Rura Duroxite® 100

Pobierz broszurę

Wybierz język

Get datasheet by email
Zamknij

Get datasheet by email

  Opis produktu

  Rura Duroxite® 100 produkowana jest przez nakładanie bogatych w chrom, odpornych na ścieranie materiałów spawalniczych na miękkiej stali bazowej przy użyciu tradycyjnego spawania łukowego. Rura została opracowana z maksymalną odpornością na ścieranie do pracy w najtrudniejszych środowiskach. Rura Duroxite® 100 dostępna jest z warstwą podwójną lub z większą ilością warstw. Stalowe rury Schedule 40 i Schedule 80 mogą być napawane. Rury mogą być produkowane jako przejścia z kwadratowych na okrągłe, kolanka lub kształtki T bądź Y.

  Główne zalety

  • Taka sama wytrzymałość na ścieranie gwarantowana od powierzchni do 75% grubości warstwy napawanej.
  • Optymalny skład węglików zapewniający dobre połączenie odporności na ścieranie oraz podatności na równomierne łączenie

  Typowe zastosowania

  Rury Duroxite® 100 są powszechnie stosowane w górnictwie, cementowniach, pogłębianiu, recyklingu i produkcji stali. Przykładowe zastosowania obejmują:

  Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
  Wybierz kolumny do wyświetlenia
   Górnictwo, cement, piaski roponośne Pompy, zsypy
   Roboty wiertnicze Rury pogłębiające
   Recykling Stłuczka
   Stal Kanały powietrzne, rury wtryskowe, pompy, rynny
   Porównaj parametry

   Wybierz jeden parametr do porównania

   Porównanie

    Górnictwo, cement, piaski roponośne
    Pompy, zsypy
    Roboty wiertnicze
    Rury pogłębiające
    Recykling
    Stłuczka
    Stal
    Kanały powietrzne, rury wtryskowe, pompy, rynny

    Więcej informacji o zastosowaniach można znaleźć w broszurze produktowej Duroxite®.

    Standardowe wymiary

    Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
    Wybierz kolumny do wyświetlenia
     Średnica
     Długość
     Jednostka metryczna Jednostka metryczna Inne specyfikacje
     150 mm
     175 - 350 mm
     375 - 600 mm
     625 - 900 mm
     1.0 m
     0.9 - 3.0 m
     0.9 - 6.0 m
     1.8 - 6.0 m
     - Wszystkie dostępne formaty > rura stalowa Schedule 40
     - Cięte na długość wg życzenia klienta
     - Dostępna stal nierdzewna lub inne gatunki rur
     - Średnice i rozmiaryindywidualne są dostępne na życzenie
     - Średnice większe niż 36” mogą być produkowane z formowanej blachy Duroxite 100
     Porównaj parametry

     Wybierz jeden parametr do porównania

     Porównanie

      Inne rozmiary płyt i niestandardowe grubości mogą być produkowane na życzenie.

      Własności mechaniczne

      Ukryj/pokaż konkretne kolumny Edytuj
      Wybierz kolumny do wyświetlenia
       Własności
       ASTM G65 – Procedura A utraty masy 2)
       Odporność na ścieranie Typowa twardość powierzchni1)

       (HRC)
       Typowa twardość powierzchni1)

       (HV)
       Powierzchnia
       (g maksymalnie)
       75% głębokości nakładki 3)
       (g maksymalnie)
       Podwójna lub Wiele warstw 59 - 62 675 - 750 0.18 0.18
       Porównaj parametry

       Wybierz jeden parametr do porównania

       Porównanie

        1) Twardość powierzchni mierzona jest na płaskiej, obrabianej maszynowo powierzchni bezpośrednio pod powierzchnią napoiny.

        2) ASTM G65 to norma określająca pomiar odporności na ścieranie ślizgowe przy użyciu urządzenia suchy piasek/tarcza gumowa. ASTM G65-Procedura A to najbardziej surowa metoda badania.

        3) Pomiar ASTM G65 przeprowadzany jest na 75% głębokości materiałów napoiny, aby zapewnić powtarzalnie dobrą odporność na ścieranie od górnej powierzchni do
        75% głębokości napoiny.

        Mikrostruktura

        W skład mikrostruktury rury Duroxite® 100 wchodzi duża ilość ekstremalnie twardych, bogatych w chrom węglików M7C3 o typowej twardości 1700 HK4) rozłożonych równomiernie w plastycznej osnowie austenitycznej. Udział objętościowy węglików utrzymywany jest między 30 a 50%, aby zapewnić dobre połączenie odporności na ścieranie i równomiernej przyczepności do materiału rodzimego.

        microstructure Duroxite 100 pipe

        4)HK to mikrotwardość wg Knoopa, stosowana głównie w odniesieniu do bardzo kruchych materiałów.

        Zalecenia produkcyjne i inne

        Spawanie, cięcie, formowanie i obróbka maszynowa

        Zalecenia warsztatowe można znaleźć w broszurze dotyczącej warstwy napawanej Duroxite® można też skonsultować się z lokalnym przedstawicielem wsparcia technicznego w celu uzyskania dodatkowych informacji.

        Środki ostrożności

        Podczas spawania lub cięcia produktów Duroxite® generowany jest dym zawierający szkodliwe opary i gazy, które trudno łatwo sklasyfikować ze względu na ich złożoność chemiczną. Głównym składnikiem toksycznym w oparach i gazach jest chrom sześciowartościowy. Zaleca się stosowanie właściwego sprzętu wentylacyjnego oraz palników z odciągiem spalin, jak również odpowiednich środków ochrony osobistej i dróg oddechowych.