SSAB:n nimitysvaliokunta ehdottaa Petra Einarssonin, Bengt Kjellin, Matti Lievosen, Martin Lindqvistin, Annika Lundiuksen, John Tullochin ja Lars Westerbergin uudelleenvalintaa. Kim Gran on kieltäytynyt uudelleenvalinnasta. Marika Fredrikssonia ehdotetaan uudeksi jäseneksi. Bengt Kjelliä ehdotetaan valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi.

Nimitysvaliokunta ehdottaa siten hallitukseen kahdeksaa varsinaista jäsentä eikä varajäseniä. Muilta osin nimitysvaliokunnan ehdotus ei poikkea aiemmin yhtiökokouskutsussa julkaistusta ehdotuksesta. Nimitysvaliokunnan päivitetty selvitys on saatavilla SSAB:n kotisivuilla.

Nimitysvaliokunnan kokoonpano on seuraava: Helena Stjernholm/Industrivärden (nimitysvaliokunnan puheenjohtaja), Kari A.J. Järvinen/Solidium Oy, Åsa Nisell/Swedbank Robur Fonder, Ulf Strömsten/Catella fonder sekä Bengt Kjell (hallituksen puheenjohtaja).

Varsinainen yhtiökokous pidetään 7. huhtikuuta 2016 kello 13:00 CEST (Hotel Rival, Tukholma).

Tukholmassa 1. huhtikuuta 2016

SSAB AB (publ)

SSAB julkistaa nämä tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja Suomen arvopaperimarkkinalain ja vaatimusten mukaisesti. Tiedot on jätetty julkaistavaksi klo 08.30 (CEST) 01.04.2016.

Lisätietoja:
Andreas Koch, Sijoittajasuhdejohtaja, [email protected], +46 8 45 45 729