SSAB Form 56

Lataa tietolomake

Valitse kieli

Get datasheet by email
Sulje

Get datasheet by email

  Tuotteen kuvaus

  Metallipinnoitetut muovattavat teräkset ovat paras vaihtoehto, kun teräkseltä edellytetään erinomaista kylmämuovattavuutta ja galvaanista korroosiosuojausta. Metallipinnoitetut, pehmeät SSAB Form -teräkset on suunniteltu muovattaviin komponentteihin, jotka valmistetaan esimerkiksi syvävedolla, taivuttamalla tai rullamuovaamalla. Nämä teräkset täyttävät EN 10346 -standardin vaatimukset ja jopa ylittävät ne muovattavuudessa ja ominaisuuksien tasalaatuisuudessa. Tasalaatuiset muovaustulokset parantavat merkittävästi konepajojen tuottavuutta. SSAB Form -tuotevalikoimaan sisältyy muovattavia sinkki- (Z), Galfan- (ZA) ja Galvannealed-pinnoitettuja (ZF) teräksiä. Näiden sinkkipinnoitettujen tuotteiden galvaaninen korroosiosuojaus pidentää syövyttävissä olosuhteissa käytettävien lopputuotteiden käyttöikää.

  Mittavalikoima

  SSAB Form 56 -terästä on saatavana paksuusalueella 0.50–2.50 mm ja enimmäisleveydellä 1520 mm. Teräs toimitetaan keloina, rainana tai määrämittoihin leikattuna arkkeina 6 metrin enimmäispituuteen asti. Saatavilla olevat mitat riippuvat pinnoitteesta.

  Mekaaniset ominaisuudet

  Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
  Valitse näytettävät sarakkeet
   Pinnoite Standardi Myötölujuus Re 1)
   (MPa)
   Murtolujuus Rm
   (MPa)
   Venymä A80
   (min %)
   r90
   (min)
   n90
   (min)
   Z, ZA, ZF EN 10346 120 - 180 260 - 350 40 2) 2.0 3) 0.21 3)
   Parametrien vertaaminen

   Valitse yksi vertailtava parametri

   Vertailu

    Mekaaniset ominaisuudet testataan poikittain valssaussuuntaan. SSAB Form 56 on vanhenematon teräs, eli sen ominaisuudet pysyvät muuttumattomina vähintään puoli vuotta.

    1) Jos myötöraja ei ole korkea, käytetään 0.2 %:n myötöraja-arvoa Rp0.2 . Jos myötöraja on korkea, arvot koskevat alempaa myötörajaa ReL.

    2) Pienempää vähimmäisvenymäarvoa A80 sovelletaan paksuuksille 0.50 mm < t ≤ 0.70 mm (miinus 2 yksikköä) ja t ≤ 0.50 mm (miinus 4 yksikköä). Lisäksi Galvannealed-pinnoitteen vähimmäisvenymäarvo A80 on 2 yksikköä pienempi.

    3) Pienempää vähimmäisarvoa r90 sovelletaan paksuuksille 1.5 mm < t < 2 mm (miinus 0.2 yksikköä) ja t ≥ 2 mm (miinus 0.4 yksikköä).

    Lisäksi Galvannealed-pinnoitteen vähimmäisarvot r90 (miinus 0.2 yksikköä) ja n90 (miinus 0.01 yksikköä) ovat pienempiä. Tätä pinnoitetta koskevat myös seuraavat vähennykset:

    Pienempi vähimmäisarvo r90 paksuuksille 0.50 mm < t ≤ 0.70 mm (miinus 0,2 yksikköä) ja t ≤ 0.50 mm (miinus 0.4 yksikköä)

    Pienempi vähimmäisarvo n90 paksuuksille 0.50 mm < t ≤ 0.70 mm (miinus 0.01 yksikköä) ja t ≤ 0.50 mm (miinus 0.03 yksikköä).

