SSAB Domex® 280GD

Lataa tietolomake

Valitse kieli

Get datasheet by email
Sulje

Get datasheet by email

Tällä sivulla

Tuotteen kuvaus

Metallipinnoitettuja SSAB Domex -rakenneteräksiä käytetään rakennusteollisuuden komponenteissa, esimerkiksi kantavissa poimulevyissä ja -profiileissa, kevytorsissa ja naulalevyissä. Tuotevalikoimaan kuuluu sinkki- (Z), Galfan- (ZA) ja Galvannealed (ZF) -pinnoitettuja rakenneteräksiä, joiden vähimmäismyötölujuus on 220–350 MPa.

Metallipinnoitetun SSAB Domex -teräksen galvaaninen korroosiosuojaus pidentää syövyttävissä olosuhteissa käytettävien lopputuotteiden käyttöikää. Tästä syystä nämä metallipinnoitetut teräkset soveltuvatkin ihanteellisesti suuriin rakenteisiin, esimerkiksi aurinkopaneelien telineisiin ja siiloihin.

Nämä teräkset täyttävät standardin EN 10346 vaatimukset ja jopa ylittävät ne muovattavuudessa ja ominaisuuksien tasalaatuisuudessa. Tasalaatuiset muovaustulokset parantavat merkittävästi konepajojen tuottavuutta.

Mittavalikoima

SSAB Domex 280GD on saatavana paksuusalueella 0.45–3.00 mm ja enimmäisleveydellä 1520 mm. Teräs toimitetaan keloina, rainoina tai arkkeina 6 metrin enimmäispituuteen asti. Saatavilla olevat mitta-alueet riippuvat pinnoitteesta.

Mekaaniset ominaisuudet

Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
Valitse näytettävät sarakkeet
  Pinnoite Standardi Myötölujuus Re 1)
  (min MPa)
  Murtolujuus Rm
  (min MPa)
  Venymä A80 2)
  (min %)
  Z, ZA, ZF EN 10346 280 360 19
  Parametrien vertaaminen

  Valitse yksi vertailtava parametri

  Vertailu

   Mekaaniset ominaisuudet pätevät pitkittäin valssaussuuntaan.

   1) Mikäli myötöraja ei ole korostunut, käytetään 0,2 %:n myötöraja-arvoa Rp0.2. Mikäli korostunut myötöraja esiintyy, arvot ovat voimassa ylemmälle myötörajalle ReH.

   2) Kun paksuus on välillä 0.5–0.7 mm,venymän vähimmäisarvo pienenee 2 yksiköllä. Kun paksuus on enintään 0.5 mm,vähimmäisarvo pienenee 4 yksiköllä

   Kemiallinen koostumus (sulatusanalyysi)

   Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
   Valitse näytettävät sarakkeet
    C
    (max %)
    Si
    (max %)
    Mn
    (max %)
    P
    (max %)
    S
    (max %)
    0.20 0.60 1.70 0.10 0.045
    Parametrien vertaaminen

    Valitse yksi vertailtava parametri

    Vertailu

     Pitoisuus painoprosentteina. Metallipinnoitetut rakenneteräkset on alumiinitiivistetty.

     Toleranssit

     Metallipinnoitettujen tuotteiden toleranssit ovat tavallisesti standardin EN 10143 mukaisia. Jos tilauksessa ei anneta mitään erityisohjeita, tuotteet toimitetaan em. standardissa mainituilla normaaleilla toleransseilla. Tilauksen yhteydessä voidaan sopia erikseen EN 10143:n tai jonkin muun standardin mukaisista erityistoleransseista.

     Pinnoitteet ja suojaukset

     Pinnoitteet

     Metallipinnoitetut tuotteet toimitetaan sinkki- (Z), Galfan- (ZA) tai Galvannealed (ZF) -pinnoitteella. Näiden pinnoitteiden katodinen korroosiosuojaus on suorassa suhteessa pinnoitteen paksuuteen, eli paksu pinnoite antaa teräkselle ohutta pinnoitetta paremman korroosiosuojan. Ohuita pinnoitteita kuitenkin suositellaan käyttökohteisiin, joissa tarvitaan mahdollisimman hyvää muovattavuutta.

     Sinkki

     Sinkkipinnoite (Z) on koostumukseltaan lähes yksinomaan sinkkiä (> 99 %), ja se on täysin lyijytöntä, joten sen kiteet ovat erittäin pienikuvioisia. Tästä syystä sinkkipinnoite soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa esteettisyys on tärkeää. Pinnoite valmistetaan kuumasinkityksellä. Lyijyttömien pinnoitteiden hyvän muovattavuuden ansiosta korroosiosuoja on hyvä taivutetuillakin alueilla. Pienikuvioisen pinnoitteen merkkinä on M-kirjain.

     Galfan

     Galfan-pinnoite (ZA) on sinkin ja alumiinin seos, joka sisältää noin 95 % sinkkiä ja 5 % alumiinia. Tällä pinnoitteella on paremmat korroosionesto- ja muovausominaisuudet kuin tavallisilla sinkkipinnoitteilla. Galfan-pinnoitteen tunnistaa sen kirkkaasta metallipinnasta, jossa näkyy kevyt solumainen kuvio. Se valmistetaan kuumasinkitysprosessissa.

