Maalattujen rakenteiden ylläpitokustannuksia voidaan vähentää huomattavasti SSAB Weathering -teräksellä

SSAB Weathering -teräkselle tehtiin kuuden vuoden testi, jossa se altistettiin syövyttävälle suolailmalle ja äärimmäisille sääolosuhteille. Vaikka maalattu pinta raaputettiin pois, paljastaen teräksen pinnan, teräs pystyi kestämään korroosion. Lisäksi maali tarttui voimakkaasti teräkseen, hidastaen lisäkorroosiota.

Lataa testiraportti
Corrosion resistance test at Bohus Malmön

Aloitimme maalattujen säänkestävien SSAB Weathering -teräsnäytteiden testaamisen ankarissa sääolosuhteissa vuonna 2012 verrataksemme niiden korroosionkestävyyttä perinteisiin maalattuihin teräksiin verrattuna. Tulokset kerättiin vuonna 2018, ja ne ylittivät odotukset. SSAB Weathering -teräsnäytteissä ei havaittu juuri lainkaan muutoksia. 

"Olemme erittäin iloisia nähdessämme tuloksia, jotka tarjoavat merkittäviä etuja asiakkaillemme. Parempi korroosionkestävyys vähentää uudelleen maalauksen ja kunnossapidon tarvetta ja mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön", kommentoi Henrik Eriksson.

Tutkimuksen mukaan säänkestävään teräkseen muodostuu suojaava patinakerros myös silloin, kun pinnassa on maalin läpäisevä naarmu. Suojakerros hidastaa korroosion leviämistä maalin alla, parantaa korroosionkestävyyttä ja pidentää näin huolto- ja maalausvälejä merkittävästi.”Testejä varten valmistettiin viidestä eri säänkestävästä teräslaadusta sekä säänkestävyyttä lisääviä seosaineita sisältämättömästä vertailuteräksestä 100 x 150 mm:n näytekappaleita, jotka maalattiin epoksi-polyuretaanimaalilla”, SSAB:llä vanhempana asiantuntijana toimiva Esa Virolainen kertoo. ”Seuraavaksi jokaiseen näytteeseen tehtiin naarmu, jotta teräs altistuu korroosiolle, ja ne jätettiin ulkotestaukseen yli kuudeksi vuodeksi.”

Tavallisen hiiliteräksen näytteiden naarmuissa havaittiin huomattavaa korroosiota ja maalikerrosten irtoamista. SSAB Weathering -teräksissä oli tapahtunut vain vähäistä korroosiota. Silmämääräisen tarkastuksen jälkeen näytteet arvioitiin ISO 4628 -standardin mukaisesti.

”Perinteisen teräksen maalipinnassa oli näkyvää delaminoitumista, mutta SSAB Weathering -teräksen maalipinta pysyi ehjänä ja näytti lähestulkoon samalta kuin alun perin”, Virolainen toteaa. ”Säänkestävien terästen maalin alla oli pieni määrä ruostetta, mutta maalin tarttuvuus ruosteeseen oli hyvä – niin hyvä, että maalin irrottaminen ruostuneilta alueilta vaati voimaa.”

Tutkimus toteutettiin Bohus-Malmön-saarella, joka sijaitsee Ruotsin länsirannikolla noin 100 kilometriä Göteborgista pohjoiseen. Testialue on RISE KIMABin (Research Institutes of Sweden) hallinnoima ja altistuu jatkuvasti äärimmäisen vaihteleville sääolosuhteille ja voimakasta korroosiota aiheuttaville merivesi-olosuhteille. Alueen korroosioluokka oli lähes koko tutkimuksen ajan C5, mikä on kansainvälisen ilmastorasitusasteikon ylin taso.

Testattavina olivat SSAB Weathering -teräslaadut 355, 550, 700 ja 960. Vertailuteräkseksi valittiin S420-teräs, joka edusti tutkimuksessa säänkestävyyttä lisääviä seosaineita sisältämättömiä perinteisiä hiiliteräksiä.

SSAB Weathering -teräs on erikoisluja, niukkaseosteinen hiiliteräs, jonka pintaan muodostuva patinakerros toimii luonnollisena korroosiosuojana. Sitä käytetään erityisesti teräsrakenteissa, silloissa, rautatieteollisuudessa ja sähkötolpissa.

Lataa testiraportti