Hitsataanko yrityksessäsi ahss-terästä oikein?

Hitseistä on täysin mahdollista tehdä kestäviä ja tasalaatuisia hitsattaessa kehittyneestä erikoislujasta teräksestä valmistettuja ajoneuvojen komponentteja. On vain muistettava muutama seikka.

Autoteollisuudessa nykyisin ja 30 vuotta sitten käytetyt materiaalit eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. Erityisesti runkorakenteissa pehmeät teräkset on monesti korvattu kehittyneillä erikoislujilla teräksillä (AHSS) ja muilla materiaaleilla, jotta rakenteista tulisi kevyempiä ja turvallisempia. Ongelmaksi on muodostunut se, miten nämä kaikki liitetään toisiinsa.

Ratkaisu on lyhyesti sanottuna: hitsaamalla, niin kuin aina ennenkin. Prosessista on kuitenkin tullut hieman monimukaisempi.

Ajat ovat muuttuneet

Kun eri teräslajeja ja materiaaleja liitetään toisiinsa, niitä ei voida vain hitsata sen enempää ajattelematta. Erityisesti useista eri materiaaleista valmistettavien runkojen tapauksessa on tiedettävä, mitä tekee. Jotkin materiaalit ovat esimerkiksi muita jalompia ja syöpyvät siksi helpommin, jos ne liitetään tietyllä tavalla. Lisäksi eri materiaalien lämpölaajeneminen voi vaihdella suuresti, jolloin lämpötilanvaihtelut saattavat vaarantaa hitsi- tai liimaliitoksen hyvinkin nopeasti. Tällaiset ongelmat saattavat vaikuttaa itsestäänselviltä, mutta tarkoituksena on tässä korostaa sitä, että käytettäviä materiaaleja ja hitsausparametreja on mietittävä aiempaa enemmän.

Docol, AHSS-teräksen oikeanlainen hitsaaminen

AHSS-teräksen hitsaus

AHSS-terästä käyttämällä voidaan luoda entistä kevyempiä ja turvallisempia ajoneuvojen komponentteja. Docol®-AHSS-teräksellä on lisäksi poikkeuksellisen hyvä hitsattavuus. Itse asiassa Docol®-AHSS-terästä voidaan hitsata perinteisillä menetelmillä mihin tahansa muuhun hitsattavaan teräkseen.

Perussääntönä pistehitsauksessa on kuitenkin se, että samanpaksuisille AHSS-nauhalevyille on suuremman sähkövastuksen vuoksi käytettävä pienempää hitsausvirtaa kuin pehmeälle syvävetoteräkselle.

Hitsattavuus on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, jotka SSAB ottaa huomioon terästuotteita kehittäessään. Tutkijamme tekevät läheistä yhteistyötä hitsausinsinöörien kanssa pitääkseen seosaineiden määrän mahdollisimman pienenä, jotta teräksestä tulisi mahdollisimman puhdasta. Myös tasalaatuisuus on tärkeää, jotta voitaisiin varmistaa, että automatisoiduilla kokoonpanolinjoilla ei esiinny häiriöitä ja että jokainen hitsi täyttää tiukat laatuvaatimukset.

Docol®-AHSS-teräksen puhtaus ja tasalaatuisuus parantavat hitsaustuloksia, ja tästä voi olla hyötyä ajoneuvojen törmäystilanteissa.

Oikeanlaiset parametrit

AHSS-teräksellä päästään erinomaisiin hitsaustuloksiin käyttämällä oikeanlaisia parametreja. SSAB on julkaissut käyttäjien avuksi hitsausoppaan, joka sisältää kattavan yleiskatsauksen Docol®-AHSS-teräksen hitsaamiseen. Opas sisältää myös kaikkien autoteollisuudessa tavallisimmin käytettyjen hitsausmenetelmien parametrit ja annetaan hitsaussuosituksia.

Erityistapauksiin on tavallisesti vaikea antaa yleisohjeita, kun erilaisia materiaaleja liitetään toisiinsa. Asiakkaamme saavat SSAB:n Knowledge Service Centeristä teknistä tukea ja palveluita, jotka kattavat koko tuotekehitysketjun, ja hitsaus on yksi palvelukeskuksemme painopistealueista. SSAB:n hitsausinsinöörit ja laboratoriot antavat ohjeita AHSS-terästen hitsaamiseen.

Pysy ajan tasalla

Hitsattavuuden ei tarvitse olla ratkaiseva tekijä autoteollisuuden tarpeisiin kehitettyjä AHSS-teräksiä arvioitaessa, vaan tärkeämpiä ovat oikeat materiaalitiedot. Tästä syystä SSAB tuokin kaikki tarvittavat tiedot ja ohjeet asiakkaidensa ulottuville. 

Muu sisältö