WearCalc -zwiększ maksymalnie odporność sprzętu na ścieranie i oblicz oszczędności

WearCalc™ 3.1.0 łatwo podejmuje trudne decyzje o wyborze właściwej blachy trudnościeralnej.

Dostęp do WearCalc

Oblicz ścieranie, wzrost ładowności i trwałości użytkowej - szybko i łatwo.

Przypuszczalnie znasz powiedzenie, że jeśli czegoś nie możesz zmierzyć, to nie możesz tego poprawić. WearCalc, aplikacja dostępna w wersji mobilnej i stacjonarnej, pomaga wybrać produkt i podsumować korzyści wynikające z przejścia na trudnościeralną blachę Hardox®.

Najlepsza ochrona Twojego sprzętu przed ścieraniem

Najlepsza ochrona Twojego sprzętu przed ścieraniem zaczyna się od wyboru właściwej blachy trudnościeralnej. Ponieważ Twój sprzęt codziennie ciężko pracuje, zastanawiasz się pewnie, ile może znieść, czy wybrałeś dobre materiały i gatunki stali, i czy jest to opłacalna inwestycja.

WearCalc - oferowane bez opłat klientom SSAB nabywającym blachy trudnościeralne - umożliwia szybką i prostą kalkulację względnego okresu użytkowania wszystkich gatunków blach Hardox®, abyś mógł wybrać najlepszą blachę dla swoich potrzeb.

Możesz otrzymać WearCalc jako aplikację mobilną lub bogato wyposażoną wersję stacjonarną, która oferuje pełen potencjał kalkulacji trwałości użytkowej takich sprzętów jak wywrotki i przyczepy, jak również wylicza ścieranie ślizgowe, uderzeniowe i erozyjne.

Pełna wersja stacjonarna

  • Poprawne działanie w Twojej przeglądarce
  • Obejmuje ścieranie ślizgowe, uderzeniowe i erozyjne
  • Zaawansowane kalkulacje dla wywrotek i przyczep
  • Wyniki prezentowane są w łatwej do odczytania tabeli
  • Algorytm bierze pod uwagę wymiar, kształt, kąt uderzenia oraz szybkość pojazdu.
  • Generator raportów tworzy raport z danymi wejściowymi i tabelą wyników
  • Raport można zapisać, podzielić się nim ze współpracownikami lub edytować w Microsoft Word.
  • Dostępna w 11 językach

Przewidywane zużycie dla optymalnej odporności na ścieranie

WearCalc to doskonałe narzędzie prognozujące, które oblicza ścieranie uderzeniowe, ślizgowe i erozyjne, a także pomaga optymalizować wybór stali trudnościeralnej pod kątem najlepszej odporności na ścieranie.

ŚCIERANIE UDERZENIOWE

Ścieranie uderzeniowe jest powszechne w budownictwie, górnictwie, robotach ziemnych, gdzie duże ilości kruszywa skalnego są na przemian ładowane i rozładowywane. Powtarzalne uderzenia skał generują duże problemy ze ścieraniem, ograniczając czas użytkowania sprzętu.

Model ścierania uderzeniowego bierze pod uwagę kąt uderzenia, rozmiar materiału ściernego oraz skład mineralny kruszywa skalnego.

ŚCIERANIE ŚLIZGOWE

Ścieranie ślizgowe pojawia się, gdy materiał ścierny ślizga się po powierzchni stali, np. podczas rozładunku wywrotki górniczej.

Model ścieralności ślizgowej opiera się na dwóch krzywych reprezentujących typy uszkodzeń powierzchni, plastyczne lub cięcia. Stosunek twardości stali do twardości materiału ściernego decyduje o mechanizmie uszkodzeń, a przez to o względnym okresie użytkowania.

ŚCIERANIE EROZYJNE

Ścieranie erozyjne (lub erozja) pojawia się, gdy cząsteczki uderzają o powierzchnię ze względnie dużą prędkością.

Ścieranie erozyjne może pojawić się w oddzielaczach odśrodkowych, wentylatorach, wewnątrz ostrych kątów w rurach, w sprzęcie do śrutowania i piaskowania oraz w innych podobnych miejscach, gdzie występuje względnie duży ruch między metalem a cząsteczkami.

Kąt uderzenia i prędkość cząsteczek to niektóre z parametrów, które wpływają na względny czas użytkowania stali w warunkach zużycia erozyjnego.

Wywrotki i przyczepy

Model został opracowany dla szacowania trwałości użytkowej wywrotek transportujących różne materiały ścierne. Model bazuje na pomiarach w terenie dla różnych typów wywrotek pracujących w odmiennych warunkach i z różnymi rodzajami kruszywa skalnego. W celu zrozumienia rozkładu ścierania w wywrotkach i wpływu projektu na ścieranie wykonano symulacje obiegu. Połączenie ich w algorytm umożliwia tworzenie indywidualnych projektów wywrotek w zależności od sytuacji.

Górnictwo

W celu optymalizacji pakietu okładzin dla wywrotki górniczej pod kątem odporności na ścieranie i masy, WearCalc oferuje unikalne narzędzie, które umożliwia zrozumienie ścierania w różnych miejscach skrzyni wywrotki. Łącząc różne gatunki i grubości stali trudnościeralnych, możesz od razu zobaczyć wpływa tych czynników na trwałość użytkową pojazdu. Zwiększa to produktywność w kopalni - i pomaga kontrolować koszty. Model bazuje na pomiarach w terenie oraz zaawansowanych symulacjach w celu prognozowania trwałości użytkowej pakietu okładzin dla skrzyni wywrotki.

WearCalc calculator app or desktop version for calculating equipment wear and service life.

WearCalc

Aby uzyskać dostęp do WearCalc 3.1.0, należy się zarejestrować, podając swoje dane kontaktowe w formularzu poniżej.

Prosze o kontakt dział sprzedaży