Zrób ogromny krok w kierunku obniżenia śladu węglowego dzięki stali SSAB Weathering

Ziemia jest ważna, a emisje dwutlenku węgla mają na nią wpływ. Już na etapie projektowania, specyfikacji i zakupu można wybrać materiały budowlane o niższym śladzie węglowym. Podejmując działania z wyprzedzeniem i dokonując właściwych wyborów materiałowych, można w znacznym stopniu zmienić wpływ konstrukcji na klimat. Zmiana wyboru stali na wysokowytrzymałą stal SSAB Weathering może pomóc w zrobieniu tego ogromnego kroku.

Zrównoważone budownictwo staje się kluczowym zagadnieniem w projektowaniu i konserwacji konstrukcji. Klienci coraz częściej pytają o deklarację środowiskową produktu (EPD) i oczekują od nich coraz większej dokładności. W przyszłości będą one kluczowym wyróżnikiem konkurencyjnym. Ponadto wyzwania środowiskowe będą wymuszać aktualizacje zasad projektowania i wdrażanie zoptymalizowanych rozwiązań.

 

Zmniejszenie wbudowanego śladu węglowego to doskonała okazja w budownictwie

Wielu interesariuszy branżowych zaczyna rozumieć, że kontrolowanie i regulowanie wbudowanego śladu węglowego ma kluczowe znaczenie dla zdolności branży do radzenia sobie ze zmianami klimatycznymi. Ale czym właściwie jest wbudowany ślad węglowy? Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Wbudowany ślad węglowy można zdefiniować jako całkowitą ilość emisji gazów cieplarnianych (GHG) wyprodukowanych w celu doprowadzenia obiektu budowlanego do etapu eksploatacji. Emisje te obejmują wydobycie surowca, produkcję, montaż i transport na każdym etapie. Oprócz emisji przed rozpoczęciem eksploatacji, do wbudowanego śladu węglowego często wlicza się również konserwację, rozbiórkę, utylizację i recykling. Nie obejmuje on jedynie operacyjnych emisji dwutlenku węgla, wytwarzanych bezpośrednio w wyniku eksploatacji obiektu.

Różne rodzaje stali modernizowanej

Modernizacja projektu poprzez zastosowanie stalowych kształtowników zamkniętych o wyższej wytrzymałości może znacznie odciążyć konstrukcję.

Wbudowany ślad węglowy w projektach infrastrukturalnych

Instytucje branżowe i rządowe zaczynają zwracać coraz większą uwagę na wbudowany ślad węglowy, odpowiedzialny za dużą część emisji w sektorze budowlanym. Zwłaszcza w sektorze infrastrukturalnym, w którym operacyjny ślad węglowy jest niewielki lub nawet zupełnie nieobecny, wbudowany ślad węglowy stanowi lwią część całkowitych emisji. Wbudowany ślad węglowy ma ogromne znaczenie, dlatego uwzględnienie go na wczesnych etapach projektowania daje cenne możliwości redukcji emisji.

Stale o wysokiej wytrzymałości umożliwiają lżejsze, innowacyjne projekty z mniejszym wbudowanym śladem węglowym

Stal o wysokiej wytrzymałości umożliwia zmniejszenie zużycia stali w projektach konstrukcyjnych. Przekłada się to na potencjalne zmniejszenie wbudowanego śladu węglowego nawet o 40–50%, więc inwestycje w przeprojektowanie istniejących konstrukcji mogą naprawdę się opłacić.

Teoretyczny potencjał redukcji wbudowanego śladu węglowego konstrukcji dzięki zastosowaniu wysokowytrzymałej stali SSAB Weathering
Potencjał redukcji wbudowanego śladu węglowego w wyniku zrównoważonej modernizacji

Firma SSAB opracowała szeroką gamę stali odpornych na warunki atmosferyczne o granicy plastyczności do 960 MPa, które umożliwiają odciążenie konstrukcji nawet po uwzględnieniu typowych naddatków korozyjnych. Oznacza to, że naddatki na korozję stali Weathering niekoniecznie zwiększają masę konstrukcji, a stosując gatunki stali o wysokiej wytrzymałości można nawet odciążyć konstrukcję i zmniejszyć jej wbudowany ślad węglowy. Otwiera to nowe możliwości zastosowań, zwłaszcza w zakresie grubości 3–8 mm.

W ostatnich latach w Europie znormalizowano również niektóre gatunki wysokowytrzymałej stali odpornej na warunki atmosferyczne w ramach zharmonizowanych norm produkcyjnych EN 10025-5:2019 i EN 10219-3:2020 dla wyrobów płaskich i rurowych, a klient może nadać konstrukcjom stalowym wykonanym z tych gatunków oznaczenie CE.

W rezultacie zainteresowanie tym wyjątkowym połączeniem wytrzymałości i odporności na warunki atmosferyczne stale rośnie na rynku europejskim.

