Hardox® 450

Pobierz broszurę

Wybierz język

Get datasheet by email
Zamknij

Get datasheet by email

  Opis produktu

  Najpopularniejsza blacha trudnościeralna o znakomitych właściwościach konstrukcyjnych

  Hardox® 450 to odporna na ścieranie stal o nominalnej twardości 450 HBW. Hardox® 450 łączy w sobie dobrą podatność na gięcie i spawanie. Produkt znajduje zastosowanie w wielu różnych komponentach i konstrukcjach narażonych na ścieranie. Hardox® 450, o dodatkowej wartości 50 jednostek Brinella w porównaniu do twardości naszego gatunku 400, zapewnia lepszą odporność na wgniecenia i ścieranie, jak również dłuższy okres użytkowania, co pozwala jeszcze bardziej zmniejszyć koszty. 

  Zakres wymiarowy

  Stal Hardox® 450 jest dostępna w postaci blach grubych o grubościach od 3,2 do 130 mm, arkuszy o grubościach od 2,0 do 8,0 mm oraz arkuszy CR o grubościach od 0,8 do 2,1 mm. Dla grubości powyżej 80 mm preferowana szerokość wynosi 1650 mm. Więcej informacji na temat wymia- rów podano w programie produkcji.

  Własności mechaniczne

  Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
  Wybierz kolumny do wyświetlenia
   Produkt Grubość
   (mmin)
   Twardość 1)
   (HBW)
   Wytrzymałość na rozciąganie Rm
   (MPaksi), gwarantowane
   Typowa granica plastyczności
   (MPaksi), Niegwarantowane
   Hardox® 450 Arkusz CR 0.8 - 2.100.031 - 0.083 425 - 475 2) 1370 - 1600199 - 232 1250181
   Hardox® 450 Arkusz 2.0 - 8.00.079 - 0.315 425 - 475 1250181
   Hardox® 450 Blachy grube 3.2 - 80.00.126 - 3.150 425 - 475 1250181
   Hardox® 450 Blachy grube 80.1 - 103.03.154 - 4.055 410 - 475 1250181
   Hardox® 450 Blachy grube 103.1 - 130.04.059 - 5.118 390 - 475 1250181
   Porównaj parametry

   Wybierz jeden parametr do porównania

   Porównanie

    1) Twardość w jednostkach Brinella, HBW, zgodnie z normą EN ISO 6506-1, na głębokości 0,5 – 3 mm od frezowanej powierzchni. Przynajmniej jedna próbka na wytop i 40 ton.

    2) Test twardości nie jest wykonywany ani gwarantowany dla materiału zimnowalcowanego Hardox 450. Przedział twardości jest konwersją z wytrzymałości na rozciąganie.

    Nominalna grubość dostarczonych blach nie będzie odbiegać więcej niż +/- 15 mm od grubości próbki testowej użytej do pomiarów twardości.

    Hardox® jest stalą hartowaną na przekroju. Minimalna twardość rdzenia wynosi 90% gwarantowanej minimalnej twardości powierzchni. 

    Udarność

    Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
    Wybierz kolumny do wyświetlenia
     Produkt Próbka wzdłużna do kierunku walcowania, typowa udarność,
     Charpy V, próbka 10 x 10 mm
     Minimalna udarność dla próbek poprzecznych do kierunku walcowania,
     Charpy V próbki 10x10 mm 1)
     Hardox® 450 Arkusze i blachy grube 50 J / -40 °C37 ft-lbs / -40 °F
     Hardox® 450 Tuf 27 J / -20 °C 2)20 ft-lbs / -4 °F 2)
     Porównaj parametry

     Wybierz jeden parametr do porównania

     Porównanie

      1) Próby udarności przeprowadza się dla grubości ≥ 6 mm dla blacha gruba i ≥ 3 mm dla arkusz. Dla grubości od 3 do 11,9 mm, stosowane są próbki Charpy V o mniejszych rozmiarach. Ustalona wartość minimalna jest proporcjonalna do przekroju poprzecznego próbki, w porównaniu do próbki o pełnym rozmiarze (10 x 10 mm). Próba udarności zgodnie z ISO EN 148 na wytop i grupę grubości. Średnia z trzech prób.

      2) Pojedyncza wartość minimum 70% ustalonej średniej.

      Skład chemiczny (analiza w kadzi)

      Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
      Wybierz kolumny do wyświetlenia
       Rodzaj produktu C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       Arkusz CR 0.19 0.30 1.50 0.020 0.005 0.10 0.10 0.05 0.004
       Arkusze i blachy grube 0.26 0.70 1.60 0.025 0.010 1.40 1.50 0.60 0.005
       Porównaj parametry

       Wybierz jeden parametr do porównania

       Porównanie

        Stal z rozdrobnionym ziarnem. *) Dodatki stopowe.

