”SSAB będzie oferować na rynku pozbawione paliw kopalnych produkty stalowe już w 2026 roku. Dążymy do nawiązania współpracy z naszymi klientami podzielającymi nasze cele tak, by mogli oni jako pierwsi na świecie stosować stal wyprodukowaną bez wykorzystania paliw kopalnych w swoich własnych produktach,” mówi Martin Lindqvist, prezes SSAB.

Niedawno ogłoszono, że inicjatywa HYBRIT, której jednym z właścicieli jest SSAB, zintensyfikuje swoje działania i SSAB będzie w stanie dostarczać stal bez paliw kopalnych już w 2026 roku. 
Zgodnie z ogólnoświatowymi ambicjami SSAB, spółka przewiduje, że jej zakłady zlokalizowane w stanie Iowa w Stanach Zjednoczonych wykorzystujące piece łukowe (eng. electric arc furnace - EAF), będą w całości zasilane energią odnawialną do 2022 roku. Spółka będzie również w stanie oferować bazujące na rudzie żelaza produkty stalowe niezawierające paliw kopalnych, poczynając już od  2026 roku, dzięki koncepcji wykorzystania żelaza gąbczastego rozwijanej w ramach inicjatywy HYBRIT w Szwecji.

Fakt, że SSAB już teraz zamierza zaangażować klientów w swoje plany przejścia na całkowicie nową technologię produkcji stali stanowi naturalny krok w ambitnych dążeniach firmy do szybszej eliminacji paliw kopalnych z własnych procesów.

“Utworzenie całkowicie nowego rynku dla produktów bez paliw kopalnych potrwa, dlatego musimy zacząć działać już dzisiaj. Wspólnie z naszymi klientami będziemy pracować nad opracowaniem skutecznych modeli biznesowych dla wdrożenia produktów niezawierających paliw kopalnych już w 2026 roku."

“Stal niewykorzystująca w produkcji paliw kopalnych pomoże również innym sektorom przemysłu takim jak motoryzacja, transport i budownictwo w eliminacji paliw kopalnych.  Razem będziemy w stanie oferować klientom końcowym łańcuch wartości w całości pozbawiony paliw kopalnych, od kopalni aż po produkt końcowy,” mówi Martin Lindqvist. 

W 2016 roku firma SSAB wspólnie z LKAB i Vattenfall wdrożyły inicjatywę HYBRIT mającą na celu zastąpienie węgla i koksu, stosowanych jako reduktory w produkcji stali, wodorem.  Od tego czasu zainteresowanie stalą niezawierającą paliw kopalnych gwałtownie wzrosło. We wrześniu Martin Lindqvist, reprezentujący jedyną na zgromadzeniu spółkę stalową, został zaproszony do udziału w UN Climate Action Summit w Nowym Jorku, by rozmawiać o czymś, co dotąd wydawało się niemożliwe, czyli zerowej emisji gazów cieplarnianych w branży stalowej. 

“Chcemy pokazać, że zmiana w przemyśle stalowym jest nie tylko możliwa, ale wręcz konieczna. Jestem przekonany, że gdy pokażemy drogę, pójdą nią także inni,” mówi Martin Lindqvist. 
Branża stalowa odpowiada za około 7% globalnych emisji dwutlenku węgla.  W Szwecji produkcja stali generuje 10% emisji, a w Finlandii 7%. Technologia polegająca na użyciu wodoru zamiast węgla koksowniczego do redukcji rudy żelaza jest znana, ale nigdy wcześniej nie została z powodzeniem sprawdzona na skalę przemysłową. HYBRIT buduje właśnie zakład pilotażowy do produkcji żelaza gąbczastego (DRI) na terenie huty SSAB w Luleå, który zacznie działać latem 2020 roku.

“Rozwój technologiczny idzie już pełną parą.  Dzięki zmianie technologii, która pozostawała praktycznie nienaruszona przez blisko tysiąc lat, wyeliminujemy w zasadzie wszystkie emisje dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych.  Do tej pory, CO2 stanowił nieunikniony produkt uboczny w produkcji stali z rudy żelaza.  Dzięki technologii HYBRIT, jedyną emisją będzie woda,” mówi Martin Pei, dyrektor ds. technicznych w SSAB i przewodniczący rady HYBRIT Development. 

Spółki SSAB, LKAB i Vattenfall, twórcy inicjatywy HYBRIT, zdecydowały o zainwestowaniu łącznie około 1,7 mld SEK, a Szwedzka Agencja Energetyczna zagwarantowała wsparcie rządowe w kwocie 599 mln SEK. 

Ponadto, firma SSAB podjęła decyzję o wymianie dwóch tradycyjnych wielkich pieców w Oxelösund na piece EAF w 2025 roku. W ten sposób wyeliminowana zostanie większość emisji dwutlenku węgla w SSAB Oxelösund. Zmiana technologii na piece łukowe stanowi konieczny krok, by móc wykorzystywać żelazo gąbczaste z zakładu pilotażowego HYBRIT, który zacznie działać w tym samym czasie. 

“Zamierzamy stopniowo przekształcać cały łańcuch produkcji aż po gotową stal w naszych zakładach w Szwecji, Finlandii i USA.  Naszym celem jest to, by cała spółka była wolna od paliw kopalnych najpóźniej w 2045 roku,” mówi Martin Pei.


Dodatkowych informacji udziela: 
Mia Widell, Press Relations Manager, [email protected], tel: +46 76 527 2501