Duroxite® 200 Pipe

Pobierz broszurę

Wybierz język

Get datasheet by email
Zamknij

Get datasheet by email

  Opis produktu

  Rura Duroxite® 200 Pipe produkowana jest przez umieszczenie materiałów odpornych na ścieranie na miękkiej stali bazowej przy użyciu tradycyjnego spawania łukowego. Materiał napoiny składa się z bogatych w chrom węglików podstawowych oraz wielostopowych węglików złożonych rozłożonych równomiernie na plastycznym podłożu eutektyczno-austenitycznym. Rura napawana została opracowana z maksymalną odpornością na ścieranie do pracy w najtrudniejszych środowiskach. Rura Duroxite® 200 dostępna jest z pojedynczą lub podwójną warstwą napawaną. Jako rurę bazową do produkcji Duroxite® 200 można wykorzystać rurę stalową Schedule 40, Schedule 80 lub inne rury. Rury Duroxite® 200 mogą być produkowane jako przejścia z kwadratowych na okrągłe, kolanka o małym lub dużym promieniu, a także kształtki T bądź Y.

  Główne zalety

  • Taka sama wytrzymałość na ścieranie gwarantowana od powierzchni do 75% grubości warstwy napawanej.
  • Optymalny skład węglików zapewniający dobre połączenie odporności na ścieranie oraz podatności na równomierne łączenie.
  • Dłuższa trwałość użytkowa i większa wytrzymałość na ścieranie w porównaniu do tradycyjnej blachy napawanej z węglikami chromu.

  Typowe zastosowania

  Rury Duroxite® 200 są powszechnie stosowane w górnictwie, cementowniach, wydobywaniu ropy z piasków bitumicznych, pogłębianiu, recyklingu i produkcji stali. Przykładowe zastosowania obejmują:

  Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
  Wybierz kolumny do wyświetlenia
   Górnictwo Pompy szlamowe, zsypy
   Cementownie Zsypy, pompy szlamowe
   Roboty wiertnicze Rury pogłębiające
   Stal Kanały powietrzne, rury wtrysku węgla, przewody ssące, rynny
   Porównaj parametry

   Wybierz jeden parametr do porównania

   Porównanie

    Górnictwo
    Pompy szlamowe, zsypy
    Cementownie
    Zsypy, pompy szlamowe
    Roboty wiertnicze
    Rury pogłębiające
    Stal
    Kanały powietrzne, rury wtrysku węgla, przewody ssące, rynny

    Więcej informacji o zastosowaniach można znaleźć w broszurze produktowej Duroxite®.

    Standardowe wymiary

    Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
    Wybierz kolumny do wyświetlenia
     Średnica
     Długość
     Jednostka metryczna Jednostka metryczna Inne specyfikacje
     50–150 mm
     200–350 mm
     350–600 mm
     600–900 mm
     0,9 m
     0,9 – 3,0 m
     0,9 – 6,0 m
     1,8 – 6,0 m
     – Wszystkie dostępne formaty > rura stalowa Schedule 40
     – Cięte na długość lub produkowane na życzenie klienta
     – Dostępna stal nierdzewna lub inne gatunki rur
     – Średnice i rozmiary indywidualne dostępne na życzenie
     – Średnice większe niż 36” mogą być produkowane z formowanej blachy Duroxite® 100
     Porównaj parametry

     Wybierz jeden parametr do porównania

     Porównanie

      Inne rozmiary płyt i niestandardowe grubości mogą być produkowane na życzenie.

      Własności mechaniczne

      Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
      Wybierz kolumny do wyświetlenia
       Własności
       ASTM G65 – Procedura A utraty masy 2)
       Odporność na ścieranie Typowa twardość powierzchni1)

       (HRC)
       Typowa twardość powierzchni1)

       (HV)
       Powierzchnia
       (g maksymalnie)
       75% głębokości nakładki 3)
       (g maksymalnie)
       Pojedyńcza 57 - 60 630 - 700 0.19 0.19
       Podwójna 60 - 65 700 - 850 0.12 0.12
       Porównaj parametry

       Wybierz jeden parametr do porównania

       Porównanie

        1) Twardość powierzchni mierzona jest na płaskiej, obrabianej maszynowo powierzchni bezpośrednio pod powierzchnią napoiny.

        2) ASTM G65 to norma określająca pomiar odporności na ścieranie ślizgowe przy użyciu urządzenia suchy piasek/tarcza gumowa. ASTM G65-Procedura A to najbardziej surowa metoda badania.

        3) Pomiar ASTM G65 przeprowadzany jest na 75% głębokości materiałów napoiny, aby zapewnić powtarzalnie dobrą odporność na ścieranie od górnej powierzchni do
        75% głębokości napoiny.

        Mikrostruktura

        W skład mikrostruktury rur Duroxite® 200 wchodzi duża ilość bogatych w chrom węglików oraz wielostopowych węglików złożonych o typowej twardości od 2500 do 3000 HK4) rozłożonych równomiernie na plastycznym podłożu eutektyczno-austenitycznym. Udział objętościowy węglików chromu utrzymywany jest między 30 a 40%, z 7 do 10% wielostopowych węglików złożonych.

        4)HK to mikrotwardość wg Knoopa, stosowana głównie w odniesieniu do bardzo kruchych materiałów.

        Zalecenia produkcyjne i inne

        Spawanie, cięcie, formowanie i obróbka maszynowa

        Zalecenia warsztatowe można znaleźć w broszurze dotyczącej warstwy napawanej Duroxite®. Można też skonsultować się z lokalnym przedstawicielem wsparcia technicznego w celu uzyskania dodatkowych informacji.

        Środki ostrożności

        Podczas spawania lub cięcia produktów Duroxite® generowany jest dym zawierający szkodliwe opary i gazy, które trudno łatwo sklasyfikować ze względu na ich złożoność chemiczną. Głównym składnikiem toksycznym w oparach i gazach jest chrom sześciowartościowy. Zaleca się stosowanie właściwego sprzętu wentylacyjnego oraz palników z odciągiem spalin, jak również odpowiednich środków ochrony osobistej i dróg oddechowych.