Hardox® 500 Tuf

Pobierz broszurę

Wybierz język

Get datasheet by email
Zamknij

Get datasheet by email

  Opis produktu

  Przedstawiamy nową generację trudnościeralnych blach Hardox®.

  Trudnościeralna blacha Hardox® 500 Tuf to najnowszy produkt w rodzinie Hardox®. Oferuje wysoką wytrzymałość, ekstremalną twardość i gwarantowaną udarność w jednej i tej samej blasze trudnościeralnej. Hardox® 500 Tuf łączy w sobie najlepsze własności Hardox® 450 i Hardox® 500. Efektem jest blacha trudnościeralna, która nie ma konkurencji na rynku.

  Zakres wymiarowy

  Hardox® 500 Tuf jest dostępna w postaci blach grubych o grubościach od 4.0 do 25.4 mm oraz arkuszy o grubościach od 3.0 do 6.5 mm. Więcej informacji na temat wymiarów znajduje się w przedstawionych zakresach wymiarów produktów.

  Własności mechaniczne

  Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
  Wybierz kolumny do wyświetlenia
   Produkt Grubość
   (mmin)
   Twardość 1)
   (HBW)
   Typowa granica plastyczności
   (MPaksi), Niegwarantowane
   Hardox® 500 Tuf Arkusz 3.0 - 6.50.118 - 0.256 475 - 505 1250181
   Hardox® 500 Tuf Blachy grube 4.0 - 25.40.157 - 1.000 475 - 505 1250181
   Porównaj parametry

   Wybierz jeden parametr do porównania

   Porównanie

    1) Twardość w jednostkach Brinella, HBW, zgodnie z normą EN ISO 6506-1, na głębokości 0,5 – 3 mm od frezowanej powierzchni. Przynajmniej jedna próbka na wytop i 40 ton. Nominalna grubość dostarczonych blach nie będzie odbiegać więcej niż +/- 15 mm od grubości próbki testowej użytej do pomiarów twardości. Brinella jest zgodny z normą EN ISO 6506-1 dla każdego egzemplarza / kręgu do obróbki cieplnej. Twardość mierzy się na frezowanej powierzchni 0.3 - 2 mm poniżej powierzchni.

    Hardox® jest stalą hartowaną na przekroju. Minimalna twardość rdzenia wynosi 90% gwarantowanej minimalnej twardości powierzchni. 

    Udarność

    Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
    Wybierz kolumny do wyświetlenia
     Produkt Próbka poprzeczna do kierunku walcowania, gwarantowana udarność,
     Charpy V, próbka 10 x 10 mm 1)
     Hardox® 500 Tuf Arkusz 27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F
     Hardox® 500 Tuf Blachy grube 27 J / -20 °C20 ft-lbs / -4 °F
     Porównaj parametry

     Wybierz jeden parametr do porównania

     Porównanie

      Produkt
      Hardox® 500 Tuf Arkusz
      Próbka poprzeczna do kierunku walcowania, gwarantowana udarność,
      Charpy V, próbka 10 x 10 mm 1)
      27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F
      Produkt
      Hardox® 500 Tuf Blachy grube
      Próbka poprzeczna do kierunku walcowania, gwarantowana udarność,
      Charpy V, próbka 10 x 10 mm 1)
      27 J / -20 °C20 ft-lbs / -4 °F

      1) Próby udarności przeprowadza się dla grubości ≥ 6 mm dla blacha gruba i ≥ 3 mm dla arkusz. Dla grubości od 3 do 11,9 mm, stosowane są próbki Charpy V o mniejszych rozmiarach. Ustalona wartość minimalna jest proporcjonalna do przekroju poprzecznego próbki, w porównaniu do próbki o pełnym rozmiarze (10 x 10 mm). Próba udarności zgodnie z ISO EN 148 na wytop i grupę grubości. Średnia z trzech prób.

