Historia klienta

Hardox® zdaje egzamin w sprzęcie do recyklingu szkła

17. kwietnia 2020 6 min czytania

Recykling szkła

Szczegóły

Branża Recykling

Recykling kreuje jedne z najtrudniejszych warunków pracy dla komponentów urządzeń i maszyn. Recykling szkła, należący do najpopularniejszych rodzajów recyklingu, wiąże się z wieloma wyzwaniami. Hardox® Extreme w recyklingu szkła zapewnia maksymalną wydajność po to, by Twój sprzęt mógł działać lepiej i dłużej.

Szkło można w 100% poddawać recyklingowi nieskończoną ilość razy bez utraty jakości lub czystości. Ale z pewnością wpływa ono na ścieranie sprzętu recyklingowego. Aby odzyskać szkło, jest ono kruszone i miażdżone do konsystencji piasku z chwilą, gdy trafia do zakładu recyklingu. Sprzęt do recyklingu szkła, np. kruszarki, mogą się szybko zużyć, wymagając częstych i kosztownych napraw i wymian.

Firmy zajmujące się recyklingiem mierzą się z wieloma problemami. Duży ciężar szkła prowadzi do wysokich kosztów transportu, a dodatkowe problemy dla firm recyklingowych powoduje separacja i zanieczyszczenia.

Ogólnie, coraz niższe marże, surowsze przepisy bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska oraz rosnąca ilość złomu i odpadów stanowią ogromne wyzwania.

SSAB’s wear test drum image
Urządzenie SSAB do badania ścierania znajduje się w centrum badawczo-rozwojowym w Oxelösund, w Szwecji.

Szczegóły

Branża Recykling

Jak zakłady recyklingu szkła mogą zwiększać wydajność

Pozbywanie się niepotrzebnych odpadów to nie tylko ich codzienne pochłanianie przez sprzęt - to także niepotrzebnie zmarnowany czas i pieniądze w razie przestojów spowodowanych awariami sprzętu. Wielu specjalistów z obszaru recyklingu i odzysku uważa, że jedną z przyczyn strat, którą mogą kontrolować, jest jakość używanego przez nich sprzętu.

Aby pozostać konkurencyjnymi, muszą minimalizować jego zużycie. W efekcie, nieustannie poszukują optymalnej równowagi między trwałością użytkową a kosztem w cyklu życia.

Materiały trudnościeralne używane w sprzęcie do recyklingu szkła - takie jak blachy napawane z węglikami chromu - oferują wysoką odporność na ścieranie. Są jednak kosztowne, zarówno jeśli chodzi o ich zakup, jak i utrzymanie. Zatem dążenie do osiągnięcia jak najdłuższego okresu użytkowania nie jest odpowiednią strategią zapewnienia rentowności. Pod uwagę należy wziąć również koszt cyklu życia. Określa się go jako koszt sprzętu i jego utrzymania podzielony przez czas użytkowania. Trzeci czynnik to konserwacja - koszt materiałów i pracy koniecznej dla utrzymania działania sprzętu.

Nie można też dopuścić do tego, by pył z materiału trudnościeralnego pogorszył własności finalnego produktu.

SSAB’s wear test rig
Urządzenie testowe SSAB potwierdziło, że Hardox® Extreme jest bardziej odporny na ścieranie niż blacha napawana z węglikami chromu.

Maksymalna wydajność dla sprzętu i maszyn w recyklingu szkła

Zaangażowanie SSAB w produkcję maksymalnie czystych stali pozwala nam oferować produkt, którego własności znacznie przekraczają własności typowych stali trudnościeralnych 450-500 HBW. Hardox® Extreme z SSAB jako najtwardsza na świecie blacha trudnościeralna o nominalnej twardości 60 HRC (Rockwell) i typowej twardości 650-700 HBW spełnia trudne wymagania zakładów recyklingu szkła.

Hardox® Extreme miażdży konkurencję w próbie ścierania z kruszonym szkłem

Aby w pełni zrozumieć środowisko ścierne w recyklingu szkła oraz zachowanie różnych materiałów trudnościeralnych, SSAB opracowało własne testy ścierania dla kruszonego szkła. Część wyników opublikowano w specjalnym numerze magazynu Wear wydanym na 20. Międzynarodową Konferencję na temat Ścierania Materiałów w Toronto.

