Toolox® 44

Pobierz broszurę

Wybierz język

Get datasheet by email
Zamknij

Get datasheet by email

Na tej stronie

Opis produktu

Ulepszana cieplnie stal do produkcji matryc do wyciskania i elementów konstrukcyjnych.

Ulepszana cieplnie stal Toolox® 44 nadaje się na matryce do wyciskania i do produkcji elementów konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości. Posiada dobre właściwości warsztatowe.

Toolox® 44 jest ulepszaną cieplnie stalą konstrukcyjną i narzędziową. Pomimo wysokiej twardości, Toolox® 44 łączy możliwość bardzo dobrej obróbki mechanicznej ze stabilnością wymiarową podczas obróbki.

Jej twardość nominalna 450 HBW/45 HRC sprawia, że stal Toolox® 44 stanowi idealny wybór przy zapotrzebowaniu na formy i matryce. Wysoka czystość stali Toolox® 44 daje bardzo dobre możliwości polerowania, nadawania połysku A2 i charakterystycznej tekstury.

W zastosowaniach, które wymagają dodatkowej twardości powierzchni w celu przeciwdziałania jej zużywaniu, stal Toolox® 44 można azotować i stosować powłoki PVD, co pozwala dostosowywać właściwości form lub matryc do indywidualnych potrzeb. Obróbka powierzchni może być przeprowadzana pod warunkiem, że temperatura osadzania nie przekracza 590 °C (1094 °F).

Zakres wymiarowy

Stal Toolox® 44 jest dostępna w formie blach, w przedziale grubości 6.0 - 130.0 mm. Pozostałe wymiary mogą być dostępne na zamówienie.

Własności mechaniczne

Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
Wybierz kolumny do wyświetlenia
  Grubość
  (mmin)
  Twardość 1)
  (HBW)
  Granica plastyczności Rp0,2
  (min MPaksi)
  Wytrzymałość na rozciąganie Rm
  (min MPaksi)
  Wydłużenie A5
  (min %)
  6.0 - 130.00.236 - 5.118 410 - 475 1150166 1300188 8
  Porównaj parametry

  Wybierz jeden parametr do porównania

  Porównanie

   1) Twardość jest mierzona zgodnie z normą EN ISO 6506-1, na głębokości 0,5 – 2 mm od frezowanej powierzchni blachy.

   Udarność

   Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
   Wybierz kolumny do wyświetlenia
    Grubość
    (mmin)
    Minimalna udarność dla próbek poprzecznych do kierunku walcowania,
    Charpy V próbki 10x10 mm 1)
    6.0 - 130.00.236 - 5.118 18 J / 20 °C15 ft-lbs / 64 °F
    Porównaj parametry

    Wybierz jeden parametr do porównania

    Porównanie

     Grubość
     (mmin)
     6.0 - 130.00.236 - 5.118
     Minimalna udarność dla próbek poprzecznych do kierunku walcowania,
     Charpy V próbki 10x10 mm 1)
     18 J / 20 °C15 ft-lbs / 64 °F

     1) Jeśli nie uzgodniono inaczej, obowiązuje próba udarności na próbkach poprzecznych do kierunku walcowania, zgodna z EN 10 10025-6 opcja 30. Dla grubości pomiędzy 6.0 - 11.9 mm, stosowane są próbki Charpy V o mniejszych rozmiarach. Ustalona wartość minimalna jest wówczas proporcjonalna do przekroju poprzecznego próbki, w porównaniu do próbki o pełnym rozmiarze (10 x 10 mm).

      

      

      

     Badanie ultradźwiękowe

     Badanie ultradźwiękowe jest przeprowadzane zgodnie z: normą EN 10160 z dodatkowymi wymaganiami, zgodnie ze specyfikacją SSAB V6.

     Tolerancje

     Więcej informacji znaleźć można w broszurze Toolox® Guarantees oraz na stronie www.toolox.com.

     Grubość

     Tolerancje zgodne z Gwarancją Grubości Toolox®. Toolox® Gwarancją spełnia wymagania normy EN 10029 Klasa C, ale oferuje bardziej zawężone tolerancje.

     Długość i szerokość

     Tolerancje zgodne z EN 10029.

     Płaskość

     Tolerancje płaskości zgodnie z gwarancjami płaskości Toolox®, które są bardziej rygorystyczne niż EN 10029, klasa N (stal typu L).

     Własności nawierzchni

     Zgodnie z EN 10163-2 Klasa B, Podklasa 3.

     Warunki dostawy

     Hartowana i odpuszczana w temperaturze minimum 590 °C.

     Blachy dostarczane przez SSAB spełniają następujące wymagania:

     • są wolne od zgorzeliny.
     • nie są naprawiane przez spawanie. 

     Warunki dostawy znaleźć można w broszurze Toolox® Guarantees lub na stronie www.toolox.com.