RR®-paalu

Tehokasta jatkostekniikkaa hyödyntävä lyötävä RR-pienpaalu

RR-pienpaalujen etuja ovat nopea ja edullinen jatkostekniikka, maan vähäinen syrjäytyminen, vähäiset tärinähaitat sekä hyvä asennuskestävyys. RR-pienpaalut asennetaan lyömällä tai puristamalla.

Rakenne:

Putkipaalu ja elementit

RR-paalut toimitetaan joko paaluputkina tai valmiina paaluelementteinä, joiden toisessa päässä on ulkopuolinen holkkijatkos.

RR-paalujen jatkaminen

RR­-paaluissa käytetään kitkaan perustuvia jatkoksia, jotka täyttävät standardin EN 1993-­5 Suomen kansallisessa liitteessä jäykkäjatkoksille asetetut vaatimukset.

  • RR75–RR270-paaluissa jatkos on ulkopuolinen kaksoiskartioholkkijatkos.
  • Ulkopuolisen jatkosholkin pysyminen paikallaan paalutuksen aikana varmistetaan hitsillä valmistuksen yhteydessä. Työmaahitsauksia ei tarvita.
  • RR140–RR220-paaluja voidaan jatkaa tarvittaessa myös sisäpuolisilla jatkoksilla.
  • RR320-paalut jatketaan hitsaamalla.


SSAB:n RR- ja RD-paalujen suunnittelu- ja asennusohjeesta löytyy hitsattuja jatkoksia koskevia suosituksia ja ohjeita.

Paaluhattu

Paaluhatut asennetaan tavallisesti RR-pienpaalujen yläpäähän yläpuoliselta rakenteelta tulevan kuormituksen siirtämiseksi paaluun. Paaluhattu keskitetään paalun akselille holkilla, joka myös pitää paaluhatun paikallaan. 

Kärkikappaleet

RR-paalujen mekaanisesti kiinnitetyt kärkikappaleet, kalliokärjet ja maakärjet täyttävät ohjeen PO-2016 vaatimukset. Kalliokärjen tuurna valmistetaan karkaistusta erikoisteräksestä, jonka ansiosta se tunkeutuu hyvin kallioon.