SSAB:n lisäksi InDEx-ohjelmassa ovat mukana mm. Cargotec, Konecranes, HT-Laser ja Tieto ja ohjelmaa rahoittamassa 40 %:n osuudella Business Finland. InDExin tavoitteena on rakentaa Suomeen teollisuuden datayhteisöä ja yhteistä data-alustaa. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa kasvun ja myös uusia työpaikkoja. Tärkeää on saada koneet ja laitteet kommunikoimaan saumattomasti keskenään.

Teräkseen liittyvästä datasta on asiakkaan tuotannossa hyötyä ainakin kahdella eri tavalla – toisaalta koneen säätämisessä ja toisaalta tuotannon tukiprosesseissa. Konetta säädettäessä teräksen paksuuteen, lujuuteen ja muihin mekaanisiin sekä myös kemiallisiin ominaisuuksiin liittyvää dataa voidaan hyödyntää esim. teräksen leikkauksessa ja taivuttamisessa. ”Esimerkiksi taivutuskoneen tulee tietää teräksen paksuus ja lujuus, jotta kone voi käyttää oikeaa taivutusvoimaa. Nyt koneen asettaminen tapahtuu tuotantoerän alussa koetaivutuksen avulla. Tämä aika voitaisiin säästää, kun data on koneen käytettävissä suoraan. Näin läpimenoajat lyhenevät ja lisäksi taivutuksen laatu paranee. Asiakas voi myös käyttää säästön eräkoon pienentämiseen, mikä lisää joustavuutta. Lisäksi tuotteen oikea käsittely lisää työturvallisuutta”, kertoo Niko Korte, Director of Digital Business Development SSAB:ltä.

”Tuotannon tukiprosessien osalta teimme esimerkiksi hitsausratkaisuja toimittavan Kempin kanssa yhteisen palvelun, jossa teräksen ainestodistukset siirtyvät automaattisesti osaksi hitsausprosessin dokumentaatiota hitsauksen aikana. Asiakashyötyjä ovat automaatio ja parempi jäljitettävyys. Tässä on myös uusi mielenkiintoinen toimintamalli kun materiaalitoimittaja ja laitetoimittaja lähestyvät asiakasta yhdessä,” jatkaa Korte.

Lisätietoja:
Niko Korte, Director Digital Business Development, SSAB,
niko.korte @ ssab.com, puh.
+358 50 314 4544