Co to jest Domex Plus

SSAB Domex® Plus to część nowej generacji wysokowytrzymałych stali niskostopowych (HSLA). To ulepszona wersja popularnej stali SSAB Domex®, znanej z maksymalnie powtarzalnych własności.

SSAB Domex® Plus to część nowej generacji wysokowytrzymałych stali niskostopowych (HSLA). To ulepszona wersja popularnej stali SSAB Domex®, znanej z maksymalnie powtarzalnych własności.

Stal SSAB Domex® Plus produkowana jest w oparciu o unikalną technologię produkcji, nadającą jej drobniejszą mikrostrukturę, rozdrobniony i równomiernie rozłożony perlit, co prowadzi do lepszych własności stali w zakresie tłoczenia, przebijania i formowania na prasie krawędziowej. Stal ta zachowuje się też znakomicie w formowaniu, zarówno miejscowym, jak i ogólnym. Wiemy bowiem, że "diabeł tkwi w szczegółach".

Z SSAB Domex® Plus zawsze wiesz, co dostajesz, gdyż własności materiału pozostają takie same w każdej partii. Stal, której możesz zaufać - za każdym razem Pomaga zwiększyć produktywność, zmniejszyć ilość odpadów i obniżyć koszty.

Aby spełnić każdą możliwą potrzebę, SSAB Domex® Plus dostępny jest w postaci trawionych kręgów, kręgów wzdłużnych i arkuszy ciętych z kręgów.

Domex® Plus oferuje:

 • Lepsza jakość ścinania
 • Lepsza ciągliwość krawędzi
 • Znakomita udarność min 40J/ -60°C
 • Efektywność cięcia
 • Efektywność wytłaczania
 • Minimalna granica plastyczności 355-500 MPa

 

Idealny materiał w przypadku problemów w seryjnej produkcji z:

 • Formowaniem
 • Wykrawaniem detali
 • Przebijaniem
 • Tłoczeniem
 • Gięciem

 

Koniec z:

 • Pękaniem krawędzi podczas formowania
 • Mikropęknięciami podczas przebijania
 • Blaszkowatymi rozwarstwieniami podczas ścinania
 • Zbyt małymi wycięciami w przebijaniu
 • Koniecznością poprawek

 

Sztywnością stali

Prześwit cięcia stanowi jeden z najważniejszych parametrów, ale może różnić się w produkcji seryjnej. Dzięki drobniejszej mikrostrukturze, SSAB Domex® Plus zachowuje się maksymalnie mocno przy różnych prześwitach cięcia i narzędziach. Oznacza to stabilniejszą jakość ciętej krawędzi oraz pewniejszy proces i ma bezpośredni wpływ na wygląd krawędzi i koszty utrzymania narzędzi.

Mówiąc wprost: mocny materiał umożliwia dłuższe użytkowanie narzędzi, bez pęknięć, nawet gdy narzędzia są już zużyte. A to prowadzi do wydajniejszej produkcji i mniejszych kosztów.

Wysoka udarność

Standardowa stal staje się krucha, gdy robi się zimno. Ale Domex® Plus pozostaje wytrzymała nawet w temperaturze -60°C, umożliwiając dalszą pracę.

Lepsza ciągliwość krawędzi

Domex® Plus wykazuje się maksymalnie stabilnym zachowaniem w rozciąganiu krawędzi, ma zdecydowanie wyższe wartości ekspansji otworów, nawet jeśli zmienia się prześwit cięcia i przy mniejszym rozproszeniu.
Zwiększa to jakość części i zapewnia stabilność obróbki.

Zaawansowany materiał

SSAB Domex® Plus ma dużo drobniejszą krawędź cięcia nawet przy większych prześwitach cięcia. Strefa ścinania jest dłuższa, a strefa pęknięć drobniejsza. Dłuższa strefa ścinania zwiększa odporność na pękanie pod wpływem formowania i dynamicznych obciążeń.

Strefa ścinania pozostaje większa, nawet gdy rosną prześwity, co oznacza, że narzędzia do ścinania i przebijania będą trwalsze. Stal Domex® Plus oferuje także duże tolerancje wobec zużytych narzędzi. Kiedy krawędzie narzędzi do wybijania otworów tracą ostrość, SSAB Domex® Plus dalej działa.

Mniejsza ilość odpadów

Doskonała miejscowa formowalność SSAB Domex® Plus umożliwia gięcie i tłoczenie bez pęknięć.

Kompleksowe gięcie i formowanie można wykonać bez żadnych pęknięć, co ogromnie poprawia wydajność i jakość końcowego produktu. Gdy każdy detal jest perfekcyjny - powstaje mniej odpadów.

Domex® Plus pozwala lepiej wykorzystać materiał i wygenerować mniej złomu, gdyż może być cięty w każdy sposób i zachowuje swoje własności. I możesz tworzyć bardziej zaawansowane kształty. Możesz ją giąć, ciąć i formować - SSAB Domex® Plus pozostaje bez zmian.