     Galvannealed

     Galvannealed-pinnoite (ZF) on sinkki-rautaseospinnoite, jonka rautapitoisuus on noin 10 %. Tämä pinnoite valmistetaan lämpökäsittelyllä jatkuvatoimisen kuumasinkitysprosessin jälkeen. Galvannealed-pinnoitetut teräkset soveltuvat erinomaisesti vastushitsaukseen, ja ne on suunniteltu käytettäviksi korkealaatuisissa maalatuissa tuotteissa. Galvannealed-pinnoitteen tunnistaa sen harmahtavasta mattapinnasta.

     Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
     Valitse näytettävät sarakkeet
      Pinnoitteen merkintä Pinnoitteen vähimmäismassa yhteensä, molemmat puolet (g/m2)* Pinnoitteen paksuuden ohjearvo / puoli, tyypillinen (µm)
      Z100 100 7
      Z140 140 10
      Z180 180 13
      Z200 200 14
      Z225 225 16
      Z275 275 20
      Z350 350 25
      Z450 450 32
      Z600 600 42
      ZA095 95 7
      ZA130 130 10
      ZA155 155 11
      ZA185 185 14
      ZA200 200 15
      ZA255 255 20
      ZA300 300 23
      ZF080 80 6
      ZF100 100 7
      ZF120 120 8
      ZF140 140 10
      Parametrien vertaaminen

      Valitse yksi vertailtava parametri

      Vertailu

       * Kolmen näytteen kokeessa

       EN 10346:n mukaisten paksuuksien lisäksi tarjoamme pinnoitteita, joiden vähimmäismassa puolta kohden on sama. Myös muita, OEM-vaatimukset täyttäviä pinnoitteita on saatavilla erikseen kysyttäessä.

       Pinnanlaatu

       Normaali pinta (A)

       Jotkin puutteet – esimerkiksi karheudet, naarmut, jäljet, pienet kolot, ulkonäön vaihtelut, tummentumat, viivamaiset jäljet ja lievät passivointitahrat – ovat sallittuja. Pinnalla voi esiintyä venytysoikaisussa syntyviä myötöjuovia tai valumajälkiä. Myös aukikelaustaitteita ja myötöjuovia saattaa esiintyä. A-pinta on kiiltävämpi kuin B-pinta.

       Vaativa pinnanlaatu (B)

       B-pinnanlaatu saadaan aikaan jälkivalssauksella. Pienet puutteet – esimerkiksi venytysoikaisussa syntyvät myötöjuovat, viimeistelyvalssimerkit, pienet naarmut, pienet painaumat, valumajäljet ja lievät passivointitahrat – ovat sallittuja tässä pinnanlaadussa. Pinnanlaatu B on mattapintainen.

       Suojaus

       Seuraavilla pintakäsittelyillä voidaan estää valkoruosteen muodostuminen kuljetuksen ja varastoinnin aikana:

       Kemiallinen passivointi (C)

       Jollei toisin erikseen sovita, sinkki- ja Galfan-pinnoitetut kelat ja levyt toimitetaan kemiallisesti passivoituina. Teräksen pinnalle jätetään ohut passivointikerros. Se suojaa pinnoitetta valkoruosteelta kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Tämä käsittely ei kuitenkaan anna riittävää suojaa kaikissa olosuhteissa.

       Öljyäminen (O)

       Öljyämistä voidaan tarvittaessa käyttää kemiallisen passivoinnin sijaan. Maalattavat metallipinnoitetut tuotteet on suositeltavaa tilata öljyttyinä ja siksi Galvanneled-pinnoitetut kelat toimitetaan öljyttynä, ellei toisin sovita. Öljyn antama korroosiosuojaus on väliaikainen, joten pitkiä varastointiaikoja tulisi välttää öljyttyjen tuotteiden kohdalla.

       Kemiallinen passivointi ja öljyäminen (CO)

       Lisäsuojaa tarvittaessa pinta voidaan suojata sekä passivoinnilla että öljyämällä.

       Suojaamaton (U)

       Jos teräs jätetään suojaamatta eli sen pintaa ei käsitellä, se saattaa ruostua tai naarmuuntua kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn aikana. Tuotteet toimitetaan ilman pintakäsittelyä asiakkaan omalla vastuulla ja ainoastaan siinä tapauksessa, että asiakas tätä erikseen pyytää.

       Yleistietoja suojauksista

       Kaikki suojaukset täyttävät RoHS-direktiivin (2011/65/EU) vaatimukset, eivätkä ne sisällä kuudenarvoista kromia (Cr6+).

       Suojaus antaa vain tilapäisen suojan kuljetuksen ja lyhytaikaisen varastoinnin ajaksi. Kirkkaiden, hiljattain pinnoitettujen kelojen pinnalle muodostuu herkästi valkoruostetta, samoin kuin tiiviisti pakattujen levyjen väliin, jos sadevesi tai kosteus ei pääse haihtumaan nopeasti, vaan kertyy teräksen pinnalle. Jotta valkoruosteen muodostuminen voitaisiin estää, pinnoitetut tuotteet on pidettävä kuivina kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Taitosten tai levyjen väliin voi muodostua kosteutta esimerkiksi luonnollisten lämpötilanvaihteluiden vuoksi tai kun kylmät tuotteet viedään lämpimiin tiloihin. Jos tuotteet kostuvat ja valkoruostetta alkaa muodostua, ne on laitettava erilleen toisistaan niin, että pinnat kuivuvat mahdollisimman nopeasti. Näin valkoruostetta ei pääse muodostumaan enempää.

       Yhteystiedot ja lisätietoja

       www.ssab.com/contact