Nowe pokolenia rolników są lepiej wykształcone i korzystają z różnych źródeł informacji, by zwiększyć rentowność swojej działalności. W tej branży istnieje ogromny potencjał wzrostu zastosowania stali o wysokiej wytrzymałości po to, by produkować lżejsze, mocniejsze i bardziej ekologiczne rozwiązania.

Ciężkie maszyny rolnicze zagęszczają glebę, a przez zmniejszają jej długofalową zdolność do produkcji plonów. To oczywiste, że same większe i droższe opony nie rozwiążą tego problemu. Stale specjalne SSAB mogą pomóc w zmniejszeniu masy maszyn aż o 30-50% bez utraty ich trwałości. Stanowią jednocześnie świadomy środowiskowo sposób rozwiązania problemu zagęszczania gleby.

„Możemy zaoferować nowe rozwiązania ze stali specjalnych dla prawie wszystkich typów maszyn rolniczych. Rolnicy wymagają od swoich maszyn dodatkowej wydajności. Ale możemy też wyraźnie zaobserwować, że nowe pokolenie rolników jest bardziej świadome kwestii ochrony środowiska, a przez to w większym stopniu świadome zalet stali specjalnych. Nie dąży się do rujnowania pól przez masę ciężkiego sprzętu,” mówi Arnaud Saudé, Regionalny Kierownik Sprzedaży, SSAB Special Steels.

Stale specjalne pozwalają uzyskać większe maszyny i większą wydajność bez dodatkowej masy. Przykłady zastosowań można znaleźć w prawie wszystkich rodzajach sprzętu rolniczego – stale specjalne sprawiają, że pługi orzą więcej ziemi przy każdym przejeździe, kombajny zbierają plony na większym obszarze, a pojazdy transportowe przewożą znacznie większe ładunki.

„Jednym z udanych praktycznych zastosowań produktu w ostatnich latach jest seria kombajnów John Deere 600. Posiadają one nagarniacze (hedery) wykonane ze stali specjalnych SSAB. Nagarniacze są szersze, ale mimo to nie są cięższe od tradycyjnych. Dla rolników oznacza to oszczędność kosztów oraz większą efektywność bez niszczenia gleby. Z perspektywy producenta maszyn pozwala to na zwiększenie zdolności produkcyjnych bez większych kosztów, jakie generuje przejście na wyższą klasę maszyn,” mówi Ben Kowing, Kierownik Wsparcia Technicznego, SSAB Special Steels.

Korzyści inne niż lekkość

Kolejną zaletą stali specjalnych poza lekkością jest trwałość. W przypadku trudnych warunków pracy, odporność na zniszczenia ma duże znaczenie, a stale specjalne odzyskują swoją pierwotną formę o wiele łatwiej niż stale standardowe. Trwałość oznacza również dłuższe od przeciętnych okresy przerw między serwisowaniem urządzeń.

„SSAB nieustannie pracuje z klientami nad rozwojem nowych zastosowań i gatunków stali. Na tym polega nasza siła. To prawda, że mamy dłuższą tradycję współpracy z klientami z innych segmentów, np. urządzeń dźwigowych, podczas gdy branża rolnicza przekonała się do zalet stali o wysokiej wytrzymałości odrobinę później. Patrząc z pozytywnej strony oznacza to, że mamy znaczny potencjał wzrostu sprzedaży,” podkreśla Arnaud Saudé.

„Rolnictwo to branża cykliczna, a Francja właśnie wychodzi z kilku lat stagnacji. A przynajmniej wygląda to, że sprawy mają się teraz lepiej. Jednakże zalety stali specjalnych są niekwestionowalne i nawet podczas spadku koniunktury możemy szukać rynków i przekonywać klientów o korzyściach zmiany stali na stal o wysokiej wytrzymałości,” kontynuuje Arnaud Saudé.

„Oprócz samych produktów stalowych, SSAB zawsze dostarcza związaną z nimi fachową wiedzę i wsparcie techniczne. Nasi producenci OEM są najlepszym źródłem informacji o rynkach, normach branżowych i potrzebach klientów końcowych. Dlatego też współpraca na wczesnym etapie przynosi najlepsze efekty. Dysponujemy bardzo szerokim zakresem produktów stalowych i znakomitą wiedzą na temat, w jaki sposób własności stali wpływają na możliwości projektowe i produkcyjne. Jeśli klient może korzystać z tej zaawansowanej wiedzy już podczas rozwoju koncepcji, jest w stanie znaleźć rozwiązanie, które zapewni większą efektywność, korzyści środowiskowe i bezpieczeństwo dla użytkowników, a jednocześnie większą rentowność i niezawodne procesy produkcji,” dodaje Ben Kowing.

Potencjał rzwoju rynku

Obecnie główne rynki SSAB w sektorze rolniczym to Europa Zachodnia i Ameryka Północna. Ważnym rynkiem jest również Brazylia i w coraz większym stopniu Europa Wschodnia. Mimo iż producenci sprzętu są w pewien sposób skoncentrowani geograficznie, użytkownicy końcowi rozproszeni są po całym świecie. Ze względu na to, że sprzęt rolniczy jest dość specjalistyczny, nawet względnie mali producenci mogą stać się globalnymi eksporterami.

Rolnictwo staje się ważnym obszarem zainteresowania SSAB także w Chinach, gdzie istnieje duży potencjał wzrostu, zwłaszcza w zakresie stali Strenx.

Rolnictwo oferuje potencjał wzrostu zarówno dla SSAB Special Steels, jak i SSAB Europe. Możemy dostarczać produkty pochodzące z obu dywizji. Przykładowo i Hardox, i SSAB Boron mają wiele do zaoferowania w przypadku maszyn do prac gruntowych.

Stal Strenx jest idealna do zastosowań w rolnictwie oraz innych segmentach, gdzie wymagana jest mniejsza tara, większa ładowność, większa wydajność, lepsza ochrona, itp. Największy udział Strenx dotyczy opryskiwaczy, w przypadku których szczególnie duże znaczenie ma masa, ponieważ maszyny pracują, gdy uprawy wciąż rosną. Strenx oferuje też wiele korzyści w produkcji kombajnów.

Podwozia naczep rolniczych oraz wszystkie konstrukcje nośne podtrzymujące urządzenia pracujące pod ziemią to kolejna grupa odnosząca korzyści dzięki większej wytrzymałości i mniejszej masie, jakie dostarczają stale Strenx i Hardox.

FAKTY W SKRÓCIE
Główne obszary zastosowań stali specjalnych w maszynach rolniczych
• uprawa roli
• sadzenie
• zwalczanie szkodników
• prace żniwiarskie
• załadunek i transport

Rodzaje maszyn i urządzeń rolniczych
• Konstrukcje maszyn
• Wywrotki
• Kontenery
• Podwozia naczep
• Podwozia innych pojazdów
• Części eksploatacyjne
• Opryskiwacze
• Przeguby i łączniki
• Osłony