Hardox® 500 Tuf

Pobierz broszurę

Wybierz język

Get datasheet by email
Close

Get datasheet by email

  Opis produktu

  Przedstawiamy nową generację trudnościeralnych blach Hardox®.

  Trudnościeralna blacha Hardox® 500 Tuf to najnowszy produkt w rodzinie Hardox®. Oferuje wysoką wytrzymałość, ekstremalną twardość i gwarantowaną udarność w jednej i tej samej blasze trudnościeralnej. Hardox® 500 Tuf łączy w sobie najlepsze własności Hardox® 450 i Hardox® 500. Efektem jest blacha trudnościeralna, która nie ma konkurencji na rynku.

  Zakres wymiarowy

  Hardox® 500 Tuf jest dostępna w postaci blach grubych o grubościach od 4.0 do 25.4 mm oraz arkuszy o grubościach od 3.0 do 6.5 mm. Więcej informacji na temat wymiarów znajduje się w przedstawionych zakresach wymiarów produktów.

  Własności mechaniczne

  Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
  Wybierz kolumny do wyświetlenia
   Produkt Grubość
   (mm)
   Twardość 1)
   (HBW)
   Typowa granica plastyczności
   (MPa), Niegwarantowane
   Hardox® 500 Tuf Arkusz 3.0 - 6.5 470 - 505 1250
   Hardox® 500 Tuf Blachy grube 4.0 - 25.4 470 - 505 1250
   Porównaj parametry

   Wybierz jeden parametr do porównania

   Porównanie

    1) Twardość w jednostkach Brinella, HBW, zgodnie z normą EN ISO 6506-1, na głębokości 0,5 – 3 mm od frezowanej powierzchni. Przynajmniej jedna próbka na wytop i 40 ton. Nominalna grubość dostarczonych blach nie będzie odbiegać więcej niż +/- 15 mm od grubości próbki testowej użytej do pomiarów twardości. Brinella jest zgodny z normą EN ISO 6506-1 dla każdego egzemplarza / kręgu do obróbki cieplnej. Twardość mierzy się na frezowanej powierzchni 0.3 - 2 mm poniżej powierzchni.

    Hardox® jest stalą hartowaną na przekroju. Minimalna twardość rdzenia wynosi 90% gwarantowanej minimalnej twardości powierzchni. 

    Udarność

    Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
    Wybierz kolumny do wyświetlenia
     Produkt Próbka poprzeczna do kierunku walcowania, gwarantowana udarność,
     Charpy V, próbka 10 x 10 mm 1)
     Hardox® 500 Tuf Blachy grube 27 J / -20 °C
     Hardox® 500 Tuf Arkusz 27 J / -40 °C
     Porównaj parametry

     Wybierz jeden parametr do porównania

     Porównanie

      Produkt
      Hardox® 500 Tuf Blachy grube
      Próbka poprzeczna do kierunku walcowania, gwarantowana udarność,
      Charpy V, próbka 10 x 10 mm 1)
      27 J / -20 °C
      Produkt
      Hardox® 500 Tuf Arkusz
      Próbka poprzeczna do kierunku walcowania, gwarantowana udarność,
      Charpy V, próbka 10 x 10 mm 1)
      27 J / -40 °C

      1) Próby udarności przeprowadza się dla grubości ≥ 6 mm dla blacha gruba i ≥ 3 mm dla arkusz. Dla grubości od 3 do 11,9 mm, stosowane są próbki Charpy V o mniejszych rozmiarach. Ustalona wartość minimalna jest proporcjonalna do przekroju poprzecznego próbki, w porównaniu do próbki o pełnym rozmiarze (10 x 10 mm). Próba udarności zgodnie z ISO EN 148 na wytop i grupę grubości. Średnia z trzech prób.

      Skład chemiczny (analiza w kadzi)

      Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
      Wybierz kolumny do wyświetlenia
       C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       0.30 0.70 1.60 0.020 0.010 1.50 1.50 0.60 0.005
       Porównaj parametry

       Wybierz jeden parametr do porównania

       Porównanie

        Stal z rozdrobnionym ziarnem. *) Dodatki stopowe.

        Równoważnik węgla CET(CEV)

        Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
        Wybierz kolumny do wyświetlenia
         Rodzaj produktu Arkusz Blachy grube Blachy grube
         Grubość (mm) 3.0 - 6.5 4.0 - 16.0 16.1 - 25.4
         Max CET(CEV) (0.54) (0.54) (0.55)
         CET(CEV) Typowy 0.30 (0.40) 0.36 (0.52) 0.37 (0.53)
         Porównaj parametry

         Wybierz jeden parametr do porównania

         Porównanie

          CET and CEV formula

          Tolerancje

          Więcej informacji można znaleźć w broszurze SSAB Hardox® Guarantees.

          Grubość

          Tolerancje zgodne z Gwarancjami Grubości Hardox®. Gwarancje Hardox® spełniają wymagania normy EN 10029 Klasa A, ale oferują bardziej zawężone tolerancje dla blach grubych i ½ EN 10051 dla arkuszy.

          Długość i szerokość

          Zgodne z programem produkcji SSAB. Dla blach grubych, tolerancje są zgodne z normami SSAB dla brzegów naturalnych lub tolerancje, które odpowiadają normie EN 10029. Dla arkuszy, tolerancje są zgodne z normą EN 10051, bardziej zawężone tolerancje dostępne na życzenie.

          Kształt

          Tolerancje są zgodne z normą EN 10029 dla blach grubych i normą EN 10051 dla arkuszy.

          Płaskość

          Tolerancje dla blach grubych są zgodne z Gwarancjami Płaskości Hardox® Klasa D, które są bardziej surowe od normy EN 10029. Dla arkuszytolerancje są zgodne z Gwarancjami Płaskości Hardox® Klasa A, które oferują bardziej zawężone tolerancje w porównaniu z normą EN 10051.

          Własności nawierzchni

          Zgodnie z EN 10163-2 Klasa A, Podklasa 1.

          Warunki dostawy

          Stan dostawy- po hartowaniu Q lub po hartowaniu i odpuszczaniu QT. Blachy dostarczane są z krawędziami ciętymi mechanicznie lub termicznie. Arkusze dostar- czane są standardowo z powierzchnią walcowaną i brzegami naturalnymi.

          Warunki dostawy znaleźć można w broszurze Hardox® Guarantees lub na stronie www.ssab.com

          Zalecenia produkcyjne i inne

          Spawanie, gięcie i obróbka maszynowa

          Zalecenia można znaleźć w broszurach SSAB na stronie www.hardox.com lub skontaktować się ze wsparciem technicznym.

          Podatność blachy na gięcie jest zgodna z Gwarancjami Gięcia Hardox® Klasa F. W przypadku arkuszy, podatność na gięcie jest zgodna z Gwarancjami Gięcia Hardox® Klasa B.

          Hardox® wear plate nie jest przeznaczona do dalszej obróbki cieplnej. Swoje właściwości mechaniczne zawdzięcza hartowaniu, a w razie konieczności także następującemu po nim odpuszczaniu. Właściwości oferowane w czasie dostawy nie zostaną zachowane, jeśli materiał zostanie wystawiony na działanie temperatur powyżej 250oC .

          Podczas spawania, cięcia, szlifowania lub innych prac z tym produktem należy zachować odpowiednie środki ostrożności. Szlifowanie, zwłaszcza blach pokrytych podkładem, może spowodować zapylenie ze względu na dużą koncentrację cząsteczek.