    Kemiallinen koostumus (sulatusanalyysi)

    Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
    Valitse näytettävät sarakkeet
     C
     (max %)
     Si
     (max %)
     Mn
     (max %)
     P
     (max %)
     S
     (max %)
     Ti
     (max %)
     0.12 0.50 0.60 0.10 0.045 0.30
     Parametrien vertaaminen

     Valitse yksi vertailtava parametri

     Vertailu

      Pitoisuus painoprosentteina

      Toleranssit

      Metallipinnoitettujen SSAB Form -terästen toleranssit ovat tavallisesti standardin EN 10143 mukaisia. Jos tilauksessa ei anneta mitään erityisohjeita, tuotteet toimitetaan em. standardissa mainituilla toleransseilla. Tilauksen yhteydessä voidaan sopia erikseen EN 10143:n tai jonkin muun standardin mukaisista erityistoleransseista.

      Pinnoitteet ja suojaukset

      Metallipinnoitetut tuotteet toimitetaan sinkki- (Z), Galfan- (ZA) tai Galvannealed (ZF) -pinnoitteella. Näiden pinnoitteiden katodinen korroosiosuojaus on suorassa suhteessa pinnoitteen paksuuteen, eli paksu pinnoite antaa teräkselle ohutta pinnoitetta paremman korroosiosuojan. Ohuita pinnoitteita kuitenkin suositellaan käyttökohteisiin, joissa tarvitaan mahdollisimman hyvää muovattavuutta.

      Sinkki

      Sinkkipinnoite (Z) on koostumukseltaan lähes yksinomaan sinkkiä (> 99 %), ja se on täysin lyijytöntä, joten sen kiteet ovat erittäin pienikuvioisia. Tästä syystä sinkkipinnoite soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa esteettisyys on tärkeää. Pinnoite valmistetaan kuumasinkityksellä. Lyijyttömien pinnoitteiden hyvän muovattavuuden ansiosta korroosiosuoja on hyvä taivutetuillakin alueilla. Pienikuvioisten pinnoitteiden merkkinä on M-kirjain.

      Galfan

      Galfan-pinnoite (ZA) on sinkin ja alumiinin seos, joka sisältää noin 95 % sinkkiä ja 5 % alumiinia. Tällä pinnoitteella on paremmat korroosionesto- ja muovausominaisuudet kuin tavallisilla sinkkipinnoitteilla. Galfan-pinnoitteen tunnistaa sen kirkkaasta metallipinnasta, jossa näkyy kevyt solumainen kuvio. Se valmistetaan kuumasinkitysprosessissa.

      Galvannealed

      Galvannealed-pinnoite (ZF) on sinkki-rautaseospinnoite, jonka rautapitoisuus on noin 10 %. Tämä pinnoite valmistetaan lämpökäsittelyllä jatkuvatoimisen kuumasinkitysprosessin jälkeen. Galvannealed-pinnoitetut teräkset soveltuvat erinomaisesti vastushitsaukseen, ja ne on suunniteltu käytettäviksi korkealaatuisissa maalatuissa tuotteissa. Galvannealed-pinnoitteen tunnistaa sen harmahtavasta mattapinnasta.

      Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
      Valitse näytettävät sarakkeet
       Pinnoitteen merkintä Pinnoitteen vähimmäismassa yhteensä, molemmat puolet (g/m2)* Pinnoitteen paksuuden ohjearvo / puoli, tyypillinen (µm)
       Z100 100 7
       Z140 140 10
       Z180 180 13
       Z200 200 14
       Z225 225 16
       Z275 275 20
       Z350 350 25
       Z450 450 32
       Z600 600 42
       ZA095 95 7
       ZA130 130 10
       ZA155 155 11
       ZA185 185 14
       ZA200 200 15
       ZA255 255 20
       ZA300 300 23
       ZF080 80 6
       ZF100 100 7
       ZF120 120 8
       ZF140 140 10
       Parametrien vertaaminen

       Valitse yksi vertailtava parametri

       Vertailu

        * Kolmen näytteen kokeessa

        EN 10346:n mukaisten massojen lisäksi tarjoamme erilaisia epäsymmetrisiä pinnoitteita sekä pinnoitteita, joiden vähimmäismassa puolta kohden on sama. Myös muita, OEM-vaatimukset täyttäviä pinnoitteita on saatavilla erikseen kysyttäessä.

