Päästöhyvitykset fossiilivapaasta teräksestä vuonna 2026

Ympäristöselosteet (EPD) ovat riippumattomasti vahvistettuja ja rekisteröityjä asiakirjoja, joiden tarjoamaa läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa voidaan käyttää tuotteiden elinkaariarvioissa (LCA). SSAB:n uusien ympäristöselosteiden avulla rautamalmipohjaista terästä on helppo verrata kierrätysteräkseen. Vuoden 2026 fossiilivapaalla teräksellämme on vieläkin pienempi EPD-arvo CO2-päästöille.

Optimoi autojen elinkaariarviot nyt – ja vielä enemmän vuonna 2026

Seuraava artikkeli perustuu SSAB:n tuoreeseen webinaariin, jonka voit katsoa. Jos haluat lisätietoja siitä, miten ja miksi SSAB käyttää uutta vetypohjaista teknologiaa fossiilivapaan teräksen valmistuksessa, tutustu webinaariin.

Kerro meille ensin lyhyesti, mitä kuuluu HYBRIT-hankkeelle, joka mahdollistaa fossiilivapaan teräksentuotannon.

Thomas Hörnfeldt: Pieni teollisuuskokeilumme on ollut käynnissä syyskuusta 2020 alkaen, jolloin Ruotsin pääministeri aloitti sen. Sanon ”pieni”, mutta itse asiassa laitos on 50 metriä korkea.

Olemme juuri julkistaneet tiedon siitä, että rakennamme maailman ensimmäisen fossiilivapaan rautasienen tuotantolaitoksen Ruotsin Jällivaaraan. Tehtaan toiminta käynnistyy vuosina 2025–2026, ja sen kapasiteetti on aluksi 1,3 miljoonaa tonnia vuonna 2026. Olemme siis aikataulussa ja pyrimme tarjoamaan fossiilivapaata terästä kaupallisesti kaikille tuoteryhmillemme vuonna 2026.

Pääministeri Stefan Löven ja Hybrit-laitos
Thomas Hörnfeldt ja Jonas Larsson

Thomas Hörnfeldt, varatoimitusjohtaja, Sustainable Business, SSAB ja Jonas Larsson, Director of Environmental Affairs, SSAB.

Voisitko kertoa meille SSAB:n tieteeseen perustuvista tavoitteista?

Jonas Larsson: SSAB:n ilmastotavoitteet on hyväksytty Science Based Targets -aloitteessa (SBTi), mikä tarkoittaa sitä, että tavoitteemme ovat uusimman ilmastotieteen ja Pariisin sopimuksen mukaisia.

SSAB sai ensimmäisen SBTi-hyväksynnän rautamalmipohjaiselle teräkselle, ja olemme erittäin ylpeitä tästä tunnustuksesta. Tavoitteenamme ovat 35 % pienemmät suorat päästöt sekä ostetun energian epäsuorat päästöt vuoteen 2032 mennessä verrattuna perusvuoteen 2018.

SSAB:n ympäristöselosteiden kannet

Ja kaikilla tuoteryhmillämme on nyt ympäristöselosteet?

Jonas Larsson: Kyllä, SSAB:n asiakkaat ovat pyytäneet meiltä ympäristöselosteita. Nyt he voivat ladata selosteet levyteräksillemme, kuten myös putkiteräksillemme osoitteessa SSAB.com tai kansainvälisestä EPD®-järjestelmästä osoitteessa environdec.com.

Joitakin SSAB:n terästuotteita valmistetaan sekä Suomessa että Ruotsissa. Ovatko ympäristöselosteet erilaisia eri tehtailla?

Jonas Larsson: Ei, vaan käytimme kaikkien tehtaidemme painotettuja keskiarvoja. Jokaisen terästuotteen elinkaariarvioinneissa tarvittavat tiedot löytyvät yhdestä ympäristöselosteesta riippumatta siitä, onko teräs peräisin SSAB:n ruotsalaisesta vai suomalaisesta tehtaasta. Tämä on järkevää, sillä monia tuotteita valmistetaan useammassa kuin yhdessä paikassa.

Mitä SSAB on oppinut ympäristöselosteprosessista?

Jonas Larsson: Koska ympäristöselosteet ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia, pystyimme päivittämään hiilidioksidipäästöjemme vertailuarvoja vertaamalla itseämme muihin rauta- ja teräsvalmistajiin ympäri maailmaa. Huomasimme, että maailmanlaajuinen hiilidioksidipäästöjen keskiarvo oli 10–20 % suurempi kuin SSAB:n tuotannossa. Lisäksi SSAB:llä on edelleen paras arvo jokaiselle tuoteryhmälle: kuumavalssatuille, kylmävalssatuille ja metallipinnoitetuille teräksille.

Miten autonvalmistajat voivat käyttää uusia Docol-ympäristöselosteita autojensa elinkaariarvioissa?

Jonas Larsson: Autonvalmistajan elinkaariarvion ns. ”Scope 3 Upstream” kattaa raaka-aineet – tässä tapauksessa pitkälle kehitetyn erikoislujan Docol-teräksen. SSAB pyytää autoteollisuuden asiakkaita mahdollisuuksien mukaan harkitsemaan kylmämuovattavien Docol-teräslaatujen käyttöä (kuumamuovattavien terästen sijaan) Scope 2 (energia)- ja Scope 1 (tuotanto) -jalanjälkien pienentämiseksi. Lisäksi pyydämme harkitsemaan siirtymistä entistä lujempien terästen käyttöön ajoneuvojen keventämiseksi, mikä vähentää energiankulutusta ja päästöjä ajettaessa. Tämä tunnetaan myös autoteollisuuden elinkaariarviossa nimellä ”Scope 3 Downstream”.

