Budowanie w nowy, zrównoważony sposób dzięki stali SSAB Weathering

Przemysł budowlany i użytkowanie budynków odpowiada za 39% globalnych emisji CO2. W Europie budownictwo jest branżą zużywającą najwięcej stali. Potencjał ograniczenia emisji CO2 jest ogromny. Jak więc możemy przyczynić się do tego, aby bardziej zrównoważona była infrastruktura lub stosowana w niej stal?

Stal SSAB Weathering jest gotowa do użycia bez cynkowania i malowania. Sam ten fakt to znaczący krok w kierunku bardziej zrównoważonej infrastruktury za rozsądną cenę. Dzięki wysokiej wytrzymałości pozwala na zmniejszenie ciężaru konstrukcji stalowych i wbudowanego śladu węglowego. Ale to jeszcze nie wszystko. W przyszłości wszystkie te korzyści będą dostępne bez użycia paliw kopalnych. Przejście na rozwiązania infrastrukturalne ze stali wolnej od paliw kopalnych jest już w toku. Najwyższy czas skupić się na zrównoważonym projektowaniu.

Nawet jeśli stal zostanie pomalowana, odstępy pomiędzy malowaniem konserwacyjnym mogą być dwa razy dłuższe niż w przypadku konwencjonalnej podstawowej stali węglowej.

Stal gotowa do użycia bez cynkowania i malowania

Korzyści z pominięcia procesów powlekania i związanego z tym negatywnego wpływu na środowisko są znaczące. Na przykład w Europie cynkowanie ogniowe tony stali odpowiada średnio za ponad 120 kg emisji CO2. Malowanie tej samej ilości stali generuje zaś około 160 kg emisji CO2. Ponadto procesy te wiążą się ze znacznymi kosztami i dłuższym czasem realizacji zamówień.

Stale SSAB Weathering pozwalają uniknąć wbudowanego śladu węglowego i kosztownego powlekania powierzchni produktu przez cały okres jego użytkowania. Zamiast tego na powierzchni stali Weathering, gdy podlega ona na przemian mokrym i suchym warunkom atmosferycznym, naturalnie rozwija się patyna, która spowalnia korozję i zapewnia trwałość użytkową porównywalną z powlekaną stalą węglową. Odbywa się to całkowicie naturalnie, bez żadnych procesów przemysłowych. W przyszłości konstrukcja z tej stali nie będzie wymagała usuwania starej powłoki ani usuwania odpadów z piaskowania lub szlifowania.

Nawet jeśli stal zostanie pomalowana, odstępy pomiędzy malowaniem konserwacyjnym mogą być dwa razy dłuższe niż w przypadku konwencjonalnej stali węglowej. Oznacza to znaczne oszczędności dla harmonogramu konserwacji i budżetu.

Wyniki badań w warunkach atmosferycznych wykazują odporność na korozję dającą doskonałą trwałość użytkową

Fińskie Centrum Badań Technicznych, VTT, przeprowadziło badania korozji czterech różnych mostów wykonanych ze stali SSAB Weathering. Badanie dostarczyło dane dotyczące właściwości użytkowych w rzeczywistych warunkach atmosferycznych w Finlandii na przestrzeni 32 lat. Wyniki potwierdzają, że ogólna szybkość korozji stali Weathering w warunkach atmosferycznych C2 i C3 czyni ją dobrym wyborem przy minimalnym naddatku korozyjnym. Badania wykazały również, że już po pierwszych 5 latach od oddania do użytku szybkość korozji drastycznie spada wraz ze stabilizacją patyny.

Wyniki testów w rzeczywistych warunkach atmosferycznych w Finlandii

Mosty w Finlandii: skumulowany poziom korozji na przestrzeni 32 lat (1982–2014), materiał: COR-TEN B

Mosty w Finlandii: skumulowany poziom korozji na przestrzeni 32 lat (1982–2014), materiał: COR-TEN B

Źródło: VTT-CR-05247-14, Säänkestävien teräslevyjen korroosiotutkimus v. 2014, Leena Carpen, Fińskie Centrum Badań Technicznych VTT.


Stal wysokowytrzymała zapewniająca mniejszy wbudowany ślad węglowy

Stal o wysokiej wytrzymałości umożliwia zmniejszenie zużycia stali w projektach konstrukcyjnych. Przekłada się to na potencjalne zmniejszenie wbudowanego śladu węglowego nawet o 40–50%, więc inwestycje w przeprojektowanie istniejących konstrukcji mogą naprawdę się opłacić.

