Liitostavat

Putket ja yhteet kootaan yhtenäiseksi putkilinjaksi putkiliitosten avulla.

Liitokset voidaan jakaa kahteen pääryhmään: vetoa kestävät ja kestämättömät liitokset. Liitokset voidaan jakaa myös käyttötarkoituksen mukaisesti seuraavasti:

Päittäisliitos

Päittäisliitoksia käytetään ensisijaisesti vetoa kestävissä painelinjoissa, esimerkiksi öljy-, maakaasu- ja kaukolämpöputkissa. Niitä käytetään myös vesijohdoissa, kun halkaisija on ≥ DN 600 ja kun liitos voidaan korjata sisäkautta hitsauksen jälkeen.

OV-hitsiliitos

OV-hitsiliitoksia käytetään vesijohdoissa asennuksen helpottamiseen ja 1,5–3,0 asteen taivutusten tekemiseen. Koska liitos hitsataan putken sisäpuolelta vetoa kestäväksi, se soveltuu halkaisijoille ≥ DN 600 ja jopa 20 barin paineeseen.

DIN-hitsiliitos kumirenkaalla

DIN-liitokset valmistetaan osittain betoniin upotetun kumirenkaan kanssa (tyyppi DIN/G), jolloin sisäpuolen betonointia ei tarvitse viimeistellä hitsauksen jälkeen. Näitä liitoksia käytetään putkistoissa, joissa vetoa kestävän liitoksen asennuksen on oltava helppoa ja joissa kulmaa tulee voida muuttaa alle 1,0 astetta. Hitsataan ulkopuolelta. Soveltuu putkien halkaisijoille DN 400 – 1 000.

 

Laippaliitos

Laippaliitokset ovat yleisessä käytössä teollisuudessa. Maanalaisissa putkissa laippaliitoksia käytetään lähinnä suurien kulmakappaleiden liittämiseen.