        Równoważnik węgla CET(CEV)

        Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
        Wybierz kolumny do wyświetlenia
         Rodzaj produktu Arkusz CR Arkusz Blachy grube Blachy grube Blachy grube Blachy grube Blachy grube Blachy grube
         Grubość (mmin) 0.8 - 2.100.031 - 0.083 2.0 - 8.00.79 - 0.315 3.2 - 4.90.126 - 0.193 5.0 - 9.90.197 - 0.390 10.0 - 19.90.394 - 0.783 20.0 - 39.90.787 - 1.571 40.0 - 80.01.575 - 3.150 80.1 - 130.03.154 - 5.118
         Max CET(CEV) 0.36 (0.49) 0.35 (0.48) 0.37 (0.48) 0.38 (0.49) 0.39 (0.52) 0.41 (0.60) 0.43 (0.74) 0.41 (0.67)
         CET(CEV) Typowy 0.32 (0.41) 0.26 (0.39) 0.29 (0.39) 0.33 (0.45) 0.36 (0.48) 0.38 (0.56) 0.38 (0.61) 0.39 (0.64)
         Porównaj parametry

         Wybierz jeden parametr do porównania

         Porównanie

          CET and CEV formula

          Tolerancje

          Więcej informacji można znaleźć w broszurze SSAB Hardox® Guarantees.

          Grubość

          Tolerancje zgodne z Gwarancjami Grubości Hardox®. Gwarancje Hardox® spełniają wymagania normy EN 10029 Klasa A dla blach grubych. Dla arkuszy, gwarancje spełniają wymagania normy 1/2 EN 10151 i EN 10131 dla produktów z arkuszy walcowanych na zimno.

          Długość i szerokość

          Zgodne z programem produkcji SSAB. Dla blach grubych, tolerancje są zgodne z normami SSAB dla brzegów naturalnych lub tolerancje, które odpowiadają normie EN 10029 i normie EN 10131, dla arkuszy walcowanych na zimno. Dla arkuszy, tolerancje są zgodne z normą EN 10051, bardziej zawężone tolerancje dostępne na życzenie.

          Kształt

          Tolerancje są zgodne z normą EN 10029 dla blach grubych, normą EN 10051 dla arkuszyi normą EN 10131 dla arkuszy walcowanych na zimno.

          Płaskość

          Tolerancje dla blach grubych są zgodne z Gwarancjami Płaskości Hardox® Klasa D, które są bardziej surowe od normy EN 10029. Dla arkuszytolerancje są zgodne z Gwarancjami Płaskości Hardox® Klasa A, które oferują bardziej zawężone tolerancje w porównaniu z normą EN 10051. Dla arkuszy walcowanych na zimno tolerancje są zgodne z Gwarancjami Płaskości Hardox® Klasa B.

          Własności nawierzchni

          Zgodnie z EN 10163-2 Klasa A, Podklasa 1.

          Warunki dostawy

          Stan dostawy- po hartowaniu Q lub po hartowaniu i odpuszczaniu QT. Blachy Hardox® 450 dostarczane są z krawędziami ciętymi mechanicznie lub termicznie, a blachy o grubości przekraczającej 80 mm są dostarczane standardowo z brzegami naturalnymi. Arkusze Hardox® 450 standardowo dostarczane są z powierzchnią walcowaną i brzegami naturalnymi. Arkusze Hardox® 450 walcowane na zimno (0,80 - 2,10 mm) dostar-czane są z powierzchnią walcowaną na zimno.

          Warunki dostawy znaleźć można w broszurze Hardox® Guarantees lub na stronie www.ssab.com

          Zalecenia produkcyjne i inne

          Spawanie, gięcie i obróbka maszynowa

          Zalecenia można znaleźć w broszurach SSAB na stronie www.hardox.com lub skontaktować się ze wsparciem technicznym.

          Podatność blachy na gięcie jest zgodna z Gwarancjami Gięcia Hardox® Klasa F. W przypadku arkuszy, podatność na gięcie jest zgodna z Gwarancjami Gięcia Hardox® Klasa C - dla arkuszy walcowanych na zimno i Klasa B - dla arkuszy.

          Hardox® 450 i Hardox® 450 Tuf nie są przeznaczone do dalszej obróbki cieplnej. Swoje właściwości mechaniczne zawdzięczają hartowaniu, a w razie konieczności także następującemu po nim odpuszczaniu. Właściwości oferowane w czasie dostawy nie zostaną zachowane, jeśli materiał zostanie wystawiony na działanie temperatur powyżej 250oC.

          Podczas spawania, cięcia, szlifowania lub innych prac z tym produktem należy zachować odpowiednie środki ostrożności. Szlifowanie, zwłaszcza blach pokrytych podkładem, może spowodować zapylenie ze względu na dużą koncentrację cząsteczek.