Toolox® 33

Pobierz broszurę

Wybierz język

Get datasheet by email
Zamknij

Get datasheet by email

Na tej stronie

Opis produktu

Ulepszana cieplnie, wyjątkowo czysta stal narzędziowa i konstrukcyjna

Toolox® 33 jest stalą ulepszaną cieplnie nadającą się na narzędzia i elementy konstrukcyjne. Posiada ona dobrą stabilność wymiarową po obróbce maszynowej.

Dostarczana w stanie po hartowaniu i odpuszczaniu, Toolox® 33 cechuje się wysoką udarnością i bardzo niskimi naprężeniami szczątkowymi, co pomaga uzyskiwać dobrą stabilność wymiarową po obróbce maszynowej. Toolox® 33 nadaje się na formyi matryce, a także na narzędzia i elementy konstrukcyjne. Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod obróbki powierzchni, można znacznie wydłużyć okres użytkowania posiadanych narzędzi i elementów.

Zakres wymiarowy

Stal Toolox® 33 jest dostępna w formie blach, w przedziale grubości 6.0 - 130.0 mm. Pozostałe wymiary mogą być dostępne na zamówienie.

Własności mechaniczne

Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
Wybierz kolumny do wyświetlenia
  Grubość
  (mmin)
  Twardość 1)
  (HBW)
  Granica plastyczności Rp0,2
  (min MPaksi)
  Wytrzymałość na rozciąganie Rm
  (min MPaksi)
  Wydłużenie A5
  (min %)
  6.0 - 130.00.236 - 5.118 275 - 325 700101 800116 10
  Porównaj parametry

  Wybierz jeden parametr do porównania

  Porównanie

   1) Twardość jest mierzona zgodnie z normą EN ISO 6506-1, na głębokości 0,5 – 2 mm od frezowanej powierzchni blachy.

   Udarność

   Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
   Wybierz kolumny do wyświetlenia
    Grubość
    (mmin)
    Minimalna udarność dla próbek poprzecznych do kierunku walcowania,
    Charpy V próbki 10x10 mm 1)
    6.0 - 130.00.236 - 5.118 35 J / 20 °C26 ft-lbs / 68 °F
    Porównaj parametry

    Wybierz jeden parametr do porównania

    Porównanie

     Grubość
     (mmin)
     6.0 - 130.00.236 - 5.118
     Minimalna udarność dla próbek poprzecznych do kierunku walcowania,
     Charpy V próbki 10x10 mm 1)
     35 J / 20 °C26 ft-lbs / 68 °F

     1) Jeśli nie uzgodniono inaczej, obowiązuje próba udarności na próbkach poprzecznych do kierunku walcowania, zgodna z EN 10 10025-6 opcja 30. Dla grubości pomiędzy 6.0 - 11.9 mm, stosowane są próbki Charpy V o mniejszych rozmiarach. Ustalona wartość minimalna jest wówczas proporcjonalna do przekroju poprzecznego próbki, w porównaniu do próbki o pełnym rozmiarze (10 x 10 mm).

      

      

      

     Badanie ultradźwiękowe

     Badanie ultradźwiękowe jest przeprowadzane zgodnie z: normą EN 10 160 z dodatkowymi wymaganiami, zgodnie ze specyfikacją SSAB V6.

     Tolerancje

     Więcej informacji znaleźć można w broszurze Toolox® Guarantees oraz na stronie www.toolox.com.

     Grubość

     Tolerancje zgodne z Gwarancją Grubości Toolox®. Toolox® Gwarancją spełnia wymagania normy EN 10 029 Klasa C, ale oferuje bardziej zawężone tolerancje.

     Długość i szerokość

     Tolerancje zgodne z EN 10 029.

     Płaskość

     Tolerancje płaskości zgodnie z gwarancjami płaskości Toolox®, które są bardziej rygorystyczne niż EN 10 029, klasa N (stal typu L).

     Własności nawierzchni

     Zgodnie z EN 10163-2 Klasa B, Podklasa 3.

     Warunki dostawy

     Hartowana i odpuszczana w temperaturze minimum 590 °C.

     Blachy dostarczane przez SSAB spełniają następujące wymagania:

     • są wolne od zgorzeliny.
     • nie są naprawiane przez spawanie. 

     Warunki dostawy znaleźć można w broszurze Toolox® Guarantees lub na stronie www.toolox.com.