Asiakasesimerkki

Willems Baling Equipment ja Galvano lujittavat suhteita SSAB Laser Plus -teräksen avulla

6 min luettu

Tapaustiedot

Maa Alankomaat
Yritys Willems Baling Equipment

Asiakassuhde loppukäyttäjä Willems Baling Equipmentin ja heidän teräslevyjen tukkumyyjänsä Galvano Metaalin kanssa ei koske vain terästoimituksia, vaan myös nopeaa ja varmaa palvelua sekä ensiluokkaista terästä, joka täyttää tiukat vaatimukset joka päivä. Lisäarvon tuominen Willemsin toimintaan on olennainen osa tarjontaa. SSAB Laser Plus -teräksen avulla Galvano auttaakin Willemsiä tehostamaan toimintaansa, vähentämään romua ja toimittamaan korkealaatuisia lopputuotteita.

Willemsin tehdas

Tapaustiedot

Maa Alankomaat
Yritys Willems Baling Equipment

Willems Baling Equipment toimittaa maailmanlaajuisesti kokonaisvaltaisia pakkausteknologiaratkaisuja, jotka mahdollistavat kookkaiden tuotteiden tilaa säästävän pakkaamisen. Pakkausprosessin lisääntynyt automatisointi tarkoittaa, että jokainen komponentti ja kone on rakennettava tarkkojen määritysten mukaisesti, jotta prosessi toimii sujuvasti ja keskeytyksettä.

Valmistuksessa käytetty teräslaji on ratkaisevan tärkeä komponenttien tarkkojen linjojen ja taivutusten saavuttamiseksi sekä luotettavuuden, lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.

Teräksen tukkumyyjä on tässä merkittävässä asemassa. Alankomaiden eteläosassa Eindhovenissa toimiva Galvano Metaal etsii jatkuvasti tapoja parantaa asiakaspalveluaan pitäessään samalla oman toimintansa sujuvasti käynnissä. Galvano toimittaa tuotteita Alankomaiden kuuteen eteläiseen provinssiin ja Pohjois-Belgiaan SSAB:n ainoana sertifioituna kumppanina alueella. Yrityksen on varmistettava, että jokaisella asiakkaalla on käytössään oikeanlaisia tuotteita oikeaan aikaan. Tältä pohjalta suhde Willemsiin on kehittynyt, ja sillä on nyt tärkeä rooli yrityksen tuotannon ja tuoteinnovaatioiden kannalta.

Innovaatiot ja yhteistyö ovat Galvanon liiketoiminnan liikkeelle panevia voimia, ja suhde SSAB:n kanssa antaa yritykselle mahdollisuuden tarjota Willemsille korkealaatuisia ja tarkkuudeltaan huippuluokan tuotteita. Tukkumyyjän ja asiakkaan välisen suhteen uudenlaiset lähtökohdat tarkoittavat sitä, että tukkumyyjällä on nyt merkittävä asema ja tämä kertoo näkemyksensä siitä, mikä teräs sopii kulloiseenkin työhön parhaiten. Galvanon myyntiedustaja Mark van der Velden kertoo:

”Emme ainoastaan toimita terästilauksia, vaan teemme yhteistyötä Willemsin kanssa heidän tarpeidensa selvittämiseksi. Perehdymme yksityiskohtaisesti teräksen käyttöön ja siihen, miltä lopputuotteet näyttävät ja miten niiden on toimittava. Näin saamme tärkeää tietoa ja voimme antaa neuvoja juuri oikeanlaisten teräslevyjen valinnasta aina sopiviin toleransseihin ja laatuun asti.”

”Monet laseryritysasiakkaistamme painottivat aiemmin ostohintaa tärkeimpänä tekijänä, mutta eivät enää. Willemsin on pystyttävä leikkaamaan komponentit yhdenmukaisesti ja tarkasti ja särmäämään niitä vaativin tavoin useita kertoja. SSAB Laser Plus takaa toiminnan tasalaatuisuuden ja toistettavuuden kerta toisensa jälkeen.”

”Tekemällä yhteistyötä Willemsin kanssa SSAB Laser Plus -teräksen käytön suhteen voimme toimittaa jokaista lopputuotetta varten painoltaan ja laadultaan siinä parhaiten toimivaa terästä. Näin he tietävät, että kaikki levyt toimivat saumattomasti laserleikkauskoneiden kanssa laadusta tinkimättä. Työtunteja ei enää mene hukkaan, kun koneita ei jouduta säätämään manuaalisesti jokaista uutta teräslevyä varten, eikä huonolaatuisia lopputuotteita jouduta hävittämään, joten SSAB Laser Plus -teräksen korkeampi ostohinta on liiketoiminnan kannalta loppujen lopuksi järkevämpi vaihtoehto.”

