Miten “käyttöarvo” liittyy kehittyneisiin erikoislujiin teräksiin?

”Käyttöarvo” on yleinen taloustermi, jota on syytä pohtia tarkkaan keskusteltaessa investoinneista. Sitä voidaan kuitenkin käyttää kuvattaessa hyötyjä, joita saadaan eri materiaalien käytöstä valmistuksessa. Erityisesti se soveltuu autoteollisuuteen, jossa materiaalien hankinta on monimutkainen prosessi ja sisältää monia tärkeitä tekijöitä.

Standardeja käyttävä teollisuus

Autoteollisuudella on usein omat standardinsa, jotka määrittävät kultakin erikoislujalta teräkseltä vaadittavat ominaisuudet. Vaatimukset voivat olla erittäin tiukkoja. Hankkimalla näiden vaatimusten mukaiset materiaalit ostajat voivat varmistaa, että he ovat valinneet oikean materiaalin kuhunkin tuotantotarpeeseen. Standardin muodostavat mekaaniset ominaisuudet tarjoavat myös hyvän pohjan hintavertailuille raaka-aineen kustannustehokkuuden varmistamiseksi.

Raaka-aineen hinnan lisäksi myös tuotantotapa vaikuttaa kuitenkin komponentin lopulliseen hintaan yksikköä kohti autossa. Esimerkiksi tuotantonopeuteen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten käyntiaika, vikatiheys ja seisokkiajat muutamia mainitaksemme. Lisäksi kokonaiskuvan saamiseksi mukaan on laskettava myös alkuasetukset tai jälkikäsittelytoimet, energian kulutus ja mahdollinen jäte.

Docol-teräs autoteollisuuteen

Kaikki nämä tekijät vaikuttavat komponentin lopulliseen hintaan autossa ja siten myös tuottavuuteen sekä alihankkijan että autotehtaan näkökulmasta. Materiaalin valinnalla voi olla suuri vaikutus, kun raaka-aineen kilohinnan sijaan tarkastellaan valmiin osan yksikköhintaa.

Maksimaalinen käyntiaika, minimaalinen energiankulutus ja jätemäärä

Esimerkiksi käyntiaikaan voi vaikuttaa se, onko tuotantomenetelmällä tai -koneella pitkä vai lyhyt käynnistysaika. Se puolestaan johtaa suurempiin tai pienempiin tuotantoeriin, mikä voi vaikuttaa kokonaiskustannuksiin.

Myös seisokit vaikuttavat käyntiaikaan. Koneet saattavat seisoa esimerkiksi siksi, että materiaali ei toimi odotetusti, työkalut kuluvat tavanomaista nopeammin tai asetuksia on muutettava materiaalin epätasaisen laadun vuoksi.

Energiakustannukset vaihtelevat tuotantomenetelmän mukaan, mikä usein riippuu valitusta materiaalista. Valitsemalla materiaalin, jonka tuotanto vaatii vähemmän energiaa, voidaan parantaa tuottavuutta tai kuten me koemme asian, lisätä materiaalin käyttöarvoa.

Jäte on silkkaa rahan ja ajan hukkaa. Jäte vähenee käyttämällä materiaalia, joka toimii pitkään odotetusti ja ilman häiriöitä.

Mitä enemmän materiaalia tarvitaan varastoon tuotantovirran turvaamiseksi, sitä enemmän pääomaa on sidottu tuotantoon tuottavuuden tärkeän periaatteen mukaan.

Se, kuinka suuri määrä tuotteita voidaan lähettää uuden auton kokoonpanolinjalle vaihtelee edellä mainittujen tekijöiden mukaan. Näiden ehtojen täyttämiseksi alussa tehtävällä materiaalin valinnalla sekä toimittajalla on merkitystä.

Käyttöarvon määrittäminen

SSAB kohtaa samoja haasteita teräksen tuotannossa. Lean-ajattelumme mukaan tarkastelemme kaikkia yksityiskohtia, jotka voivat vaikuttaa tuotantoomme. Sitoudumme toimimaan kumppaneidemme kanssa prosessin alusta loppuun aina lopulliseen kokoonpanoon saakka varmistaaksemme parhaan tuloksen.

Useissa tapauksissa osaamisemme ja tietämyksemme on auttanut autoteollisuudessa toimivia asiakkaitamme parantamaan toimintaansa pienissä materiaalin valintaan, muotoiluun tai tuotantoon liittyvissä yksityiskohdissa, jotka voivat vaikuttaa kokonaiskustannuksiin. Sitä me kutsumme asiakkaitamme ja kumppaneitamme hyödyttäväksi käyttöarvoksi.

Muu sisältö