SSAB Weathering -teräs edistää kestävää rakentamista

Rakennusteollisuus ja rakennusten käyttö muodostavat 39 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Euroopassa rakentaminen on terästä eniten käyttävä teollisuudenala. Mahdollisuus vähentää hiilidioksidipäästöjä on valtava. Miten voimme vaikuttaa tekemällä infrastruktuurista kestävämpää? Tai tarjoamalla vastuullisempaa terästä alan käyttöön?

SSAB Weathering -teräs toimitetaan käyttövalmiina ilman sinkitystä tai maalausta. Tämä on jo merkittävä askel kohti kestävämpää infrastruktuuria kohtuullisin kustannuksin. Teräs mahdollistaa lujuutensa ansiosta pienemmän painon ja siten vähemmän tuotesidonnaista hiiltä. Eikä siinä vielä kaikki. Tulevaisuudessa kaikki tämä on saatavilla fossiilivapaassa teräksessä. Siirtymä fossiilivapaisiin infrastruktuurin teräsratkaisuihin on käynnissä, ja nyt on aika aloittaa kestävä suunnittelu.

Vaikka päättäisit maalata teräksen, sen huoltomaalausvälit ovat kaksinkertaiset perinteisiin hiiliteräksiin verrattuna.

Käyttövalmis, sinkitystä tai maalausta ei tarvita

Pintakäsittelyn ja siihen liittyvien negatiivisten ympäristövaikutusten välttäminen tuottaa merkittävää hyötyä. Esimerkiksi yhden terästonnin kuumasinkitys aiheuttaa Euroopassa keskimäärin yli 120 kg hiilidioksidipäästöjä. Saman määrän maalaus aiheuttaa puolestaan noin 160 kg hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi näihin prosesseihin liittyy merkittäviä kustannuksia ja pidempiä käsittelyaikoja.

SSAB Weathering -terästen avulla voidaan vähentää tuotesidonnaista hiilijalanjälkeä ja välttää kalliita pinnoitteita tuotteen elinkaaren aikana. Sen sijaan säänkestävän teräksen patina muodostuu luonnostaan kostean ja kuivan sään vuorottelun seurauksena, mikä hidastaa korroosiota ja pidentää oikein käytettynä käyttöikää, joka on verrattavissa pinnoitettuun hiiliteräkseen. Täysin luonnollisesti, ilman aktiivisia teollisia prosesseja. Tulevaa ylläpitoa helpottaa se, että rakenteesta ei tarvitse poistaa pinnoitteita ja saastunutta puhallusjätettä ei tarvitse hävittää.

Vaikka päättäisit maalata teräksen, sen huoltomaalausvälit ovat kaksinkertaiset perinteisiin hiiliteräksiin verrattuna. Tämä tuo merkittäviä etuja huoltoaikatauluun ja säästöjä budjettiin.

Testitulokset sään armoilla osoittavat ylivertaisen käyttöiän korroosiota vastaan

Suomen teknologian tutkimuskeskus, VTT, suoritti korroosiotestin neljälle eri sillalle, jotka oli valmistettu SSAB Weathering -teräksestä. Testissä saatiin tietoa Suomen todellisista ilmasto-olosuhteista 32 vuoden ajalta. Tuloksien mukaan säänkestävän teräksen vähäinen korroosio C2- ja C3-korroosiorasitusluokissa mahdollistaa hyvin teräksen käyttämisen pienen korroosiovaran avulla. Testit osoittivat myös, että ensimmäisten 5 vuoden aikana käyttöönotosta korroosion aiheuttama häviö väheni huomattavasti patinan vahvistuessa.

Testitulokset todellisista ilmasto-olosuhteista Suomessa

Sillat Suomessa: Kumulatiivinen korroosiohäviö 32 vuodelta (1982–2014), materiaali COR-TEN B

Sillat Suomessa: Kumulatiivinen korroosiohäviö 32 vuodelta (1982–2014), materiaali COR-TEN B

Lähde: VTT-CR-05247-14, Säänkestävien teräslevyjen korroosiotutkimus v. 2014, Leena Carpen, VTT Technical Research Center of Finland.


Alhaisempi tuotesidonnainen hiilijalanjälki erikoislujan teräksen ansiosta

Erikoislujan teräksen ansiosta rakenteissa voidaan käyttää vähemmän terästä. Tämä tuo vastaavan vähennyspotentiaalin tuotesidonnaiseen hiilijalanjälkeen, mahdollisesti jopa 40–50 %, joten nykyisten rakenteiden uudelleen suunnittelu on kannattavaa.