Teoretyczny potencjał redukcji wbudowanego śladu węglowego konstrukcji dzięki zastosowaniu wysokowytrzymałej stali SSAB Weathering

Poziom korozji (µm/a) przez cały okres eksploatacji

Źródło: VTT-CR-05247-14, Säänkestävien teräslevyjen korroosiotutkimus v. 2014, Leena Carpen, Fińskie Centrum Badań Technicznych VTT.


Firma SSAB opracowała szeroką gamę stali odpornych na warunki atmosferyczne o granicy plastyczności do 960 MPa, które umożliwiają odciążenie konstrukcji nawet po uwzględnieniu typowych naddatków korozyjnych. Oznacza to, że naddatki na korozję stali Weathering niekoniecznie zwiększają masę konstrukcji, a stosując gatunki stali o wysokiej wytrzymałości można nawet odciążyć konstrukcję i zmniejszyć jej wbudowany ślad węglowy. Otwiera to nowe możliwości zastosowań, zwłaszcza w zakresie grubości 3–8 mm.

W ostatnich latach w Europie znormalizowano również niektóre gatunki wysokowytrzymałej stali odpornej na warunki atmosferyczne w ramach zharmonizowanych norm produkcyjnych EN 10025-5:2019 i EN 10219-3:2020 dla wyrobów płaskich i rurowych, a klient może nadać konstrukcjom stalowym wykonanym z tych gatunków oznaczenie CE. W rezultacie zainteresowanie tym wyjątkowym połączeniem wytrzymałości i odporności na warunki atmosferyczne stale rośnie na rynku europejskim.

 

Używaj lepszej stali – wyeliminuj emisje dzięki SSAB

SSAB już teraz należy do najbardziej efektywnych spółek stalowych na świecie, jeśli chodzi o redukcję emisji CO2. Ale dzięki naszemu nowemu podejściu do produkcji stali torujemy drogę do wprowadzenia na rynek pierwszej stali niezawierającej paliw kopalnych do 2026 r. i całkowitej rezygnacji z paliw kopalnych do 2045 r. Stal SSAB Weathering będzie częścią tej transformacji.

Deklaracje środowiskowe produktu (EPD) firmy SSAB spełniają wymagania norm międzynarodowych i dostarczają obiektywnych danych podkreślających niski ślad węglowy naszych produktów. Stale SSAB Weathering są objęte deklaracjami EPD zgodnie z normami ISO 14025:2006 i EN 15804:2012. W przyszłości stal Weathering bez paliw kopalnych będzie udokumentowana w niezależnie zweryfikowanej deklaracji EPD i będzie zgodna z surowymi normami europejskimi i międzynarodowymi. Gwarancja ta obejmie wszystkie aspekty procesu produkcji stali, dostarczając naszym klientom łańcuch wartości o obniżonej emisyjności.

 

10 dobrych powodów, aby używać stali SSAB Weathering

Wybory materiałowe mogą mieć ogromny wpływ na ekologiczny profil konstrukcji stalowej. Oto 10 dobrych powodów, dla których warto używać stali SSAB Weathering, odnoszących się do właściwości użytkowych produktu, ochrony środowiska i kosztów:

  • Trwałość użytkowa porównywalna do powlekanej stali węglowej: od 40 do 100+ lat w warunkach C3 pod warunkiem prawidłowego stosowania
  • Produkt gotowy do użytku – brak konieczności cynkowania czy malowania oznacza niższe koszty już na etapie budowy
  • Gdy wymagana jest powierzchnia malowana ze względów estetycznych, dwukrotnie dłuższe odstępy pomiędzy malowaniem konserwacyjnym obniża koszty konserwacji
  • Produkty o wysokiej wytrzymałości na warunki atmosferyczne dostępne w granicy plastyczności 420, 460, 500, 550, 700, a nawet 960 MPa, co umożliwia zmniejszenie wbudowanego śladu węglowego i odciążenie konstrukcji stalowych
  • Już teraz stosujemy najlepsze praktyki czystej produkcji stali i przecieramy branżowe szlaki w kierunku stali wolnej od paliw kopalnych
  • Bez ryzyka przedostawania się cynku do środowiska
  • Bez ryzyka uszkodzenia powłoki podczas montażu lub transportu
  • Bez emisji szkodliwych chemikaliów związanych z malowaniem i utylizacją farby
  • Bez pośrednich kosztów opóźnień w ruchu lub zamknięcia mostów i infrastruktury z powodu prac konserwacyjnych
  • Naturalny kolor i wygląd