SSAB Weathering -teräksen avulla voi pienentää hiilijalanjälkeä merkittävästi

Maapallomme on tärkeä, joten hiilen käytöllä on väliä. Jo suunnittelu- ja hankintavaiheessa voit valita rakennusmateriaaleja, joiden hiilijalanjälki on pienempi kuin muilla. Tekemällä aktiivisesti oikeita materiaalivalintoja voit vaikuttaa merkittävästi rakenteen ilmastovaikutuksiin. Vaihtamalla teräslaadun erikoislujaan SSAB Weathering -teräkseen voit ottaa suuren harppauksen oikeaan suuntaan.

Kestävän kehityksen mukainen rakentaminen on nousemassa tärkeään osaan rakenteiden suunnittelussa ja koko elinkaaren kattavassa ylläpidossa. Yhä tarkempia ympäristöselosteita pyydetään yhä useammin. Ne ovat tulevaisuudessa tärkeä kilpailuetu. Lisäksi ympäristönäkökohta edistää suunnittelukoodien päivittämistä ja optimoitujen ratkaisujen käyttöönottoa.

 

Hiilijalanjäljen pienentäminen on erinomainen mahdollisuus rakentamisessa

Monet alan sidosryhmät ovat huomanneet, että tuotesidonnaisen hiilijalanjäljen hallinta ja säätely on elintärkeää, jotta ilmastonmuutosta voidaan torjua. Mutta mitä tuotesidonnainen hiilijalanjälki tarkalleen ottaen tarkoittaa? Tutustutaan asiaan tarkemmin.

Tuotesidonnainen hiilijalanjälki voidaan määritellä kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismääräksi, joka tuotetaan rakennusresurssin saamiseksi käyttöön. Päästöjä aiheuttavat muun muassa raaka-aineiden louhinta, valmistus, kokoonpano ja kaikki kuljetukset matkan varrella. Näiden käyttöä edeltävien päästöjen lisäksi myös ylläpito, purku, hävittäminen ja kierrätys kuuluvat usein tuotesidonnaisen hiilijalanjäljen piiriin. Näin ollen vain toiminnasta aiheutuvat ilmastopäästöt eivät normaalisti kuulu käsitteen piiriin.

Erilaisia uudistettuja teräksiä

Rakenneputkien teräslaadun vaihtaminen lujempaan uusissa rakenteissa voi vähentää painoa merkittävästi.

Tuotesidonnainen hiili infrastruktuurihankkeissa

Tuotesidonnaiseen hiilijalanjälkeen kiinnitetään entistä enemmän huomiota, koska teollisuus ja hallitukset tietävät, että tuotesidonnainen hiilijalanjälki muodostaa suuren osan rakennussektorin kokonaispäästöistä. Etenkin kun tarkastellaan infrastruktuurisegmenttiä, jossa käytön hiilijalanjälki on pieni tai olematon, tuotesidonnainen hiilijalanjälki edustaa leijonanosuutta kokonaispäästöistä. Koska tuotesidonnainen hiilijalanjälki on niin merkittävää, sen huomioiminen jo projektin alkuvaiheessa tarjoaa arvokkaan mahdollisuuden päästöjen vähentämiseen.

Erikoislujat teräkset mahdollistavat kevyemmät ja innovatiiviset mallit, jotka pienentävät tuotesidonnaista hiilijalanjälkeä

Erikoislujan teräksen ansiosta rakenteissa voidaan käyttää vähemmän terästä. Tämä tuo vastaavan vähennyspotentiaalin tuotesidonnaiseen hiilijalanjälkeen, mahdollisesti jopa 40–50 %, joten nykyisten rakenteiden uudelleen suunnittelu on kannattavaa.

Teoreettinen tuotesidonnaisen hiilen vähennysmahdollisuus erikoislujan SSAB Weathering -teräksen avulla
Terästä vaihtamalla saavutettu tuotesidonnaisen hiilen vähennysmahdollisuus

SSAB on kehittänyt laajan valikoiman säänkestäviä teräksiä, joiden myötölujuus on jopa 960 MPa, mikä mahdollistaa rakenteiden painon vähentämisen myös säänkestävän teräksen tyypillisillä korroosiovaroilla. Tämä tarkoittaa sitä, että säänkestävän teräksen tarvitsemat korroosiovarat eivät välttämättä juuri lisää teräsosien painoa, ja kun niihin yhdistetään erikoislujia teräslaatuja, teräsosien painoa ja tuotesidonnaista hiilijalanjälkeä voidaan myös vähentää. Tämä avaa uusia käyttömahdollisuuksia erityisesti ohuilla 3–8 mm:n paksuuksilla.

Viime aikoina joitakin erikoislujia säänkestäviä teräslaatuja on standardoitu Euroopassa levy- ja putkituotteiden harmonisointia koskevien standardien EN 10025-5:2019 ja EN 10219-3:2020 mukaisesti, ja asiakas voi myös CE-merkitä näistä teräslaaduista valmistetut teräsrakenteet.