Urządzenie SSAB badające ścieranie składa się ze stalowego bębna o wymiarach 800 x 100 mm z maksymalnie 34 próbkami umieszczonymi w uchwycie wokół wewnętrznego obwodu bębna. Wszystkie testy zostały przeprowadzone w tych samych warunkach.

Badaniom zużycia ślizgowego poddano wiele materiałów trudnościeralnych, używając do tego kruszonego szkła z zakładu recyklingu szkła w Szwecji. Badania wykazały, że Hardox® Extreme wypadł w nich lepiej od materiałów takich jak blacha napawana z węglikami chromu.

Service life of Hardox Extreme relative to structural steel and other Hardox grades
test drum box
W celu określenia trwałości użytkowej różnych materiałów trudnościeralnych, wewnątrz bębna umieszczane są próbki, które poddaje się działaniu materiału ściernego, w tym przypadku kruszonego szkła.

Działanie z sukcesem

Jednym z pierwszych zakładów recyklingu szkła, który wypróbował Hardox® Extreme był zakład w Szkocji. Dział rozwoju technicznego SSAB oraz Centrum Hardox Wearparts Stirling Ltd. w Stirling, w Szkocji, ściśle współpracowali z klientem. Efekty były znakomite, w postaci niższych kosztów w cyklu życia oraz wydłużonego okresu użytkowania. Projekt stanowi też platformę do testowania innych problemów związanych ze ścieraniem.

Hardox® Extreme: zrównoważony rozwój - tak, ścieranie - nie

Szkło można w 100% poddawać recyklingowi nieskończoną ilość razy bez utraty jakości lub czystości. Czy to czyni je idealnym kandydatem dla rentownego recyklingu?
glass recycling image

Więcej rozwiązań dla większej produktywności i zrównoważonego rozwoju

WearCalc App image

Pobierz aplikację WearCalc

Oblicz, jak zwiększyć ładowność i trwałość użytkową sprzętu dzięki użyciu trudnościeralnej blachy Hardox®.
trailer image

"Pomysł na zabudowę"

Zobacz, jak przyczepa do transportu odpadów wykonana zgodnie z koncepcją SSAB Ecoupgraded oszczędza paliwo i CO2 w czasie swojego okresu użytkowania, a także podczas produkcji stali. “SSAB Ecoupgraded” oznacza, że stal do produkcji sprzętu została zmieniona na stal o wysokiej wytrzymałości z myślą o większej wydajności i mniejszym wpływie na środowisko.
recycling container

"Dźwigaj towar, nie stal"

Ten kontener do recyklingu złomu jest lżejszy i dwa razy trwalszy w porównaniu do poprzedniego projektu. “SSAB Ecoupgraded” oznacza, że stal do produkcji sprzętu została zmieniona na stal o wysokiej wytrzymałości z myślą o większej wydajności i mniejszym wpływie na środowisko.
excavator

Stal Hardox® Extreme dla ekstremalnej odporności na ścieranie

Hardox® Extreme jest najtwardszą na świecie blachą trudnościeralną o nominalnej twardości 60 HRC (Rockwell) i typowej twardości 650-700 HBW.

Zalety stosowania trudnościeralnej blachy Hardox® w branży recyklingowej

Sukces niszczarek wykonanych z Hardox® HiTuf

Australijska firma Pacific Shredder projektuje i konstruuje niszczarki, które w ciągu kilku sekund zamieniają samochód w złom.
shredders made of hardox hituf

Twarde fakty na temat stali w Twoim sprzęcie recyklingowym

Recykling kreuje jedne z najtrudniejszych warunków pracy dla komponentów urządzeń i maszyn. Każdego dnia maszyny mierzą się z ekstremalnymi obciążeniami, zanieczyszczeniami pyłowymi, kruszywem i zmianami temperatur. A wiele z tych ciężko pracujących sprzętów wymaga starannej i troskliwej konserwacji.
recycling equipment