Łatwiejsza i bardziej efektywna kosztowo produkcja

SSAB Boron to nowa i szersza oferta gatunków stali przeznaczonych do hartowania i hartowania w procesie tłoczenia. Pozwala poprawić ogólną produktywność, wydajność i jakość produktu końcowego.

Doskonałość zaczyna się od czystej stali

Zawężone tolerancje wymiarowe

Stale SSAB Boron charakteryzują się zawężoną zawartością dla każdego pierwiastka chemicznego. Zawartość siarki i fosforu jest znacznie mniejsza od maksymalnej zawartości określonej w EN 10083-3 dla standardowych gatunków stali borowych. SSAB Boron gwarantuje zawężone tolerancje wymiarów, co pomaga maksymalizować efektywność obróbki warsztatowej.

Znakomita wydajność

Gdy pracujesz ze stalą SSAB Boron, jej  zachowanie będzie takie samo każdego dnia. Nie ma potrzeby szukania optymalnych parametrów dla każdej dostawy stali oddzielnie. Optymalny skład chemiczny i powtarzalne tolerancje wymiarów przekładają się na materiał, który oferuje znakomite parametry w całym procesie produkcji, skraca terminy realizacji i gwarantuje oczekiwaną jakość wyrobów finalnych.

Łatwość kształtowania i hartowania

Ograniczone ryzyko mikropęknięć

 Stale SSAB Boron zaprojektowano, by minimalizowały ryzyko mikropęknięć podczas procesów mechanicznej obróbki warsztatowej.  Znakomita czystość i drobnoziarnista mikrostruktura umożliwiają takie procesy obróbki jak wybijanie otworów, cięcie i wykrawanie w stanie po walcowaniu.  Podatność na obróbkę mechaniczną i formowanie można jeszcze zwiększyć, jeśli stosuje się SSAB Boron w stanie po wyżarzaniu.

Zaawansowane hartowanie

Powtarzalny i surowo kontrolowany skład chemiczny umożliwia skomplikowane hartowanie, podczas którego twardość i wytrzymałość kierowane są w krytyczne obszary produktu końcowego. SSAB Boron zachowuje się też niezwykle dobrze podczas hartowania w procesie tłoczenia. Z SSAB Boron możesz kontynuować obecne procesy hartowania i oczekiwać bardzo przewidywalnych rezultatów. 

Niezawodne chłodzenie w wodzie, wodzie z polimerem i oleju

Chłodzenie olejem lub roztworem wody z polimerem jest równo odpowiednie, choć to drugie przynosi dodatkowe korzyści dla środowiska. SSAB Boron minimalizuje lub eliminuje potrzebę odpuszczania po hartowaniu. Zmniejsza to koszty energii i zwiększa efektywność.

SSAB do Twojej dyspozycji

Kupując stale SSAB Boron, zyskujesz automatycznie dostęp do wszechstronnego wsparcia SSAB.  Zawsze możesz skontaktować się z SSAB telefonicznie lub mailowo, by zapytać o wybór materiału, obróbkę cieplną, zalecenia warsztatowe i inne kwestie techniczne. 

Wsparcie techniczne

 Jesteśmy gotowi, by zaproponować Tobie optymalne produkty i usługi, które dodadzą prawdziwej wartości Twojej firmie. Nasz personel wsparcia technicznego jest obecny na całym świecie i z przyjemnością będzie Twoim partnerem w długofalowych projektach, jak również przyjedzie do Twojej firmy, by rozwiązać nagłe problemy techniczne.