Siksi kiinnostus tätä ainutlaatuista säänkesto-ominaisuuksien ja lujuuden yhdistelmää kohtaan on kasvanut tasaisesti Euroopan markkinoilla.

Vaihda erikoislujaan säänkestävään teräkseen ja säästä kustannuksissa ja vähennä päästöjä

Rakenneputkien teräslaadun vaihtaminen lujempaan uusissa rakenteissa, kuten siirtyminen S355J2H-teräksestä SSAB Weathering 500WH -putkiin, voi vähentää painoa merkittävästi, jopa 23 %. Samalla säästetään kustannuksissa ja vähennetään GWP-arvoa yli 50 %. Alla olevassa esimerkissä on perusvertailu.

Esimerkki vaihtamisesta kestävämpään vaihtoehtoon

Esimerkki vaihdosta
NYKYINEN

Teräslaatu: S355J2H. Mitat: 250 x 150 x 8. Pintakäsittely: kuumasinkitty (EN 1461).

ESIMERKKI A

Teräslaatu: SSAB Weathering Tube 355WH. Mitat: 250 x 150 x 8,5. Pintakäsittely: Patinoitunut.

ESIMERKKI B

Teräslaatu: SSAB Weathering Tube 500WH. Mitat: 250 x 150 x 6,0. Pintakäsittely: Patinoitunut.

ESIMERKKI C

Teräslaatu: SSAB Weathering Tube 500WH. Mitat: 300 x 100 x 6,0. Pintakäsittely: Patinoitunut.

Kaavio vaihtamisen kustannuksista
Kaavio painosta vaihtamisen yhteydessä
Kaavio GWP-kertoimista vaihtamisen yhteydessä
Kaavio kestävyysalueesta vaihtamisen yhteydessä
Kaavio jäykkyydestä vaihtamisen yhteydessä
Kaavio GWP-kertoimista vaihtamisen yhteydessä

Huomautus: VARMISTA AINA SUUNNITELMAN KELVOLLISUUS TERÄKSEN VAIHTAMISEN JÄLKEEN JA NOUDATA KAIKKIA SOVELLETTAVIA SUUNNITTELUSÄÄNTÖJÄ.
Laskelmat on tehty samalle taivutuslujuudelle pääasialliseen suuntaan 0,5 mm:n korroosiovaralla, mitä ei huomioida rakenteellisessa laskelmassa.
Kokonaiskustannussäästöt voivat vaihdella vaihtamisen teknisten yksityiskohtien sekä teräksen ja sinkityksen hintojen mukaan.
GWP:n laskuperuste: eränä kuumasinkityt terästuotteet EN ISO 1461 -standardin mukaan, eurooppalainen keskiarvo, S-P-00915 vs. SSAB:n rakenneputket, S-P-02241

Tämä esimerkkilaskelma rakenneputkista tehtiin samalle taivutuslujuudelle palkin pääasiallisessa taivutussuunnassa. Vertailukohdaksi valittiin sinkitty S355J2H-vakiorakenneputki. Esimerkissä A vastaava palkki on valmistettu SSAB Weathering 355WH -putkesta. Mielenkiintoista on, että sekä kustannukset että GWP-arvot ovat pienemmät nykyiseen ratkaisuun verrattuna.

Vaikka säänkestävälle teräkselle olisi valittu 0,5 mm:n korroosiovara, SSAB Weathering 500WH -teräksestä valmistetut esimerkkitapaukset B ja C tarjoavat pienemmän painon sekä suurempia vähennyksiä sekä kustannuksissa että GWP-arvossa verrattuna esimerkkiin A. Kun jäykkyyden on pysyttävä päätaivutussuunnassa samalla tasolla nykyisen palkin kanssa, voidaan valita esimerkki C.


Testitulokset sään armoilla osoittavat ylivertaisen käyttöiän korroosiota vastaan

Suomen teknologian tutkimuskeskus, VTT, suoritti korroosiotestin neljälle eri sillalle, jotka oli valmistettu SSAB Weathering -teräksestä. Testissä saatiin tietoa Suomen todellisista ilmasto-olosuhteista 32 vuoden ajalta. Tuloksien mukaan säänkestävän teräksen vähäinen korroosio C2- ja C3-korroosiorasitusluokissa mahdollistaa hyvin teräksen käyttämisen pienen korroosiovaran avulla. Testit osoittivat myös, että ensimmäisten 5 vuoden aikana käyttöönotosta korroosion aiheuttama häviö väheni huomattavasti patinan vahvistuessa.

Luuletko, että seuraava rakennusprojektisi voisi hyötyä SSAB Weathering -teräksestä? SSAB Weathering -teräs voi olla oikea valinta, jos haluat rakenteen, joka tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden ja pitkän käyttöiän ja jonka elinkaarikustannukset ja hiilijalanjälki ovat pienemmät. Tutustu rakenne- ja siltaterästen tuotetietoihin tai ota yhteyttä myyntitiimiimme.