Kestävää rakentamista GreenCoat®-tuotteilla

Maalipinnoitetut GreenCoat®-teräkset ovat ympäristötietoisten rakennustuotteiden edelläkävijöitä maailmassa. Näillä teräksillä on monia etuja verrattuina perinteisiin materiaaleihin, kuten sinkkiin ja alumiiniin, ja niiden avulla voidaan vihdoinkin luoda rakennuksia, joilla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset.

Pohjoismaisesta rypsiöljystä valmistetut maalipinnoitteet

Ruotsalaista rypsiöljyä suurelta osin perinteisten fossiilisten öljyjen sijaan hyödyntävä biopohjainen teknologia (BT) on markkinoiden ainoa rakennusten ulkopinnoille, kuten kattoihin ja julkisivuihin, tarkoitettu pinnoite, joka sisältää luonnollisia raaka-aineita. Tämä auttaa pienentämään rakennusten ympäristöjalanjälkeä merkittävästi. 

Pinnoite on myös REACH-asetusten mukaisesti kromaatitonta, sitä on turvallista käsitellä, se ei aiheuta haitallisia päästöjä, ja se kestää rakennuksissa vuosikymmeniä. 

Rapeseed field with bee

Teräs ja kestävä kehitys

Teräs on yksi niitä harvoja materiaaleja, joiden kierrätys tapahtuu 100-prosenttisesti suljetussa kierrossa. Tämä tarkoittaa sitä, että terästä voidaan käyttää tehokkaasti uudelleen ja uudelleen ilman, että sen ominaisuudet tai suorituskyky kärsisivät, ja ilman ongelmajätteitä. Terästä on myös helppo kierrättää ja käyttää uudelleen, ja sen tuotannon aikana muodostuu vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin muiden tavallisten rakennusmateriaalien, kuten alumiinin, valmistuksessa. 

SSAB:n tuotannon raaka-aineista Ruotsissa ja Suomessa noin 20 % on kierrätysmetallia, ja Yhdysvalloissa 100 %. SSAB:n kaikkien tuotantolaitosten keskiarvo kierrätysmetallin käytössä on 45 %.

Lisäksi teräksellä on rakennusteollisuudessa muihin metalleihin nähden useita etuja. Monissa maissa sinkin ja kuparin kaltaisten ei-rautametallien käyttö rakennuksissa on rajoitettua, sillä maaperä voi saastua, jos näitä aineita pääsee maahan sadeveden mukana. 

Jo nykyisin SSAB:n masuunit aiheuttavat 7 % EU:n keskiarvoa vähemmän hiilidioksidipäästöjä, ja HYBRIT-yhteistyöhankkeensa kautta SSAB pyrkii poistamaan hiilidioksidipäästöt teräksentuotannosta käytännöllisesti katsoen kokonaan. 

Fossiilivapaa teräs

Suomi haluaa tulla hiilineutraaliksi maaksi vuoteen 2035 mennessä, ja SSAB on tämän mukaisesti sitoutunut ympäristötietoiseen teräksentuotantoon. Paitsi että kierrätysmateriaalien osuus teräksentuotannossamme on suuri, olemme myös mukana HYBRIT-yhteishankkeessa, jonka tavoitteena on mullistaa terästeollisuus tekemällä teräksentuotannosta fossiilivapaata vuoteen 2026 mennessä.
Green industry vision

Erinomainen suorituskyky, tavallista pidempi käyttöikä

Nykyisin ei ole mitenkään tavatonta nähdä 150 vuotta vanhoja rakennuksia, joiden teräskatto on alkuperäinen. GreenCoat®-terästuotteet ovat erittäin suorituskykyisiä, niitä on helppo muovata jopa 15 asteen pakkasella, ja niillä on pienempi lämpölaajenema kuin muilla metalleilla (alumiini, sinkki, kupari) sekä erittäin pitkä käyttöikä. Ne tekevät rakennuksista ympäristötietoisempia minimoimalla ylimääräisten resurssien tarpeen. 

Maalipinnoitettujen GreenCoat®-terästen suorituskyky on taattu, joten asiakkaamme voivat olla varmoja, että maalipinnoite ja teräs kestävät käytössä vuosikausia.  

House KD

40 vuotta ulkoilmatestausta eri puolilla maailmaa tuotteiden kestävyyden parantamiseksi

Maalipinnoitettujen GreenCoat®-terästen pitkän iän varmistavat takuut perustuvat 40 vuoden testauskokemukseen hyväksytyillä ulkotestauspaikoilla eri puolilla maailmaa.

Testauspaikoilla GreenCoat®-tuotteet altistetaan todellisille sääolosuhteille, kuten merivedelle, lumelle, jäälle, sateelle, UV-säteilylle, korkealle ilmankosteudelle, tuulelle ja myrskyille.

Näin testataan tuotteiden korroosionkestävyyttä, värien ja kiillon kestoa, taivutettavuutta, tarttumista sekä monia muita ominaisuuksia laatu- ja ympäristönäkökulmasta. 

Outdoor testing
GreenCoat truck

GreenCoat® ja ympäristötietoisempi kuljettaminen

SSAB:n logistiikkaan liittyviä kestävän kehityksen tavoitteita johdetaan sertifioidun ympäristöasioiden hallintajärjestelmän avulla. Näin pyritään kasvattamaan niiden logistiikkakumppaneiden osuutta, jotka ovat allekirjoittaneet logistiikka- ja kuljetusalan energiatehokkuutta koskevat sopimukset.

Nykyisin noin 85 % SSAB:n maakuljetuksista tonnia kohden annetaan sellaisille kuljetusliikkeille, jotka ovat allekirjoittaneet nämä sopimukset. SSAB pyrkii myös optimoimaan kuljetukset, maksimoimaan niiden hyötykuorman ja yhdistelemään eri kuljetustapoja mahdollisimman tehokkaasti. 


GreenCoat coils

Ympäristösertifikaatit ja -merkit

SSAB noudattaa voimassaolevia kemikaalimääräyksiä ja seuraa aktiivisesti sekä ennakoi tulevia muutoksia ympäristö-, turvallisuus- ja kemikaalilainsäädännössä. Maalipinnoitetut GreenCoat®-terästuotteet eivät sisällä lainkaan kromaatteja ja ne noudattavat seuraavia määräyksiä:

  • REACH-asetus
  • CLP
  • SundaHus-rekisteri
  • BASTA
  • Byggvarubedömningen (Building Material Assessment, BVB)
  • Ruotsalaiset rakennustuoteselosteet (Föreningen för Byggvarudeklarationer)

GreenCoat®-ympäristöseloste (EPD)

Kestävän kehityksen mukaisten rakennusmateriaalien elinkaarinäkökulma on nyt tärkeämpi kuin koskaan. Siksi tuotteiden oheisasiakirjoissa on kuvattava myös tuotteiden elinkaaren eri vaiheet, valmistusaineet sekä tuotantotapa ja materiaalien kierrätys- ja uudelleenkäyttötavat.

Julkaisemme avoimuussyistä GreenCoat®-tuotteiden ympäristöselosteen, jossa kuvataan tarkemmin, miten valmistamme maalipinnoitettua GreenCoat®-terästä ja millä tavoin huolehdimme tuotteiden elinkaaresta.

Kestävä kehitys, EPD

Tilaa oma näyte, jotta näet oikean värin!

Kirkkaita ja kestäviä - GreenCoat®-näytteitä on saatavilla monipuolisesti mattapintaisena, normaalikiiltoisena ja metallinhohtoisena sekä moneen eri rakentamisen käyttökohteeseen.