Toolox® 44

Pobierz broszurę

Wybierz język

Get datasheet by email
Zamknij

Get datasheet by email

  Opis produktu

  Ulepszana cieplnie stal do produkcji matryc do wyciskania i elementów konstrukcyjnych.

  Ulepszana cieplnie stal Toolox® 44 nadaje się na matryce do wyciskania i do produkcji elementów konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości. Posiada dobre właściwości warsztatowe.

  Toolox® 44 jest ulepszaną cieplnie stalą konstrukcyjną i narzędziową. Pomimo wysokiej twardości, Toolox® 44 łączy możliwość bardzo dobrej obróbki mechanicznej ze stabilnością wymiarową podczas obróbki.

  Jej twardość nominalna 450 HBW/45 HRC sprawia, że stal Toolox® 44 stanowi idealny wybór przy zapotrzebowaniu na formy i matryce. Wysoka czystość stali Toolox® 44 daje bardzo dobre możliwości polerowania, nadawania połysku A2 i charakterystycznej tekstury.

  W zastosowaniach, które wymagają dodatkowej twardości powierzchni w celu przeciwdziałania jej zużywaniu, stal Toolox® 44 można azotować i stosować powłoki PVD, co pozwala dostosowywać właściwości form lub matryc do indywidualnych potrzeb. Obróbka powierzchni może być przeprowadzana pod warunkiem, że temperatura osadzania nie przekracza 590 °C (1094 °F).

  Zakres wymiarowy

  Stal Toolox® 44 jest dostępna w formie blach, w przedziale grubości 6.0 - 130.0 mm. Pozostałe wymiary mogą być dostępne na zamówienie.

  Własności mechaniczne

  Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
  Wybierz kolumny do wyświetlenia
   Grubość
   (mmin)
   Twardość 1)
   (HBW)
   Granica plastyczności Rp0,2
   (min MPaksi)
   Wytrzymałość na rozciąganie Rm
   (min MPaksi)
   Wydłużenie A5
   (min %)
   6.0 - 130.00.236 - 5.118 410 - 475 1150166 1300188 8
   Porównaj parametry

   Wybierz jeden parametr do porównania

   Porównanie

    1) Twardość jest mierzona zgodnie z normą EN ISO 6506-1, na głębokości 0,5 – 2 mm od frezowanej powierzchni blachy.

    Udarność

    Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
    Wybierz kolumny do wyświetlenia
     Grubość
     (mmin)
     Minimalna udarność dla próbek poprzecznych do kierunku walcowania,
     Charpy V próbki 10x10 mm 1)
     6.0 - 130.00.236 - 5.118 18 J / 20 °C15 ft-lbs / 64 °F
     Porównaj parametry

     Wybierz jeden parametr do porównania

     Porównanie

      Grubość
      (mmin)
      6.0 - 130.00.236 - 5.118
      Minimalna udarność dla próbek poprzecznych do kierunku walcowania,
      Charpy V próbki 10x10 mm 1)
      18 J / 20 °C15 ft-lbs / 64 °F

      1) Jeśli nie uzgodniono inaczej, obowiązuje próba udarności na próbkach poprzecznych do kierunku walcowania, zgodna z EN 10 10025-6 opcja 30. Dla grubości pomiędzy 6.0 - 11.9 mm, stosowane są próbki Charpy V o mniejszych rozmiarach. Ustalona wartość minimalna jest wówczas proporcjonalna do przekroju poprzecznego próbki, w porównaniu do próbki o pełnym rozmiarze (10 x 10 mm).

       

       

       

      Badanie ultradźwiękowe

      Badanie ultradźwiękowe jest przeprowadzane zgodnie z: normą EN 10 160 z dodatkowymi wymaganiami, zgodnie ze specyfikacją SSAB V6.

      Tolerancje

      Więcej informacji znaleźć można w broszurze Toolox® Guarantees oraz na stronie www.toolox.com.

      Grubość

      Tolerancje zgodne z Gwarancją Grubości Toolox®. Toolox® Gwarancją spełnia wymagania normy EN 10 029 Klasa C, ale oferuje bardziej zawężone tolerancje.

      Długość i szerokość

      Tolerancje zgodne z EN 10 029.

      Płaskość

      Tolerancje płaskości zgodnie z gwarancjami płaskości Toolox®, które są bardziej rygorystyczne niż EN 10 029, klasa N (stal typu L).

      Własności nawierzchni

      Zgodnie z EN 10163-2 Klasa B, Podklasa 3.

      Warunki dostawy

      Hartowana i odpuszczana w temperaturze minimum 590 °C.

      Blachy dostarczane przez SSAB spełniają następujące wymagania:

      • są wolne od zgorzeliny.
      • nie są naprawiane przez spawanie. 

      Warunki dostawy znaleźć można w broszurze Toolox® Guarantees lub na stronie www.toolox.com.