Wybierz wysokowytrzymałą stal Weathering, żeby obniżyć koszty i emisje

Modernizacja projektu poprzez zastosowanie stalowych kształtowników zamkniętych o wyższej wytrzymałości, np. zastąpienie kształtowników S355J2H rurami ze stali SSAB Weathering 500WH, może znacznie odciążyć konstrukcję – nawet o 23%. Dodatkową korzyścią może być oszczędność kosztów i redukcja współczynnika ocieplenia globalnego (GWP) o ponad 50%. Poniższy przykładowy scenariusz przedstawia podstawowe porównanie.

Zrównoważona modernizacja: przykład

Przykład modernizacji
ISTNIEJĄCE

Gatunek: S355J2H. Wymiary: 250 x 150 x 8. Obróbka powierzchni: cynkowanie ogniowe (EN 1461).

MODERNIZACJA A

Gatunek: SSAB Weathering Tube 355WH. Wymiary: 250 x 150 x 8,5. Obróbka powierzchni: patynowanie.

MODERNIZACJA B

Gatunek: SSAB Weathering Tube 500WH. Wymiary: 250 x 150 x 6.0. Obróbka powierzchni: patynowanie.

MODERNIZACJA C

Gatunek: SSAB Weathering Tube 500WH. Wymiary: 300 x 100 x 6.0. Obróbka powierzchni: patynowanie.

Wykres kosztu w wyniku modernizacji
Wykres masy w wyniku modernizacji
Wykres GWP w wyniku modernizacji
Wykres zakresu trwałości w wyniku modernizacji
Wykres sztywności w wyniku modernizacji
Wykres GWP w wyniku modernizacji

Zastrzeżenie: NALEŻY ZAWSZE ZWERYFIKOWAĆ ZMODERNIZOWANY PROJEKT I PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD PROJEKTOWYCH.
Obliczenia wykonuje się dla tej samej wytrzymałości na zginanie w kierunku głównym z naddatkiem na korozję 0,5 mm, który nie jest uwzględniany w obliczeniach konstrukcyjnych.
Całkowite oszczędności kosztów mogą się różnić w zależności od modernizacji technicznej oraz cen stali i cynkowania.
Współczynnik globalnego ocieplenia (GWP) obliczany jest w oparciu o dokument „Batch Hot Dip Galvanizing of Steel Products to EN ISO 1461: European Average” („Zanurzeniowe cynkowanie ogniowe produktów stalowych zgodnie z normą EN ISO 1461: średnia europejska”), nr S-P-00915, w porównaniu z SSAB „Structural Hollow Sections” („Konstrukcyjne kształtowniki zamknięte”), nr S-P-02241

To przykładowe obliczenie dla konstrukcyjnych kształtowników zamkniętych zostało wykonane dla tej samej wytrzymałości na zginanie w głównym kierunku zginania belki. Jako odniesienie wybrano standardowy kształtownik zamknięty S355J2H ocynkowany wsadowo. Wersja modernizacji A przedstawia belkę wykonaną z rury SSAB Weathering 355WH. Co ciekawe, zarówno koszty, jak i wartości GWP są niższe w porównaniu z istniejącym rozwiązaniem.

Jednak nawet przy wybranym naddatku na korozję wynoszącym 0,5 mm dla stali Weathering, wersje modernizacji B i C, obie wykonane z rur SSAB Weathering 500WH, zapewniłyby nie tylko niższą masę konstrukcji, ale jeszcze większe oszczędności, zarówno pod względem kosztów, jak i wartości GWP, w porównaniu z modernizacją A. Kiedy sztywność w głównym kierunku zginania musi pozostać na poziomie istniejącej belki, ostatecznym wyborem może być wersja modernizacji C.


Wyniki badań w warunkach atmosferycznych wykazują odporność na korozję dającą doskonałą trwałość użytkową

Fińskie Centrum Badań Technicznych, VTT, przeprowadziło badania korozji czterech różnych mostów wykonanych ze stali SSAB Weathering. Badanie dostarczyło dane dotyczące właściwości użytkowych w rzeczywistych warunkach atmosferycznych w Finlandii na przestrzeni 32 lat. Wyniki potwierdzają, że ogólna szybkość korozji stali Weathering w warunkach atmosferycznych C2 i C3 czyni ją dobrym wyborem przy minimalnym naddatku korozyjnym. Badania wykazały również, że już po pierwszych 5 latach od oddania do użytku szybkość korozji drastycznie spada wraz ze stabilizacją patyny.

Czy Twój następny projekt może być lepszy ze stalą SSAB Weathering? Jeśli projektowana konstrukcja ma cechować się wysoką odpornością na korozję, długą trwałością użytkową, niskim kosztem cyklu życia i obniżonym śladem węglowym, stal SSAB Weathering może być właściwym wyborem. Przejrzyj nasze informacje produktowe o konstrukcjach i mostach lub skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.