SSAB Weathering 355ML

Lataa tietolomake

Valitse kieli

Get datasheet by email
Sulje

Get datasheet by email

Tällä sivulla

Tuotteen kuvaus

SSAB Weathering 355ML -teräs on termomekaanisesti valssattu rakenneteräs, jolla on hyvä säänkestävyys. Teräksen käyttöominaisuudet ovat erinomaiset. Sen pinnanlaatu, mittatarkkuus ja tasalaatuisuus kuuluvat markkinoiden parhaisiin. Säänkestävä teräs edistää ympäristöystävällistä rakentamista ja kestävää kehitystä hyvien ominaisuuksiensa ansiosta.

SSAB Weathering 355ML -teräksellä on selkeitä suorituskykyetuja raskaissa teräsrakenteissa, kuten silloissa. Erinomaisen ilmastokorroosion kestävyyden ansiosta lisäpinnoitteita, kuten teräsrakenteiden maalausta, ei tarvita. Siten voidaan saavuttaa huomattava kustannusetu käyttökohteissa, joissa teräksen pinnalle halutaan tummanruskea patina. Teräspinta voidaan kuitenkin suihkupuhaltaa ja maalata samoilla menetelmillä kuin tavallisia teräslaatuja maalattaessa. Teräksen erikoisseostuksen ansiosta maalin elinkaari on noin kaksinkertainen tavalliseen maalattuun teräkseen verrattuna.

SSAB Weathering 355ML -teräksen korroosionesto-ominaisuudet ovat paljon paremmat kuin tavallisten, ulkokohteissa käytettävien rakenneterästen. Parempi säänkestävyys perustuu oksidikerrokseen eli patinaan. Tyylikkään ruskea patinoitunut pinta on arkkitehtonisesti erottuva. Patina alkaa ensin kellertää, ja ajan kuluessa väri muuttuu tummemman ruskeaksi.

SSAB Weathering 355ML täyttää tai ylittää standardin EN 10025-5/S355J5W+M vaatimukset. Kaksoissertifiointi ja CE-merkintä saatavana pyynnöstä.

Mittavalikoima

SSAB Weathering 355ML -terästä on saatavana paksuuksissa 8.0–65.0 mm.

Mekaaniset ominaisuudet

Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
Valitse näytettävät sarakkeet
  Paksuus
  (mmin)
  Myötölujuus ReH
  (min MPa)
  Murtolujuus Rm
  (MPa)
  Venymä A5
  (min %)
  8.00 - 16.000.315 - 0.6299 355 470 - 630 20
  16.01 - 40.000.6303 - 1.575 345 470 - 630 20
  40.01 - 63.001.575 - 2.480 335 470 - 630 19
  63.01 - 65.002.481 - 2.559 325 470 - 630 18
  Parametrien vertaaminen

  Valitse yksi vertailtava parametri

  Vertailu

   Vetokoe on tehty standardien EN 10025-1 ja EN 10025-5 mukaisesti poikittaissuunnassa valssaussuuntaan nähden.

   Ainestodistukset:

   SSAB Weathering 355ML -teräkselle voidaan antaa kaksi erillistä ainestodistusta:

   EN 10204-3.1 SSAB Weathering 355ML -teräkselle ja S355J5W+M teräkselle.

   Iskusitkeysominaisuudet

   Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
   Valitse näytettävät sarakkeet
    Laji Vähimmäisiskuenergia pituussuuntaisessa
    Charpy V -iskusitkeyskokeessa 10 x 10mm testisauvoilla
    SSAB Weathering 355ML 27 J / -50 °C
    Parametrien vertaaminen

    Valitse yksi vertailtava parametri

    Vertailu

     Laji
     SSAB Weathering 355ML
     Vähimmäisiskuenergia pituussuuntaisessa
     Charpy V -iskusitkeyskokeessa 10 x 10mm testisauvoilla
     27 J / -50 °C
     Iskukoe on tehty standardien EN 10025-1 ja EN 10025-5 mukaisesti pituussuunnassa valssaussuuntaan nähden.

     Kemiallinen koostumus (sulatusanalyysi)

     Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
     Valitse näytettävät sarakkeet
      C
      (max %)
      Si
      (max %)
      Mn
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Cu
      (max %)
      Cr
      (max %)
      Ni
      (max %)
      0.12 0.50 1.20 0.015 0.005 0.55 0.80 0.50
      Parametrien vertaaminen

      Valitse yksi vertailtava parametri

      Vertailu

       Hiiliekvivalentti CET(CEV)

       Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
       Valitse näytettävät sarakkeet
        Paksuus (mmin) 8.00 - 65.000.315 - 2.559
        Tyypillinen CEV 0.35
        CEV
        (max %)
        0.38
        Parametrien vertaaminen

        Valitse yksi vertailtava parametri

        Vertailu

         Paksuus (mmin)
         Tyypillinen CEV
         8.00 - 65.000.315 - 2.559
         0.35
         Paksuus (mmin)
         CEV
         (max %)
         8.00 - 65.000.315 - 2.559
         0.38

         Toleranssit

         Paksuus ¾ standardin EN 10029 luokasta A. Leveys ja pituus standardin EN 10029 mukaisesti.