Teoreettinen tuotesidonnaisen hiilen vähennysmahdollisuus erikoislujan SSAB Weathering -teräksen avulla

Korroosiohäviön (µm/a) kehittyminen käyttöiän aikana

Lähde: VTT-CR-05247-14, Säänkestävien teräslevyjen korroosiotutkimus v. 2014, Leena Carpen, VTT Technical Research Center of Finland.


SSAB on kehittänyt laajan valikoiman säänkestäviä teräksiä, joiden myötölujuus on jopa 960 MPa, mikä mahdollistaa rakenteiden painon vähentämisen myös säänkestävän teräksen tyypillisillä korroosiovaroilla. Tämä tarkoittaa sitä, että säänkestävän teräksen tarvitsemat korroosiovarat eivät välttämättä juuri lisää teräsosien painoa, ja kun niihin yhdistetään erikoislujia teräslaatuja, teräsosien painoa ja tuotesidonnaista hiilijalanjälkeä voidaan myös vähentää. Tämä avaa uusia käyttömahdollisuuksia erityisesti ohuilla 3–8 mm:n paksuuksilla.

Viime aikoina joitakin erikoislujia säänkestäviä teräslaatuja on standardoitu Euroopassa levy- ja putkituotteiden harmonisointia koskevien standardien EN 10025-5:2019 ja EN 10219-3:2020 mukaisesti, ja asiakas voi myös CE-merkitä näistä teräslaaduista valmistetut teräsrakenteet. Siksi kiinnostus tätä ainutlaatuista säänkesto-ominaisuuksien ja lujuuden yhdistelmää kohtaan on kasvanut tasaisesti Euroopan markkinoilla.

 

Käytä parempaa terästä – tee toiminnastasi päästötöntä SSAB:n avulla

SSAB on jo yksi maailman hiilidioksiditehokkaimmista teräsyhtiöistä. Uuden teräksentuotantotapamme ansiosta olemme raivaamassa tietä fossiilivapaan teräksen tuomiseen markkinoille vuoteen 2026 mennessä ja koko toimintamme muuttamiseksi fossiilivapaaksi vuoteen 2045 mennessä. SSAB Weathering -teräs tulee olemaan osa tätä mullistavaa tuotevalikoimaa.

SSAB:n ympäristöselosteetnoudattavat kansainvälisiä standardeja ja tarjoavat puolueetonta tietoa tuotteidemme pienestä hiilijalanjäljestä. SSAB Weathering -teräksillä on ympäristöselosteet standardien ISO 14025:2006 ja EN 15804:2012 mukaisesti. Tulevaisuudessa fossiilivapaa säänkestävä teräs dokumentoidaan riippumattomasti arvioidussa ympäristöselosteessa, ja se noudattaa tiukkoja eurooppalaisia ja kansainvälisiä standardeja. Tämä kattaa kaikki teräksen tuotantoprosessin osa-alueet ja mahdollistaa hiilivapaan arvoketjun tarjoamisen asiakkaillemme.

 

10 hyvää syytä käyttää SSAB Weathering -terästä

Oikeiden materiaalivalintojen tekemisellä voi olla valtava vaikutus teräsrakenteen kestävyyteen. Tässä on 10 hyvää syytä käyttää SSAB Weathering -terästä tuotteiden suorituskyvyn, ympäristötehokkuuden ja kustannusten kannalta:

  • Pinnoitettuun hiiliteräkseen verrattavissa oleva käyttöikä: 40–100+ vuotta C3-olosuhteissa oikein käytettynä
  • Käyttövalmis – sinkitystä tai maalausta ei tarvita, mikä pienentää kustannuksia jo rakennusvaiheessa
  • Kun maalattu pinta halutaan esteettisistä syistä, huoltomaalausvälin kaksinkertaistaminen pienentää huoltokustannuksia.
  • Erikoislujia säänkestäviä tuotteita on saatavana myötölujuuksilla 420, 460, 500, 550, 700 ja jopa 960 MPa, mikä mahdollistaa kevyemmät teräsrakenteet ja pienemmän tuotesidonnaisen hiilijalanjäljen.
  • Käytämme jo nyt puhtaimpia teräksentuotantokäytäntöjä ja johdamme muutosta kohti fossiilivapaata terästä teollisuudessa.
  • Ei sinkin valumista ympäristöön
  • Ei pinnoitevaurioita asennuksessa tai kuljetuksessa
  • Ei maaleihin ja niiden hävittämiseen liittyviä haitallisia kemikaaleja
  • Ei epäsuoria kustannuksia kuljetusviivästyksistä tai siltojen ja infrastruktuurin sulkemisesta huollon vuoksi
  • Luonnollinen väri ja ulkonäkö