Etsimme joka vuosi kesätöihin opiskelijoita, joilla on kunnianhimoa ja halua sekä kehittyä itse, että auttaa meitä kehittymään. SSAB:n menestyksen takana on työntekijöidemme osaaminen, asenne ja tietotaito. Vastatakseen tulevaisuuden vaatimuksiin SSAB etsii uutta osaamista, jonka myötä saamme uusia ideoita ja ajattelutapoja. Tarjoamme kesätöitä useissa eri toiminnoissamme kuten tuotannossa, tutkimuksessa ja kehityksessä sekä erilaisissa tukitoiminnoissa. Tarjoamme työntekijöillemme ystävällisen ja turvallisen työympäristön, osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia ja tulevat uramahdollisuudet yhtiössämme ovat hyvät. Saadaksesi eniten irti kesätyöstäsi SSAB:llä kerro rohkeasti omista kiinnostuksen kohteista, tavoitteistasi ja pidä yllä kehittävää ja myönteistä asennetta. Etsimme henkilöitä erilaisilla taustoilla ja osaamisilla, jotka haluavat kasvaa urallaan ja meillä SSAB-konsernissa myös tulevaisuudessa.

Mikä on aikaisempien kesätyöntekijöidemme mielestä parasta SSAB:lla työskentelyssä?

”Työkaverit, vastuulliset työtehtävät, nähdä oma kädenjälki työssä, oppimisen ja onnistumisen ilo.”

”Työkaverit, palkka ja tehtävän vastuullisuus jossa pääsee hyödyntämään koulussa oppimaansa.”

”Monipuolisuus ja oppimismahdollisuudet. Työilmapiiri ja ihmiset joiden kanssa sain työskennellä, ympäri tehdasta vallitsee hyvä henki.”

”Mielenkiintoiset työtehtävät, perehdytys ja opastus sekä mukavat työkaverit.”

”Kokemus, että tekemälläni työllä on merkitystä ja tulee aidosti olo, että minua tarvitaan ja arvostetaan työyhteisössä.”

”Työaikojen säännöllisyys ja tieto siitä jo kesän alussa, milloin omat työvuorot on. Ilmapiiri ei ole liian vaativaa ja tarvittaessa toisia autetaan.”

”Uusien asioiden oppiminen ja lämminhenkinen työyhteisö, jossa autetaan ja ollaan kannustavia.”

”Uuden oppiminen ja tehdasympäristöön ja sen toimintatapoihin tutustuminen.”

Tutustu kesätyöntekijöihimme Raahessa

Joka vuosi SSAB tarjoaa satoja kesätyöpaikkoja eri toimipaikoillamme Suomessa, suurimman osan tehtaillamme Raahessa ja Hämeenlinnassa. Katso kuinka Hilla, Artturi ja Elina kertovat omista kesätyökokemuksistaan Raahen tehtaalla oheisella videolla.

Tutustu kesätyöntekijöihimme Hämeenlinnassa

Katso kuinka Hämeenlinnassa kesätöissä olleet Katariina, Milja ja Teemu kertovat omista kesätyökokemuksistaan oheisella videolla.

Haluatko tietää lisää?

Olemme koonneet alle yleisimpiä kysymyksiä kesätöihin liittyen.Hakuvaihe

Voinko lähettää hakemukseni postitse tai sähköpostilla nettisivujenne linkin sijaan?
Hakemusta ei voi lähettää muuten kuin verkkosivustomme hakulinkkien kautta, joten pyydämme käyttämään niitä.

Lisäänkö mahdollisuuksiani saada kesätyö, jos otan yhteyttä puhelimitse tai henkilökohtaisen tapaamisen kautta?
Kun rekrytointiprosessi alkaa, ovat rekrytoijat kiireisiä hakemusten käsittelyn kanssa eivätkä välttämättä pysty vastaamaan puhelimeen. Jos hakutekstissä on mainittu lisätietoja antava yhteyshenkilö, niin silloin voi soittaa, jos mielessä on kysyttävää tehtävään liittyen. Panosta kuitenkin hakemukseesi, jotta annat siinä hyvän kuvan osaamisestasi, kiinnostuksen kohteistasi ja itsestäsi.


