Miksi valita ohutseinäputki, jossa on suurempi murtovenymä?

Ohutseinäputken taivuttamisen onnistumista voidaan arvioida putken murtovenymästä, A, joka korreloi hyvin murtumiseen vetotaivutuksessa. Paremmat venymäominaisuudet tarkoittavat esimerkiksi mahdollisuuksia käyttää pienempiä taivutussäteitä, saada aikaan tasalaatuisempaa taivutusjälkeä ja pienentää romutuskustannuksia. Suuri murtovenymä helpottaa myös muita muovausprosesseja, kuten laajentamista ja litistämistä.

Käytettäessä ohutseinäputkia, jotka sallivat tavanomaista pienemmät taivutussäteet, hyötyjä saadaan erityisesti kohteissa, joihin halutaan terävähköjä kulmia, ympäröivään rakenteeseen nähden tilaa on vähän tai jos halutaan vähentää hitsattavien osien määrä. Pienemmät taivutussäteet mahdollistavat uudenlaisen muotoilun ja siten erottumisen muista vastaavista tuotteista.

SSAB Form Tube 220:n murtovenymä on vähintään 28 % kun standardin EN 10305 vaatima minimi murtovenymä on 23 %. SSAB Form putkilla on luokkansa paras venymä, joten ne soveltuvat erinomaisesti taivuttamiseen, laajentamiseen ja litistämiseen. Ohutseinäputken suuri venymä antaa lopputuotteelle paljon etuja: pienemmät laatukustannukset, tehostuneen materiaalin käytön, lyhyemmät läpimenoajat, ajan säästöä sekä yksinkertaisempana tuotteiden käsittelynä.

SSAB Form Tube täyttää standardin EN 10305 vaatimukset ja monelta osin, kuten murtovenymän osalta, ylittää sen vaatimukset. Putkea on saatavissa useissa eri lujuusluokissa: 220, 320 ja 420 MPa sekä useilla eri pinnanlaaduilla: peitattuna, kylmävalssattuna sekä metallipinnoitettuna.

 

The Fladdermusen chair

Photo is from our customer Ab Varax-products Oy.


Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
Valitse näytettävät sarakkeet
  Tuote Murtovenymä, A [%] EN 10305 teräslaatu Murtovenymä, A [%]
  SSAB Form Tube 220  28  E220 + CR2  23
  SSAB Form Tube 320  23  E320 + CR2  19
  SSAB Form Tube 420  14  E420 + CR2  12
  Parametrien vertaaminen

  Valitse yksi vertailtava parametri

  Vertailu