SSAB Weathering 355NL

Lataa tietolomake

Valitse kieli

Get datasheet by email
Sulje

Get datasheet by email

Tällä sivulla

Tuotteen kuvaus

SSAB Weathering 355NL on normalisoitu rakenneteräs, jolla on hyvä säänkestävyys. Teräksen käyttöominaisuudet ovat erinomaiset. Sen pinnanlaatu, mittatarkkuus ja tasalaatuisuus kuuluvat markkinoiden parhaisiin. Säänkestävä teräs edistää ympäristöystävällistä rakentamista ja kestävää kehitystä hyvien ominaisuuksiensa ansiosta.

SSAB Weathering 355NL -teräksellä on selkeitä suorituskykyetuja raskaissa teräsrakenteissa, kuten silloissa. Erinomaisen ilmastokorroosion kestävyyden ansiosta lisäpinnoitteita, kuten teräsrakenteiden maalausta, ei tarvita. Siten voidaan saavuttaa huomattava kustannusetu käyttökohteissa, joissa teräksen pinnalle halutaan tummanruskea patina. Teräspinta voidaan kuitenkin suihkupuhaltaa ja maalata samoilla menetelmillä kuin tavallisia teräslaatuja maalattaessa. Teräksen erikoisseostuksen ansiosta maalin elinkaari on noin kaksinkertainen tavalliseen maalattuun teräkseen verrattuna.

SSAB Weathering 355NL -teräksen korroosionesto-ominaisuudet ovat paljon paremmat kuin tavallisten, ulkokohteissa käytettävien rakenneterästen. Parempi säänkestävyys perustuu oksidikerrokseen eli patinaan. Tyylikkään ruskea patinoitunut pinta on arkkitehtonisesti erottuva. Patina alkaa ensin kellertää, ja ajan kuluessa väri muuttuu tummemman ruskeaksi.

SSAB Weathering 355NL täyttää tai ylittää standardin EN 10025-5/S355J5W+N vaatimukset. Kaksoissertifiointi ja CE-merkintä saatavana pyynnöstä.

Mittavalikoima

SSAB Weathering 355NL -terästä on saatavana paksuuksissa 5.0–100.0 mm.

Mekaaniset ominaisuudet

Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
Valitse näytettävät sarakkeet
    Paksuus
    (mmin)
    Myötölujuus ReH
    (min MPa)
    Murtolujuus Rm
    (MPa)
    Venymä A5
    (min %)
    5.00 - 16.000.197 - 0.6299 355 470 - 630 20
    16.01 - 40.000.6303 - 1.575 345 470 - 630 20
    40.01 - 100.001.575 - 3.9370 335 470 - 630 19
    Parametrien vertaaminen

    Valitse yksi vertailtava parametri

    Vertailu

      Vetokoe on tehty standardien EN 10025-1 ja EN 10025-5 mukaisesti poikittaissuunnassa valssaussuuntaan nähden.

      Ainestodistukset:

      SSAB Weathering 355NL -teräkselle voidaan antaa kaksi erillistä ainestodistusta:

      EN 10204-3.1 SSAB Weathering 355NL -teräkselle ja S355J5W+N teräkselle.

      Iskusitkeysominaisuudet

      Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
      Valitse näytettävät sarakkeet
        Laji Vähimmäisiskuenergia pituussuuntaisessa
        Charpy V -iskusitkeyskokeessa 10 x 10mm testisauvoilla
        SSAB Weathering 355NL 27 J / -50 °C
        Parametrien vertaaminen

        Valitse yksi vertailtava parametri

        Vertailu

          Laji
          SSAB Weathering 355NL
          Vähimmäisiskuenergia pituussuuntaisessa
          Charpy V -iskusitkeyskokeessa 10 x 10mm testisauvoilla
          27 J / -50 °C
          Iskukoe on tehty standardien EN 10025-1 ja EN 10025-5 mukaisesti pituussuunnassa valssaussuuntaan nähden.

          Kemiallinen koostumus (sulatusanalyysi)

          Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
          Valitse näytettävät sarakkeet
            C
            (max %)
            Si
            (max %)
            Mn
            (max %)
            P
            (max %)
            S
            (max %)
            Cu
            (max %)
            Cr
            (max %)
            Ni
            (max %)
            0.16 0.50 1.50 0.020 0.010 0.55 0.80 0.50
            Parametrien vertaaminen

            Valitse yksi vertailtava parametri

            Vertailu

              Hiiliekvivalentti CET(CEV)

              Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
              Valitse näytettävät sarakkeet
                Paksuus (mmin) 5.0 - 100.00.20 - 3.937
                Tyypillinen CEV 0.49
                CEV
                (max %)
                0.52
                Parametrien vertaaminen

                Valitse yksi vertailtava parametri

                Vertailu

                  Paksuus (mmin)
                  Tyypillinen CEV
                  5.0 - 100.00.20 - 3.937
                  0.49
                  Paksuus (mmin)
                  CEV
                  (max %)
                  5.0 - 100.00.20 - 3.937
                  0.52

                  Toleranssit

                  Paksuus ¾ standardin EN 10029 luokasta A. Leveys ja pituus standardin EN 10029 mukaisesti.

                  Tasomaisuus 6 mm/m.

                  Pinnanlaatu EN 10163-2 luokan A alaluokan 3 mukaisesti.

                  Toimitustila

                  Normalisoitu (N).

                  Voidaan tilata sinkopuhallettuna ja pohjamaalattuna.

                  Valmistus- ja muut suositukset

                  Hitsaus:
                  SSAB Weathering NL -teräksen hitsaus on helppoa. Kaikkia perinteisiä hitsausmenetelmiä voidaan käyttää. Jos hitsattu rakenne toteutetaan standardin EN 1090-2 mukaisena, hitsauslisäaineiden valinta on tehtävä standardin EN 1090-2 mukaisesti. Esilämmitys määritetään standardin EN 1011-2 mukaisesti. Niukkavetyisten hitsauslisäaineiden(HD ≤ 5 ml / 100 g) valinta minimoi vetyhalkeilun riskiä ja vähentää esilämmityksen tarvetta.
                   

                  Taivutus 20 mm:iin asti:
                  Sisäpuolen vähimmäistaivutussädettä 2 x t voidaan käyttää sekä pitkittäis- että poikittaissuunnassa 90 asteen kolmipistetaivutuksessa. Vastimen vähimmäisleveyden suositellaan olevan vähintään 10 x t. Taivutusalueen leikattuihin reunoihin tulee kiinnittää erityishuomiota ja kaikki liialliset halkeamat tai purseet tulee poistaa. On myös tärkeää varmistaa, että levyn pinta on virheetön (ei naarmuja) muodonmuutosalueella ennen taivutusta.
                   

                  Pinta:
                  Jotta patina näyttäisi mahdollisimman tasaiselta, valssihilse kannattaa poistaa. Tämä voidaan tehdä peittaamalla tai suihkupuhaltamalla.

                  Lisätietoja teräksen prosessoinnista löytyy SSAB:n esitteistä osoitteesta www.ssab.com tai ottamalla yhteyttä tekniseen tukeen.

                  Asianmukaisia työturvallisuusohjeita on noudatettava, kun terästä hitsataan, leikataan, särmätään tai työstetään muulla tavoin.

                  Yhteystiedot ja lisätietoja

                  www.ssab.com/contact