Edellytykset kesätöihin

Mikä ikäinen täytyy olla saadakseen kesätyön SSAB:llä?
Edellytämme kaikilta kesätyöntekijöiltämme 18- vuoden ikää.

Miten hakijoita valitaan ja priorisoidaan?
Rekrytointiprosessissa ja valinnoissa keskitytään suoritettuihin opintoihin, työkokemukseen ja työtehtävän kannalta olennaisiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Olen opiskelija ja voin aloittaa työt vasta kesäkuussa. Onko minun mahdollista saada kesätyötä SSAB:ltä?
Kyllä on mahdollista, mutta suurin osa kesätöistämme alkaa jo aikaisemmin.


Työstä ja työsopimuksen ehdoista

Minkälaisia kesätyöpaikkoja SSAB:llä on tarjolla?
Tarvitsemme eniten kesätyöntekijöitä sijaistamaan vakituista henkilöstöämme tuotannossa. Tuotannossa on paljon erilaisia töitä liittyen kyseisen tehtaan prosessiin, kuten erilaisia ohjaamo-, käyttö- ja kunnossapitotyötehtäviä, lähetyksiin ja kuljetuksiin liittyviä töitä sekä erilaisia paikkoja tukitoiminnoissa. Tuotannon työntekijä valvoo ja ohjaa tuotteiden valmistusta, käsittelyä tai pinnoitusta. Kunnossapidon töitä ovat muun muassa koneistus, hitsaus, sähkö- ja mekaaniset korjaukset.

Minkälaiset ovat työajat?
Suurin osa tuotannon töistä on vuorotyötä. Tuotannon tukitoimintojen työt ovat yleisimmin päivävuorossa. Muut toimistotyöt ovat usein normaali päivätyö liukuvalla työajalla ja osittaisella etätyömahdollisuudella tehtävästä riippuen.

Saanko lomaa kesätyöni aikana?
Kesätyöntekijöillä ei ole kertynyttä vuosilomaa. Vuorotöissä on kuitenkin pitempiä vapaajaksoja, jotka mahdollistavat hyvin lomailun myös kesän aikana.


Kuinka suuri mahdollisuus minulla on saada vakituinen työpaikka kesätyön jälkeen?
Useat vakituisista työntekijöistämme ovat olleet aikanaan meillä kesätöissä. Työkokemus alan töistä on yksi merkitsevä tekijä rekrytoinneissamme. Rekrytointitarpeet vaihtelevat, joten mahdollisuuksista on vaikea sanoa tarkemmin.


Viestintä ja yhteydenpito

Milloin saan tiedon siitä, olenko saanut kesätyöpaikan?
Meillä on paljon kesätyöpaikkoja, joten hakemuksia käsitellään ja yhteydenottoja tehdään koko hakuprosessien ajan. Kaikkiin hakijoihin ollaan kuitenkin yhteydessä viimeistään huhtikuussa.

Miten minuun otetaan yhteyttä?
Yleisimmin rekrytoiva esihenkilö soittaa niille hakijoille, joita hän haluaa haastatella tarkemmin. Hakijoille jotka eivät etene hakuprosessissa, ilmoitetaan sähköpostilla.

Olen jättänyt hakemuksen, milloin pääsen haastatteluun?
Kaikkia henkilöitä ei haastatella, koska meillä on paljon enemmän hakijoita kuin tarjolla olevia työpaikkoja. Mahdollinen haastattelusoitto tai kutsu haastatteluun tulee hakuajan kuluessa tai viimeistään muutamia viikkoja sen jälkeen.

Olen jo ollut haastattelussa, miten prosessi etenee?
Rekrytoivat esihenkilöt ilmoittavat valitsemilleen hakijoille valituksi tulemisesta. Kesätyöntekijöiksi valitut saavat ohjeet prosessin etenemisestä sekä hakeutumisesta terveystarkastukseen ja huumausainetestiin. Hyväksyttyjen terveyslausuntojen jälkeen lähetämme työsopimuksen sähköisesti allekirjoitettavaksi.