 

Esteiden raivaaminen toimittajan ja loppukäyttäjien väliltä on järkevää kaikkien kannalta

Mark van der Velden

Laserleikkaus on tuonut teräskomponenttien tuotantoon valtavia etuja, ja nämä edut vain lisääntyvät tarkkuusleikattujen terästen käyttöönoton myötä. Galvanon kaltaisten tukkumyyjien on helppo tarjota lisäarvoa ja innovaatioita Willemsin liiketoimintaan SSAB Laser Plus -teräksen avulla. Mark van der Velden jatkaa:

”Willems haluaa rikkoa jatkuvasti rajoja, mutta tarvitsee myös tuotteita, joihin voi luottaa. SSAB Laser Plus auttaa pitämään romumäärät mahdollisimman pieninä ja valmistamaan monimutkaisia komponentteja tuotantoa hidastamatta.”

”Kaikki alkaa jokaisen levyn nestauksesta. SSAB Laser Plus -terästä voidaan leikata kaikkiin valssaussuuntiin, mikä vähentää romun määrää noin 10–15 prosenttia. Standarditerästä käytettäessä jokainen leikkaus joudutaan tekemään erikseen pienellä työvaralla, mutta SSAB Laser Plus -teräs mahdollistaa jaetut leikkauslinjat. Nämä kaksi tekijää tarkoittavat, että levy pystytään hyödyntämään kokonaan ja romumäärä voidaan minimoida. Yksityiskohdilla on merkitystä lopullisten kustannusten kannalta. Willems on havainnut tuotantokustannusten parantuneen, vaikka alkuperäinen ostohinta on nyt korkeampi.”

Erittäin kilpailluilla ja suurille vaihteluille alttiilla markkinoilla tukkumyyjien on pystyttävä ylläpitämään varastoja ja toimittamaan tuotteita asiakkaille lyhyellä varoitusajalla. Heidän on myös voitava luottaa siihen, että varastoidut tuotteet ovat vaatimustenmukaisia päivästä, viikosta ja kuukaudesta toiseen.

Willems käyttää Galvanon seuraavan päivän toimituspalvelua tekemällä tilaukset edellisenä iltana ennen kello kahdeksaa, minkä ansiosta yrityksen ei tarvitse itse ylläpitää suurta varastoa. Palvelu on ratkaisevassa asemassa aikatauluissa pysymisen ja Galvanon lupauksen täyttämisen kannalta. Mutta tämä on vain pieni osaa laajempaa kokonaisuutta, Mark van der Velden kommentoi:

”Tiedämme, että Willems on osa vaativaa toimitusketjua ja siltä vaaditaan erityisesti tällä hetkellä suorituskykyä. Tilattiinpa laitteita heiltä sitten yksi tai sata, heidän on voitava luottaa toimituksiimme. Rahaa säästyy, kun heidän ei tarvitse ylläpitää suurta varastoa, mutta meidän on vastattava tarpeisiin joka kerta. Kumppanuutemme SSAB:n kanssa on merkittävässä asemassa: luotamme heidän tuotteisiinsa ja tämä luottamus välittyy myös asiakkaillemme.”

”Kumppanuus ja yhteistyö tuovat mukanaan ainutlaatuista kilpailuetua. Jos Willemsillä on edessään uudenlainen haaste, tuote tai työ, SSAB auttaa meitä löytämään siihen ratkaisun. Heidän metallurgiaosaamisensa ja asiantuntemuksensa terästen soveltuvuudesta tiettyihin tuotteisiin tuo ostajat tai päätöksentekijät ja koneiden käyttäjät lähemmäs toisiaan.”

”Esteiden raivaaminen toimittajan ja loppukäyttäjien väliltä on järkevää kaikkien kannalta. Kun tarkastellaan koko liiketoimintamallia ja tuotannon kokonaiskustannuksia pelkän ostohinnan sijaan, voidaan nähdä, että investoiminen SSAB Laser Plus -teräksen kaltaiseen ensiluokkaiseen tuotteeseen on kannattavaa sekä taloudellisesti että laadullisesti.”