Eikö Docol-ympäristöselosteisiin sisällytetä myös auton elinkaaren päättyminen?

Jonas Larsson: Kyllä! Tämä koskee teräksestämme valmistettuja autonosia. Kuten tiedätte, yksi teräksen ainutlaatuisista ominaisuuksista auton materiaalina on se, että materiaalia voidaan kierrättää loputtomasti ilman, että sen ominaisuudet kärsisivät. Teräksen kierrätettävyydestä saa ympäristöselosteissamme hyvitystä.

Voisitko selittää jonkin ympäristöselosteemme hiilidioksidipäästöarvot? 

Jonas Larsson: Totta kai. Tämä ympäristöseloste koskee kuumavalssattuja teräslevyjämme ja -kelojamme:

Tonnia hiilidioksidia/tonni terästuotetta
Taulukon selitykset

Sarakkeessa A1-A3 ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentti kilogrammoina. Tässä tapauksessa se on 2,16 tonnia hiilidioksidia esimerkiksi autonvalmistajalle toimitettua terästonnia kohden. Sarake D edustaa kierrätysteräksen hyvitysarvoa auton elinkaaren lopussa: sen ansiosta vähennetään 1,48 tonnia hiilidioksidia. Näin jokaisen terästonnin hiilidioksidipäästöt ovat 2,16–1,48 = 0,68 tonnia, mikä vastaa kierrätyspohjaisen teräksen tuotantoa.

Thomas Hörnfeldt: Mietitäänpä seuraavaa asiaa: Maailmassa kierrätetään nyt 85–90 prosenttia kaikesta teräksestä, mutta tällä hetkellä se täyttää vain 25 prosenttia uusien terästuotteiden tarpeestamme. Loput on saatava rautamalmista. SSAB:n nykyinen rautamalmipohjainen, ympäristöselosteiden mukainen terästuotanto on verrattavissa kierrätysteräksen käyttöön tuotteessa.

Vaikuttavaa! Mutta mitä ympäristöselosteen arvoille tapahtuu, kun toimitetaan fossiilivapaata terästä?

Jonas Larsson: Kun SSAB alkaa myydä fossiilivapaata terästä vuonna 2026, A1-A3-sarakkeen arvo on huomattavasti alhaisempi, mutta kierrätysarvo -1,48 pysyy samana. Esittelemme siis arvon, joka on huomattavasti pienempi kuin mikään nykyisin saatavilla oleva arvo. Tarkan arvon saamme tietoomme sitten, kun kaikilla fossiilivapailla terästuotteillamme on oma ympäristöselosteensa vuonna 2026.

Thomas Hörnfeldt: Jos esimerkiksi sähköautossa on materiaaleja, joiden kohdalla ei päästä nollapäästöihin niiden elinkaariarvioinnissa – ajattelen akkuja, mutta kyse voi olla mistä tahansa materiaaleista, jonka päästöjä on vaikea vähentää – tätä voidaan kompensoida ainakin osittain käyttämällä fossiilivapaata terästä.

Kysymykset webinaarin osallistujilta

Onko kaikkia SSAB:n tuotteita saatavilla fossiilivapaina teräksinä vuonna 2026?

Kyllä.

Tuleeko fossiilivapaille teräksille erillinen sertifikaatti?

Kyllä. Fossiilivapaalla teräksellä on omat ympäristöselosteensa.

Eroavatko fossiilivapaan teräksen ominaisuudet perinteisistä teräksistä?

Suorapelkistysmenetelmä H2 tuottaa rautasientä, joka syötetään valokaariuuniin. Kaikki myöhemmät teräksentuotantoprosessit, jotka tuottavat tiettyjä teräslaatuja, ovat samat kuin tällä hetkellä. Ainoa ero on se, että SSAB toteuttaa nämä teräksentuotantoprosessit fossiilivapailla polttoaineilla ja fossiilivapaalla sähköllä.

Onko fossiilivapaan teräksen kierrätys erilaista kuin perinteisen teräksen?

Kierrätysprosessi on sama. Fossiilivapaa teräs kuitenkin lisää – ensimmäistä kertaa – maailmanlaajuisesti saatavilla olevan kierrätysteräksen määrää aiheuttamatta merkittäviä hiilidioksidipäästöjä. Se on suuri ero.

Miten käyttämiesi alkupään tuotteiden hiilijalanjälki on sertifioitu?

Ulkopuolinen tarkastaja käy materiaalit läpi ja vahvistaa käyttämämme materiaalitietokannat. Kaikki tämä on osa ympäristöselosteiden tarkastusprosessia, ja sen kaikki vaiheet ovat läpinäkyviä.

Onko SSAB huolissaan vetyhauraudesta vedyn suorapelkistysprosessissa?

Esitimme myös tämän kysymyksen itsellemme. Vastaus on ei. Raudanvalmistuksessa vety (H2) yhdistyy raudan oksidin happeen (O), jolloin muodostuu sivutuotteena H2O (vesi). Jäljelle jäänyt vety häviää erittäin nopeasti, viimeistään valokaariuunissa, jos ei jo aiemmin.

Haluatko esittää kysymyksiä SSAB:n asemasta ensimmäisenä fossiilivapaan teräksen toimittajana?

Paikallinen Docol®-edustajasi auttaa mielellään.