Mitä rakenneteräs on?

"Rakenneteräs" -kuvaus koskee yleensä muovattavaa kylmämuovattavaa terästä, jonka myötölujuus on noin 350-1 300 MPa. Korkeamman myötölujuuden teräksiä, joiden myötölujuus on tyypillisesti noin 600 MPa, kutsutaan usein pitkälle kehitetyksi korkealujuusteräkseksi (AHSS).

Erikoislujaa terästä voidaan käyttää ohuempana kuin perusterästä, mutta se on silti lujempaa. Teräksen taivuttaminen ja hitsaaminen esimerkiksi onttoon suorakulmaiseen palkkiin antaa komponentille suuren lujuus-painosuhteen.

Ohuempi rakenneteräs tekee teräskomponenteista kevyempiä. Nosturin puomin vaihtaminen 650 MPa:n teräksestä 1300 MPa:n teräkseen avaa uusia suunnittelumahdollisuuksia. Esimerkiksi nosturin puomin voimaa voidaan lisätä 70 %, jos nostokapasiteetti on suurempi, kun taas puomin rakentamiseen tarvittavan materiaalin määrä pienenee 40 %. 

Lujempaan ja ohuempaan teräkseen vaihtaminen lisää hyötykuormaa ja säästää polttoainetta. Tämä pienentää laitteiston hiilijalanjälkeä. Kun terästä valmistetaan, sitä tarvitsee käsitellä vähemmän ja hitsaus on nopeampaa. Lisäksi tarvitaan vähemmän täyteainetta, mikä tehostaa tuotantoa ja säästää resursseja.

Erikoislujan rakenneteräksen käytön edut

Erikoislujaa terästä voidaan käyttää ohuempana kuin perusterästä, mutta se on silti lujempaa. Teräksen taivuttaminen ja hitsaaminen esimerkiksi onttoon suorakulmaiseen palkkiin antaa komponentille suuren lujuus-painosuhteen.

Ohuempi rakenneteräs tekee teräskomponenteista kevyempiä. Nosturin puomin vaihtaminen 650 MPa:n teräksestä 1300 MPa:n teräkseen avaa uusia suunnittelumahdollisuuksia. Esimerkiksi nosturin puomin voimaa voidaan lisätä 70 %, jos nostokapasiteetti on suurempi, kun taas puomin rakentamiseen tarvittavan materiaalin määrä pienenee 40 %. 

Lujempaan ja ohuempaan teräkseen vaihtaminen lisää hyötykuormaa ja säästää polttoainetta. Tämä pienentää laitteiston hiilijalanjälkeä. Kun terästä valmistetaan, sitä tarvitsee käsitellä vähemmän ja hitsaus on nopeampaa. Lisäksi tarvitaan vähemmän täyteainetta, mikä tehostaa tuotantoa ja säästää resursseja.

Rakenneterästä on saatavana erimuotoisena

  • Kuumavalssattu levy
  • Kuumavalssattu nauha
  • Kylmävalssattu nauha
  • Metallipinnoitettu
  • Putket ja profiilit
 

Erikoislujaa rakenneterästä

Erikoisluja rakenneteräs on erittäin monikäyttöinen materiaali. Sitä käytetään teräsrakenteissa, jotka hyötyvät tämäntyyppiselle teräkselle ominaisesta korkeasta lujuudesta ja sitkeydestä. Sillä on myös erinomainen iskusitkeys Charpy-iskusitkeystestin mukaan. Teräksen ominaisuudet noudattavat yleisiä standardeja, kuten ASTM A1011, ASTM A1018, ASTM A514, EN 10149 ja EN 10025.

Rakennuskoneissa sitä käytetään ajoneuvojen runkoihin ja muihin kantaviin osiin. Raskaissa kuljetuksissa rakenneterästä käytetään yleisesti alustan palkeissa ja poikkipalkeissa. Teräs on lujaa, joten se vähentää kuorma-auton kokonaispainoa ja polttoaineenkulutusta.

Nostoteollisuudessa käytetään rakenneterästä tehokkaiden siirrettävien ja kuormausnosturien valmistukseen. Nosturin puomit pystyvät kantamaan suuremman kuorman ja ulottumaan korkeammalle, kun ne on valmistettu lujasta ja ohuemmasta teräksestä.

Myös maatalouskoneissa käytetään erikoislujaa rakenneterästä. Vahvojen ja kevyiden laitteiden kuormauskapasiteetti on suurempi ja ne ovat hellävaraisempia maalle, kun ne siirretään tyhjiksi. Laajemman ulottuvuuden ansiosta se pystyy leikkaamaan suuremman alueen vähemmällä ajolla, mikä lisää maanviljelijöiden tuottavuutta.

Henkilö- ja kuorma-autojen valmistajat pyrkivät jatkuvasti keventämään ajoneuvojensa painoa ja parantamaan niiden turvallisuutta. Tällä alueella ultralujasta teräksestä (UHSS) on tulossa yhä yleisempää.

Strenx®-rakenneteräs lujempiin ja kevyempiin laitteisiin

Strenx ® -rakenneteräs kuuluu maailman laajimpiin rakenneterästen lujuus- ja mittavalikoimaan. Terästä on saatavana myötölujuuksilla 600-1 300 MPa.

Strenx®-teräs nostaa nostotrukit ilmaan

Horyongin nostolava-autot yltävät uusiin korkeuksiin erikoislujalla Strenx ® -teräksellä, jonka laatua, turvallisuutta ja kestävyyttä asiakkaat haluavat.

1 500 ja 1 700 MPa:n kylmäprässättävät teräkset autoteollisuuteen

Japanilaiset autonvalmistajat ja niiden osavalmistajat kylmäprässäävät nyt tiettyjä auton korirakenteen osia 1,5 GPa:n teräksestä. 

Muut SSAB:n rakenneteräkset

Docol® -teräs on erikoistunut autoteollisuuden käyttökohteisiin

Docol ® AHSS- ja UHSS-terästen vahvat ja kevyet käyttökohteet auttavat ajoneuvosuunnittelijoita ja valmistajia vähentämään CO -päästöjä, alentamaan kustannuksia ja varmistamaan turvallisuuden.

SSAB Laser® pysyy suorassa leikattaessa

SSAB Laser ® on laserleikkaukseen tarkoitettu erikoisluja rakenneteräs, jonka tasomaisuuden enimmäispoikkeamaksi taataan 3,0 mm/m sekä ennen laserleikkausta että sen jälkeen.

SSAB Domex® on optimoitu monipuoliseksi

SSAB Domex ® on laaja, 220-550 MPa:n rakenneterästen valikoima, jonka tuotteilla on erinomaiset kylmämuovaus-, koneistus- ja hitsausominaisuudet.

SSAB Multisteel kattaa 355 MPa:n tuotevalikoiman

SSAB Multisteel on rakenneteräs, joka täyttää useiden eurooppalaisten ja amerikkalaisten rakenne-, laivanrakennus- ja paineastiastandardien vaatimukset 355 MPa:n teräksille.