestä fossiilivapaaseen sähköön ja vetyyn, maakaasusta biokaasuun ja rautamalmipelleteistä HYBRIT-rautasieneen.

11. Miksi minun pitäisi ostaa fossiilivapaata terästä?

Investointi fossiilivapaaseen teräkseen tuo yrityksellesi lisäarvoa, sillä se eliminoi hiilijalanjäljen arvoketjusi teräsosuudesta. Lisätietoja saat omalta myyntiedustajaltasi.

woman

12. Aikooko SSAB edelleen tarjota perinteistä terästä fossiilivapaan teräksen rinnalla?

Perinteistä terästä on saatavilla fossiilivapaan teräksen rinnalla suunnitellun siirtymäkauden aikana. Tuotetasolla siirtymäaika määräytyy tuotantoinvestointien etenemisen ja asiakaskysynnän mukaan.

steel plates

13. Mitä tuotteita ja laatuja fossiilivapaasta teräksestä on saatavilla?

Ensimmäiset fossiilivapaat tuotteet tuodaan markkinoille vuonna 2026, ja tuotteiden käyttöönottojärjestys määräytyy asiakkaidemme pyyntöjen perusteella. SSAB:n tavoitteena on, että kaikki teräslaadut ovat saatavilla fossiilivapaina. Myyntiedustajalta saat tarkempia neuvoja yrityksesi tarpeisiin.

14. Ovatko fossiilivapaan teräksen ominaisuudet paremmat kuin muiden terästen?

Fossiilivapaan teräksen laatu ja ominaisuudet ovat samat kuin SSAB:n nykyisen teräksen. SSAB:n teräksen ominaisuudet luodaan valmistus- ja lämpökäsittelyprosesseissa, jotka pysyvät ennallaan. Ensisijaisena erona on, että prosessissa käytetään energiana ainoastaan fossiilivapaata sähköä ja biopolttoaineita. Toiseksi raakaraudan valmistuksessa käytetään HYBRIT-tekniikkaa. Tämä on kuitenkin tuotantoprosessin ensimmäinen vaihe, jossa ei vielä luoda tiettyjä teräslaatuja tai -ominaisuuksia.

people

15. Miten fossiilivapaa teräs valmistetaan?

Teräksenvalmistuksen ensimmäisessä vaiheessa rautamalmi muutetaan raudaksi poistamalla siitä happi. Tätä varten masuuniprosessissa on käytetty perinteisesti hiiltä ja koksia. Tämä vaihe toteutetaan nyt vetyyn perustuvan HYBRIT-prosessin avulla. Vetyä tuotetaan vedestä elektrolyysillä, jossa käytetään fossiilivapaata sähköä. Tämän prosessin sivutuotteena syntyy vettä, ei hiilidioksidia. HYBRIT-prosessin lopputulokseksi saadaan kiinteää rautaa (rautasientä), joka sulatetaan valokaariuunissa. Koko prosessissa käytetään ainoastaan fossiilivapaata sähköä ja fossiilivapaita polttoaineita – ja näin lopputuotteena on fossiilivapaa teräs.

16. Tuottavatko kaikki SSAB:n nykyiset toimipaikat jatkossa fossiilivapaata terästä?

Kyllä. Se on tavoite.

17. Mikä on kaupallisten toimitusten aikataulu?

SSAB:n tavoitteena on toimittaa kaupallisia tuotteita vuonna 2026.

18. Voinko ostaa fossiilivapaata terästä muilta teräksentuottajilta?

SSAB on tällä hetkellä ainoa teräksentuottaja, joka on sitoutunut fossiilivapaaseen tuotantoon ja investoi siihen. Käyttämällä fossiilivapaata HYBRIT-terästekniikkaa ja eliminoimalla teräksentuotantoprosessin hiilijalanjäljen SSAB huolehtii siitä, että fossiiliset polttoaineet jäävät maaperään.

workers shaking hands

19. Ryhtyvätkö muut terästeollisuuden toimijat tuottamaan fossiilivapaata terästä?

Fossiilivapaan teräksen uudistajana SSAB luottaa siihen, että kaikki teräksentuottajat korvaavat fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat prosessinsa aikanaan fossiilivapaalla tekniikalla.

20. Mistä saan lisätietoja fossiilivapaasta teräksestä?

Olethan yhteydessä kontaktitietolomakkeella, jos et löydä tietoa SSAB:n verkkosivulta. Tai vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä SSAB:n myyntiorganisaatioon.

Lisätietoa fossiilivapaasta teräksestä

steel bridge over water

Fossiilivapaan teräksen avulla kohti kestävää tulevaisuutta

Ilmastonmuutoksen nykytahdin pysäyttäminen ja suunnan kääntäminen on maailmanlaajuinen haaste, johon on vastattava kiireesti. Terästeollisuudella on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä tuotantovaiheessa että tukemalla nykyistä kierrätysastetta.
steel plates

5 syytä valita fossiilivapaa teräs

Miksi hankkisit yrityksellesi fossiilivapaata terästä, kun sen hinta on korkeampi kuin perinteisen teräksen ja tämä voi heikentää yrityksesi tulosta? Investoiminen hiilidioksidipäästöttömään teräkseen tuo liiketoiminnallesi taloudellista ja ympäristöön liittyvää lisäarvoa, mutta tämä on vain yksi tekijä. Yrityksesi tänään tekemä investointi tarkoittaa myös sitoutumista huomisen ympäristön parantamiseen – kaikkien kannalta.