WeldCalc - trzecia generacja

WeldCalc 3.0 z SSAB zapewnia dostęp do wieloletniego doświadczenia i znajomości procesów spawania w formie interaktywnej aplikacji internetowej, która pomaga producentom optymalizować i dokumentować procesy spawania.

Dostęp do WeldCalc

W najnowszej, trzeciej wersji, dodano nowe możliwości i funkcjonalności, zachowując jednocześnie korzystne właściwości, jakie oferowała poprzednia wersja. Podczas rozwoju oprogramowania kładziemy duży nacisk na zapewnienie jego różnorodności odpowiedniej dla szerokiego zakresu spawania. Kluczowe kwestie programu mają na celu uzyskanie: 

  • Kalkulacji i optymalizacji bazujących na warunkach i wymaganiach użytkownika. Zawiera intuicyjny w użyciu interfejs dla wszystkich części WeldCalc, ułatwiający kalkulację i wykorzystanie wyników.
  • Łatwego dostępu do zaleceń i oszacowań procesów spawania określonych przez SSAB w celu pełnego wykorzystania potencjału WeldCalc. 
  • Możliwe jest określenie każdego parametru spawania w procesie. Możliwe jest wykonanie i pobranie pełnej dokumentacji kompletnego procesu spawania. Użytkownik może stworzyć własną bibliotekę wszystkich procesów spawania występujących w produkcji. 

WeldCalc 3.0 posiada ustawienia wstępne specjalnie dla gatunków Strenx i Hardox. Możliwe jest także uwzględnienie innych stali, takich jak Toolox i Armox. 
Oprogramowanie można pobrać, korzystając z linku po prawej stronie.

 

Jak działa WeldCalc

WeldCalc 3.0 składa się z pięciu różnych części. Dwie z nich, Calc i WPR, są odpowiednie dla każdego rodzaju spawania. 

Pozostałe trzy sekcje, pWPS, WPQR i WPS, dotyczą konstrukcji wymagających kwalifikacji technologii spawania. Proces ma zastosowanie w przypadku bardziej surowych wymagań dotyczących pewnych właściwości mechanicznych spawanych konstrukcji, takich jak osiągnięcie określonej minimalnej wytrzymałości lub udarności spoiny. Z reguły, wymagane właściwości w spawanej konstrukcji określają normy. Dla stali o wysokiej wytrzymałości większość kwalifikacji wykonywana jest zgodnie z normą europejską (EN). WelcCalc uwzględnia wszystkie odpowiednie wymagania norm według norm EN. Kwalifikacje technologii spawania są bardziej powszechne dla konstrukcji ze stali Strenx. Niemniej jednak, możliwe jest przeprowadzenie tego typu kwalifikacji dla wszystkich gatunków Hardox. 

Gdy pracujesz z WeldCalc, wybierz te sekcje, które odpowiadają Twojej sytuacji spawania. Mają one na celu:  

  • Calc: Stworzenie własnego laboratorium spawalniczego dla Twoich konkretnych potrzeb. Tutaj użytkownik może wypróbować i dowolnie eksperymentować z różnymi rodzajami spawania.
  • WPR (Welding Procedure Record):Optymalizację spawania w oparciu o wymagania określone przez użytkownika.  Warunki te są dokumentowane, a spawacz musi ich przestrzegać.
  • pWPS (Preliminary Welding Procedure Specification): Wykonanie pierwszej części kwalifikacji technologii spawania. Tutaj określana jest konfiguracja spoin wraz z technologią spawania do kwalifikacji. Na podstawie tej informacji spawacz spawa próbkę do oceny.
  • WPQR (Welding Procedure Qualification Record): Wykonanie drugiej części kwalifikacji technologii spawania. Ten dokument stanowi zapis wszystkich dokładnych parametrów spawania ważnych dla wykonania pWPS. Następnie przeprowadzane są próby mechaniczne i nieniszczące, a ich wyniki zapisywane. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, WPQR zostaje zatwierdzony.
  • WPS (Welding Procedure Specification): określenie trzeciej i wykonanie ostatniej części procedury kwalifikacyjnej. Może zostać wydana, jeśli zatwierdzono WPQR. W tym dokumencie określone są dla spawaczy zatwierdzone warunki spawania dla spawania produkcyjnego. Warunki te bazują na ustawieniach parametrów zatwierdzonych przez WPQR. 

W każdej z pięciu części WeldCalc użytkownik określa warunki i wymagania dla konstrukcji, która ma być spawana. W oparciu o konkretną sytuację spawania w WeldCalc obliczany jest zakres tolerancji zewnętrznych. Pokazuje on dopuszczalną rozpiętość energii liniowej oraz temperatur wstępnego podgrzewania/międzyprzejściowych. Dla wszystkich części z wyjątkiem WPQR, użytkownik określa swoje przedziały kluczowych parametrów spawania. Na podstawie tych informacji WeldCalc oblicza zakres tolerancji wewnętrznych dla procesu spawania. Dla optymalnych warunków, kompletny zakres tolerancji wewnętrznych musi znajdować się wewnątrz zakresu tolerancji zewnętrznych. 

 

Kolejne cechy i zalety WeldCalc 3.0

  • Aplikacja korzysta ze ściślejszej komunikacji w sprawie kluczowych kwestii technologii spawania pomiędzy technikami, spawaczami i inżynierami w zakładzie klienta.
  • Oparta na internecie i zawsze aktualna.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą na smartfonie, wypróbuj aplikację mobilną !

weldcalc

WeldCalc

Aby uzyskać dostęp do WeldCalc 3.0, należy się zarejestrować, podając swoje dane kontaktowe w formularzu poniżej.

Prosze o kontakt dział sprzedaży