Oznakowanie Product Data Matrix

Dostęp do wszystkich informacji produktowych z oznakowaniem SSAB Data Matrix.

Co to jest SSAB Data Matrix?

To dwuwymiarowe oznakowanie zgodne z normami ISO/IEC (ECC200). Można je odczytać przy pomocy aplikacji skanującej telefonu lub osobnego skanera.

Gdzie znaleźć oznakowanie?

Rozpoczęliśmy w 2019 roku. Krok po kroku, aktualizujemy nasze linie oznakowań, by wszystkie produkty były oznakowane kodem. W przypadku blach kod umieszczany jest w dolnej części pokazanej na zdjęciu. W przypadku niektórych innych produktów będziemy stosować kody kreskowe 2D lub kody QR, ale z tą samą funkcją.

Jaka jest jego funkcja?

Kod zawiera unikalne ID produktu SSAB. ID umożliwia dostęp do wszystkich istotnych informacji produktowych, takich jak gatunek stali, wymiary, data produkcji, własności, rekomendacje i certyfikaty.

Jak skanować?

W celu zeskanowania oznakowania możesz użyć aplikacji mobilnej odczytującej kody kreskowe. Jesteśmy w trakcie przygotowywania stron z informacjami produktowymi, do których prowadzą oznakowania. W międzyczasie możesz zalogować się do Portalu Klientów SSAB, by dowiedzieć się więcej o produktach.

Jak wprowadzić do lokalnych systemów?

Kod można używać w lokalnych systemach jako identyfikator ID produktu. Ostatnia część kodu to ID produktu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wczytać własności produktu lub skorzystać z bardziej zaawansowanych funkcji, skontaktuj się z nami!

Struktura kodu:
{hostname}{servicename}{productionsiteid}-{localproductid}
Example:
p.ssab.com/g/100-1157734203391
gdzie:
{hostname}{servicename} = ““p.ssab.com/g/”.
{productionsiteid} = “100”.
{localproductid} = “1157734203391”

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?