         Tasomaisuus 6 mm/m.

         Pinnanlaatu EN 10163-2 luokan A alaluokan 3 mukaisesti.

         Toimitustila

         Termomekaanisesti valssattu (M).

         Voidaan tilata sinkopuhallettuna ja pohjamaalattuna.

         Valmistus- ja muut suositukset

         Hitsaus:

         SSAB Weathering ML -teräs on helposti hitsattavissa. Termomekaanisesti valssatut teräkset vastustavat hyvin vetyhalkeilua ja vähentävät esilämmityksen tarvetta. Kaikkia perinteisiä hitsausmenetelmiä voidaan käyttää. Jos hitsattu rakenne toteutetaan standardin EN 1090-2 mukaisena, hitsauslisäaineiden valinta on tehtävä standardin EN 1090-2 mukaisesti.

         Suositeltu esilämmityslämpötila riippuu perusaineen ja hitsauslisäaineiden CEV-hiiliekvivalentista, lämmöntuonnista (Q), hitsauslisäaineiden vetypitoisuudesta (HD) ja hitsausliitoksen kokonaispaksuudesta (mm) standardin EN 1011-2 (menetelmä A) mukaisesti.

         Niukkavetyisten hitsauslisäaineiden(HD 5 ml / 100 g) valinta minimoi vetyhalkeilun riskiä ja vähentää esilämmityksen tarvetta. SSAB Weathering ML -teräksillä on suhteellisen matalat CEV-arvot. Standardin EN 1011-2 menetelmän A mukaan esilämmitystä ei yleensä tarvita, kun käytetään matalan vetypitoisuuden hitsauslisäaineita ja hitsauslämmöntuontia Q 1,5 kJ/mm.

         Kun hitsaus tehdään runsaasti vetyä sisältävillä hitsauslisäaineilla (5 ≤ HD ≤ 10 ml / 100 g) ja lämmöntuonnilla Q < 2,5 kJ/mm, suositellaan esilämmitystä. Useimmissa tapauksissa esilämmitystä ei tarvita, vaikka hitsauslisäaineet olisivat runsasvetyisiä, jos hitsauslämmöntuonti on Q ≥ 2,5 kJ/mm.

         Erittäin paksujen levyjen (yhden levyn paksuus 40 mm) kohdalla kannattaa kuitenkin käyttää vähimmäisesilämmityslämpötilaa +100...125 °C, koska tällaisiin rakenteisiin voi kohdistua suuria jäännösjännityksiä. Esilämmitystä suositellaan myös käytettäessä erittäin vähäistä lämmöntuontia Q < 1,0 kJ/mm (esim. hitsaussaumojen tai silloitushitsien pohjapalot). Jos lämmöntuonti on matalalla tasolla, < 1,0 kJ/mm, esilämmitys määritetään standardin EN 1011-2 menetelmän A mukaisesti.

         Esilämmityssuositukset SSAB Weathering 355ML-, 420ML- ja 460 ML -teräksille. HD = hitsauslisäaineen diffundoituvan vedyn pitoisuus (ml/100 g) ja Q = hitsauslämmöntuonti (kJ/mm). Kun lämmöntuonti on matalalla tasolla, < 1,0 kJ/mm, esilämmitys määritetään standardin EN 1011-2 menetelmän A mukaisesti. Erittäin paksujen levyjen (yhden levyn paksuus 40 mm) kanssa kannattaa kuitenkin käyttää esilämmitystä +100...125 °C.

          

          

         Taivutus 20 mm:iin asti:

         Sisäpuolen vähimmäistaivutussädettä 2 x t voidaan käyttää sekä pitkittäis- että poikittaissuunnassa 90 asteen kolmipistetaivutuksessa. Vastimen vähimmäisleveyden suositellaan olevan vähintään 10 x t. Taivutusalueen leikattuihin reunoihin tulee kiinnittää erityishuomiota ja kaikki liialliset halkeamat tai purseet tulee poistaa. On myös tärkeää varmistaa, että levyn pinta on virheetön (ei naarmuja) muodonmuutosalueella ennen taivutusta.


         Pinta:
         Jotta patina näyttäisi mahdollisimman tasaiselta, valssihilse kannattaa poistaa. Tämä voidaan tehdä peittaamalla tai suihkupuhaltamalla.

          

         Lisätietoja teräksen prosessoinnista löytyy SSAB:n esitteistä osoitteesta www.ssab.com tai ottamalla yhteyttä tekniseen tukeen.

         Asianmukaisia työturvallisuusohjeita on noudatettava, kun terästä hitsataan, leikataan, särmätään tai työstetään muulla tavoin.

         Yhteystiedot ja lisätietoja

         www.ssab.com/contact