      Skład chemiczny (analiza w kadzi)

      Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
      Wybierz kolumny do wyświetlenia
       C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       0.30 0.70 1.60 0.020 0.010 1.50 1.50 0.60 0.005
       Porównaj parametry

       Wybierz jeden parametr do porównania

       Porównanie

        Stal z rozdrobnionym ziarnem. *) Dodatki stopowe.

        Równoważnik węgla CET(CEV)

        Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
        Wybierz kolumny do wyświetlenia
         Rodzaj produktu Arkusz Blachy grube Blachy grube
         Grubość (mmin) 3.0 - 6.50.118 - 0.256 4.0 - 16.00.157 - 0.630 16.1 - 25.40.634 - 1.000
         Max CET(CEV) 0.38 (0.54) 0.38 (0.54) 0.39 (0.55)
         CET(CEV) Typowy 0.30 (0.40) 0.36 (0.52) 0.37 (0.53)
         Porównaj parametry

         Wybierz jeden parametr do porównania

         Porównanie

          CET and CEV formula

          Tolerancje

          Więcej informacji można znaleźć w broszurze SSAB Hardox® Guarantees.

          Grubość

          Tolerancje zgodne z Gwarancjami Grubości Hardox®. Gwarancje Hardox® spełniają wymagania normy EN 10029 Klasa A, ale oferują bardziej zawężone tolerancje dla blach grubych i ½ EN 10051 dla arkuszy.

          Długość i szerokość

          Zgodne z programem produkcji SSAB. Dla blach grubych, tolerancje są zgodne z normami SSAB dla brzegów naturalnych lub tolerancje, które odpowiadają normie EN 10029. Dla arkuszy, tolerancje są zgodne z normą EN 10051, bardziej zawężone tolerancje dostępne na życzenie.

          Kształt

          Tolerancje są zgodne z normą EN 10029 dla blach grubych i normą EN 10051 dla arkuszy.

          Płaskość

          Tolerancje dla blach grubych są zgodne z Gwarancjami Płaskości Hardox® Klasa D, które są bardziej surowe od normy EN 10029. Dla arkuszytolerancje są zgodne z Gwarancjami Płaskości Hardox® Klasa A, które oferują bardziej zawężone tolerancje w porównaniu z normą EN 10051.

          Własności nawierzchni

          Zgodnie z EN 10163-2 Klasa A, Podklasa 1.

          Warunki dostawy

          Stan dostawy- po hartowaniu Q lub po hartowaniu i odpuszczaniu QT. Blachy dostarczane są z krawędziami ciętymi mechanicznie lub termicznie. Arkusze dostar- czane są standardowo z powierzchnią walcowaną i brzegami naturalnymi.

          Warunki dostawy znaleźć można w broszurze Hardox® Guarantees lub na stronie www.ssab.com

          Zalecenia produkcyjne i inne

          Spawanie, gięcie i obróbka maszynowa

          Zalecenia można znaleźć w broszurach SSAB na stronie www.hardox.com lub skontaktować się ze wsparciem technicznym.

          Podatność blachy na gięcie jest zgodna z Gwarancjami Gięcia Hardox® Klasa F. W przypadku arkuszy, podatność na gięcie jest zgodna z Gwarancjami Gięcia Hardox® Klasa B.

          Hardox® wear plate nie jest przeznaczona do dalszej obróbki cieplnej. Swoje właściwości mechaniczne zawdzięcza hartowaniu, a w razie konieczności także następującemu po nim odpuszczaniu. Właściwości oferowane w czasie dostawy nie zostaną zachowane, jeśli materiał zostanie wystawiony na działanie temperatur powyżej 250oC .

          Podczas spawania, cięcia, szlifowania lub innych prac z tym produktem należy zachować odpowiednie środki ostrożności. Szlifowanie, zwłaszcza blach pokrytych podkładem, może spowodować zapylenie ze względu na dużą koncentrację cząsteczek.