        Pinnanlaatu

        Normaali pinta (A)

        Jotkin puutteet – esimerkiksi karheudet, naarmut, jäljet, pienet kolot, ulkonäön vaihtelut, tummentumat, viivamaiset jäljet ja lievät passivointitahrat – ovat sallittuja. Pinnalla voi esiintyä venytysoikaisussa syntyviä myötöjuovia tai valumajälkiä. Myös aukikelaustaitteita ja myötöjuovia saattaa esiintyä. A-pinta on kiiltävämpi kuin B-pinta.

        Vaativa pinta (B)

        B-pinnanlaatu saadaan aikaan jälkivalssauksella. Pienet puutteet – esimerkiksi venytysoikaisussa syntyvät myötöjuovat, viimeistelyvalssimerkit, pienet naarmut, pienet painaumat, valumajäljet ja lievät passivointitahrat – ovat sallittuja tässä pinnanlaadussa. Jälkivalssattu B-pinta on mattapintainen.

        Suojaus

        Seuraavilla pintakäsittelyillä voidaan estää valkoruosteen muodostuminen kuljetuksen ja varastoinnin aikana:

        Kemiallinen passivointi (C)

        Jollei toisin erikseen sovita, sinkki- ja Galfan-pinnoitetut kelat ja levyt toimitetaan kemiallisesti passivoituina. Teräksen pinnalle jätetään ohut passivointikerros. Se suojaa pinnoitetta valkoruosteelta kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Tämä käsittely ei kuitenkaan anna riittävää suojaa kaikissa olosuhteissa.

        Öljyäminen (O)

        Öljyämistä voidaan tarvittaessa käyttää kemiallisen passivoinnin sijaan. Maalattavat metallipinnoitetut tuotteet on suositeltavaa tilata öljyttyinä, ja siksi Galvannealed-pinnoitetut kelat toimitetaan öljyttyinä ellei toisin sovita. Öljyn antama korroosiosuojaus on väliaikainen, joten pitkiä varastointiaikoja tulisi välttää öljyttyjen tuotteiden kohdalla.

        Kemiallinen passivointi ja öljyäminen (CO)

        Lisäsuojaa tarvittaessa pinta voidaan suojata sekä passivoinnilla että öljyämällä.

        Suojaamaton (U)

        Jos teräs jätetään suojaamatta eli sen pintaa ei käsitellä, se saattaa ruostua tai naarmuuntua kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn aikana. Tuotteet toimitetaan ilman pintakäsittelyä asiakkaan omalla vastuulla ja ainoastaan siinä tapauksessa, että asiakas tätä erikseen pyytää.

        Yleistietoja suojauksista

        Kaikki suojaukset täyttävät RoHS-direktiivin (2011/65/EU) vaatimukset, eivätkä ne sisällä kuudenarvoista kromia (Cr6+).

        Suojaus antaa vain tilapäisen suojan kuljetuksen ja lyhytaikaisen varastoinnin ajaksi. Kirkkaiden, hiljattain pinnoitettujen kelojen pinnalle muodostuu herkästi valkoruostetta, samoin kuin tiiviisti pakattujen levyjen väliin, jos sadevesi tai kosteus ei pääse haihtumaan nopeasti, vaan kertyy teräksen pinnalle. Jotta valkoruosteen muodostuminen voitaisiin estää, pinnoitetut tuotteet on pidettävä kuivina kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Taitosten tai levyjen väliin voi muodostua kosteutta esimerkiksi luonnollisten lämpötilanvaihteluiden vuoksi tai kun kylmät tuotteet viedään lämpimiin tiloihin. Jos tuotteet kostuvat ja valkoruostetta alkaa muodostua, ne on laitettava erilleen toisistaan niin, että pinnat kuivuvat mahdollisimman nopeasti. Näin valkoruostetta ei pääse muodostumaan enempää.

        Valmistus- ja muut suositukset

        Lisätietoja teräksen prosessoinnista löytyy SSAB:n esitteistä osoitteesta www.ssab.com tai ottamalla yhteyttä tekniseen tukeen.

        Asianmukaisia työturvallisuusohjeita on noudatettava, kun terästä hitsataan, leikataan, särmätään tai työstetään muulla tavoin.

        Yhteystiedot ja lisätietoja

        www.ssab.com/contact