Od lewej: Helena Theander, Eva Petursson, Emil Källström i Hans Pehrson.

"Dzięki międzybranżowej współpracy badawczej, SSAB jest na drodze do eliminacji około 90% emisji dwutlenku węgla z produkcji stali. Naturalnie dążymy również do eliminacji pozostałej części i robimy to poprzez współpracę w projektach takich jak Mission 0 House," mówi Eva Petursson, Dyrektor ds. Badań i Innowacji w SSAB. 

Mission 0 House to pilotażowa inicjatywa, w której szereg głównych podmiotów rynkowych dąży do ugruntowania swojej pozycji jako pionierów w zakresie materiałów i produkcji, w których wyeliminowane będą w przyszłości emisje gazów cieplarnianych.

"Aby uzyskać w pełni zrównoważony łańcuch wartości, kluczowa jest współpraca wszystkich stron. Biorąc pod uwagę naszą ambicję bycia najbardziej ekologiczną na świecie firmą chemiczną, jesteśmy dumni z uczestnictwa w projekcie Mission 0 House wraz z innymi firmami, które mają takie same ambicje w swoich branżach," mówi Emil Källström, Prezes Sekab. 

Gromadząc razem naukowców i inżynierów ds. materiałów i produktów, projekt ma na celu opracowanie całkowicie neutralnych klimatycznie materiałów dla przyszłych pokoleń. Koncepcja zakłada, że Mission O House powstanie w Göteborgu, w Szwecji.

"MIssion O House stwarza nam unikalną możliwość wspólnego skoncentrowania się na rozwoju rozwiązań eliminujących przyszłe emisje gazów cieplarnianych. Tworząc platformę, w ramach której mogą współpracować naukowcy i inżynierowie, jesteśmy przekonani, że możemy kreować potrzebne w przyszłości innowacje z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów wolnych od emisji gazów cieplarnianych," mówi Hans Pehrson z Polestar, który kieruje bieżącymi pracami w Mission 0 House. 

Mission 0 House w początkowym etapie skoncentruje się na tworzeniu warunków dla długofalowych inicjatyw strategicznych, w ramach których współdziałać będą producenci, dostawcy materiałów i naukowcy. Realizowane będą konkretne projekty rozwojowe w celu wymiany wiedzy i umiejętności między różnymi sektorami. 

Projekt pilotażowy, finansowany przez jego uczestników oraz szwedzką agencję ds. innowacji Vinnova, stanowi przyczynek do przyszłego większego konsorcjum uwzględniającego więcej udziałowców długoterminowej inicjatywy.

“Eliminacja gazów cieplarnianych wymaga identyfikacji i rozwiązania problemów, do czego potrzebna jest nowa wiedza, innowacyjne technologie i szybkie wdrożenia. Razem możemy zrobić różnicę! " mówi Helena Theander, Kierownik ds. Badań Strategicznych i Innowacji w Lindholmen Science Park. 

Fakty o Mission 0 House

Nazwa projektu: Projekt przygotowawczy utworzenia Mission 0 House 
Lider projektu: Polestar Performance AB 
Partnerzy projektu: Boliden, Borgstena, Lindholmen Science Park, Polestar, Sekab, SKF, SSAB, Stora Enso, Volvo Cars 
Łączne finansowanie: SEK 22,869,546, z tego przydzielone fundusze z Vinnova to SEK 12,957,650 oraz SEK 1,494,050 z VGR, a pozostała część od partnerów branżowych.

 
Link do strony:  Mission 0 House | Lindholmen Science Park